Bedrijfskunde voor privacy professionals

(85)
4.5/5

Volg de inspirerende collegereeks Bedrijfskunde voor Privacy professionals. Versterk uw rol als privacy leider en laat u inspireren. Deze inspirerende collegereeks richt zich op privacy professionals die zich verder willen verdiepen in hun organisatie. Juridisch inhoudelijk bent u helemaal bij en u heeft behoefte aan inzicht in hoe directies en besturen aankijken tegen uw dataprotectiebeleid. U wilt weten hoe u uw privacy doelen koppelt aan de strategische doelen van uw organisatie.

Wenst u meer informatie of wilt u uw interesse doorgeven om deel te nemen aan deze collegereeks? Kom in contact met onze opleidingsadviseur Wendy Buis: +31 (0)6 14 896 081 | w.buis@outvie.nl

Over deze collegereeks

Waarom deze collegereeks?

Voor wie is deze collegereeks?

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Gemiddelde beoordeling
4.5/5
Privacy by Design - Headerbeeld
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

Bestuurlijke besluitvorming

Privacy is slechts één van de belangen van directies en besturen. Inzicht in het krachtenveld in de bestuurskamer helpt u om privacy meer onder het voetlicht te brengen. Wat weet u van corporate governance, dat de kaders en spelregels schetst waarbinnen een bestuur besluiten neemt? Hoe komen strategische besluiten tot stand en hoe passen uw privacydoelen hierbinnen? Welke afwegingen maakt een bestuur? Dit college behandelt verschillende typen organisaties en de verschillende besluitvormingen die daar in kunnen voorkomen.

 

Download de brochure voor het volledige programma 

Mr. drs. Jeroen Terstegge Privacy Management Partners Partner, IAPP Country Leader

Bedrijfsprocessen en ICT

In veel bedrijfsprocessen is sprake van het verwerken, bewerken en vastleggen van privacygevoelige gegevens. ICT is daarin een belangrijke factor. Bovendien liggen deze bedrijfsprocessen niet vast, maar veranderen ze continue door dynamiek van de business, veranderende regelgeving en technologische ontwikkelingen. Dit alles vormt een complex samenspel, waar u grip op moet zien te krijgen. Het is daarom cruciaal dat u snel een inschatting kunt maken van uw bedrijfsprocessen. Dit college geeft u inzicht in de bedrijfsprocessen en data flows en waar privacy deze processen raakt.

 

Download de brochure voor het volledige programma 

Prof. Dr. Sam Solaimani Hoogleraar Technologie & Informatie Management Nyenrode

Leiderschap

Hoe toont u leiderschap in de organisatie? Dat is de vraag die centraal staat tijdens dit college. Vanuit een psychologische benadering wordt gekeken hoe u invloed kunt uitoefenen op gedrag en cultuur. Wat zijn uw eigen waarden en normen? Bent u zich bewust van hoe u dit overbrengt op anderen? Kent u de psychologische triggers om nieuwsgierigheid aan te wakkeren? Maak tijdens dit college een mooie stap in uw leiderschap.

 

Download de brochure voor het volledige programma 

Prof. Dr. Jaap van Muijen Hoogleraar Leadership & Personal Development Nyenrode Business Universiteit

Verandermanagement

De AVG is ingevoerd, maar in hoeverre toont uw organisatie echt nieuw gedrag? Dit college behandelt de belangrijkste principes en inzichten vanuit verandermanagement. U krijgt middelen aangereikt om organisatieveranderingen te initiëren en succesvol te begeleiden. Zodat niet alleen u, maar uw hele organisatie privacy gaat ademen.

 

Download de brochure voor het volledige programma 

Dafir Kramer Organizational Consultant, specialized in Strategy and Change Strategy Consultant DKSC

Risicogestuurd werken

Hoe gaat u doelgericht om met datalekken en andere privacyrisico’s in uw organisatie? Door de focus niet op de controle en methodes te leggen, maar op het doel en op mensen. Risicogestuurd werken gaat verder dan alleen het managen van privacyrisico’s. Het werkt pas echt effectief met een goed ontwikkeld bewustzijn door risicogestuurd denken en werken. Iets wat is te ontwikkelen met risicoleiderschap. Dit college staat voor anders omgaan onzekerheden en risico’s en veiligheid.

 

Download de brochure voor het volledige programma 

Dr. Ir. Martin van Staveren MBA Eigenaar, auteur managementboeken en docent VSRM

Privacy systematisch naar een hoger plan tillen

Hoe tilt u privacy (inclusief awareness) naar een hoger plan in uw organisatie? In dit college deelt Jean Paul met u hoe u directie en bestuur met succes kunt overtuigen van uw beleid. Hij vertelt hoe hij systematisch privacybeleid en projectplannen heeft neergezet en welke uitdagingen hij daarbij tegenkwam. Hoe gaat u om met investeringen die een goed privacy- en securitybeleid vereisen en hoe zijn die verkocht in de boardroom? Hoe richt u een privacy in de organisatie goed en hoe organiseert u privacy ondersteuning? Dit college geeft u antwoorden op onder andere deze vragen.

 

Download de brochure voor het volledige programma 

Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice

Reviews

[site_reviews pagination="ajax" count="3"]

Download de brochure Bedrijfskunde voor privacy professionals