Privacy Officer 2.0

(8.4)
4.2/5

Voor veel organisaties is het verplicht om een interne privacy toezichthouder (privacy officer) aan te wijzen. Maar ook zonder die plicht is steeds vaker een hoofdrol weggelegd voor interne privacy adviseurs. Als Privacy Officer 2.0 bent u in staat een eigen strategie te ontwikkelen m.b.t. privacybeleid die u in de praktijk kunt brengen of waarmee u uw management adviseert en overtuigt. Haal de benodigde kennis in huis om de impact van de AVG op uw organisatie praktisch in kaart te brengen

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Opleiding Privacy Officer 2.0 | 8, 9, 22 & 23 september 2022
excl. 21% BTW
3.599,00
Onbeperkt

Over deze training

Waarom deze training?

Voor wie is deze training?

Gemiddelde beoordeling
4.2/5
Algemeen
  Dag 109:00

  Module I – De Privacy Officer en medespelers op het privacyveld

  – Voorstellen en introductie
  – De rode draad: opbouw van het programma
  – Uw persoonlijke doelstelling tijdens de 4-daagse praktijkcursus

  Positionering & achtergrond van Privacy Officer
  – Is uw positie als Privacy Officer bijzonder?
  – Hoe is de functie als Privacy Officer ontstaan en wat zijn de taken en bevoegdheden?
  – Wat is het verschil tussen een Privacy Officer en een Functionaris Gegevensbescherming?
  – Wie zijn de andere stakeholders binnen de organisatie?

  Governance en beleid
  – Hoe richt u de privacy functie in?
  – Hoe stelt u een privacy beleid op?
  – Waar positioneert u de privacy functie en wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

  Verantwoording en rapportage
  – Hoe rapporteert u en aan wie?
  – Hoe gaat u om met de ‘privacy risk appetite’ van uw organisatie?
  – Hoe toont u de werking van beheersingsmaatregelen en uw meerwaarde als Privacy Officer aan?

  “Need-to-know” privacyregels voor een Privacy Officer
  – Introductie en achtergrond van privacyregelgeving
  – Kernbegrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  – Wat zijn ‘lessons to learn’ uit de (internationale) jurisprudentie?
  – Wat houdt Meldplicht Datalekken in?
  – Wat zijn de consequenties van de (verhoogde) boetebevoegdheid van de privacy toezichthouder?
  – Wat is de impact van de Europese Privacy Verordening (AVG) voor uw functie?
  – Wat zijn de belangrijkste elementen uit de Uitvoeringswet AVG?
  – Wat betekent de Telecommunicatiewet (cookies en SPAM) voor uw organisatie?
  – Wat zijn ‘lessons to learn’ uit de (internationale) jurisprudentie?
  – EU-VS Privacy Shield en consequenties voor Europese internetgebruikers
  – Wat moet u weten over de aanstaande e-Privacy verordening?

  Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Eliëtte Vaal
  Eliëtte Vaal Advocaat The Data Lawyers
  Dag 409:00

  Module IV – In kaart brengen van privacy risico’s en het beveiligen ervan

  – AP en de AVG: hoe ziet een Data Protection Impact Assessment eruit?
  – Hoe implementeert u een DPIA binnen uw organisatie?
  – Actiepunten en veel voorkomende vragen en antwoorden bij een DPIA
  – De basisbouwstenen voor de architectuur: dataflow en opbouw systemen
  – Hoe zorgt u voor transparantie, bescherming en het onzichtbaar maken van gegevens?
  – Voorbeelden: Privacy Enhancing Technologies, Privacy by default en DPIA

  Praktijk: het bespreken van een DPIA stappenplan die als leidraad dient voor uw organisatie!

  Informatiebeveiliging (I) Privacy audits en assessment
  – Wat moet u als Privacy Officer weten over de richtsnoeren “beveiliging van persoonsgegevens” van de AP en hoe borgt u dit?
  – Wat zijn op hoofdlijnen de belangrijke beveiligingsnormen vanuit ISO27001, ISO27002, de NEN7510 en vanuit best practices (ITIL)?
  – Wat zijn de belangrijkste beveiligingsmaatrelen voor de Privacy Officer?
  – Wat zijn specifieke aandachtspunten voor informatiebeveiliging voor mobiele gegevensdragers?

  Informatiebeveiliging (II) Privacy audits en assessment
  – Wat is de waarde van audits en certificeringen?
  – Hoe kun je sturen met een verwerkersovereenkomst?
  – Hoe werkt een privacy audit?

  Privacybeleid en strategie – Sparsessie met doorgewinterde Privacy Officers
  Neem de kennis van de cursus ter hand en projecteer op uw eigen organisatie. Bereid onderstaande vragen voor, test uw ideeën bij de ervaren praktijkdocenten en kom tijdens de sparsessie tot een creatieve en concrete leidraad voor uw organisatie.

  – Welke elementen bevat een goed privacybeleid
  – Hoe strategie te vertalen naar privacybeleid?
  – Hoe maakt u de organisatie bewust van het privacybeleid?

  Samenvatting, afsluiting en uitreiking kenniscertificaat

  Einde cursus

  Spreker Outvie Alex Commandeur
  Alex Commandeur Senior Adviseur BMC
  Spreker Outvie Norbert Kuiper
  Norbert Kuiper Management consultant Verdonck, Klooster & Associates
  Spreker Outvie Ingeborg Smit
  Ingeborg Smit a.i. Gegevensautoriteit Nationale Politie Smit Legal
  Spreker Outvie Dick Barbier
  Dick Barbier Functionaris Gegevensbescherming (CIPM, CIPP/E) de Volksbank
  Dag 309:00

  Module III – Gedrag en cultuur

  – Hoe richt u als Privacy Officer de relatie met de AP in? Tips & tricks
  – Hoe stelt u als Privacy Officer een jaarverslag op?
  – Hoe reëel is het toezichthoudersrisico?

  Praktijk incidentenstrategie: Schrijf een proces of stappenplan voor het afhandelen van incidenten of dreigende toezichtmaatregelen.

  Bewustwording in uw organisatie
  – Hoe stimuleert u privacy bewustwording?
  – Hoe laat u de organisatie het nut en de noodzaak van de maatregelen voelen?
  – Hoe kunt u de samenwerking met stakeholders bevorderen?
  – Hoe pakt u als Privacy Officer een conflictsituatie over privacy aan?
  – Wat is een goede aanpak voor in- of externe klachtbehandeling?
  – Hoe laat u de buitenwereld zien dat uw organisatie privacy bewust is?
  – Hoe bevordert u daar mee het vertrouwen van de klant, medewerker en toezichthouder?

  Praktijk: Creëer een stappenplan voor bewustwording binnen uw organisatie

  Omgaan met (privacy)dilemma’s en het bevorderen van de gewenste cultuur
  – Welke morele kwesties spelen er op de werkvloer?
  – Op welke manieren kunt u omgaan met morele kwesties?
  – Hoe kunt u een ethische analyse maken van een morele kwestie en wat levert dat u op?

  Praktijk: U oefent het toepassen van een ethische analyse op door u ingebrachte (privacy) dilemma’s. Hierdoor bent u in staat verbinding te leggen tussen ethische visies en de dagelijkse vraagstukken waar u als Privacy Officer mee te maken krijgt.

  Samenvatting van de derde opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Dag 209:00

  Module II – Beheersen van privacy risico’s

  – Hoe brengt u uw organisatie op orde voorafgaand aan een verzoek tot inzage?
  – Wat moet u laten zien wanneer een betrokkene gebruik maakt van zijn recht op inzage/recht op correctie/recht van verzet?
  – Wanneer biedt uw organisatie voldoende waarborgen bij het informeren van betrokkenen?

  De samenwerking & gegevensuitwisseling met derden (verwerkers)
  – Wat zijn derden bewerkers en hoe krijgt u daar als Privacy Officer mee te maken?
  – Wat zijn de aandachtspunten voor u als Privacy Officer bij de bewerkersovereenkomst? Hoe kunt u aansprakelijkheden afdekken? Tips voor de onderhandelingen.
  – Hoe kunt u toezien op technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bij uw bewerker?
  – Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen bij gegevensuitwisseling?
  – Wat zijn voor u als Privacy Officer veel voorkomende vragen en antwoorden bij gegevens- uitwisseling in concernverband en tussen ketenpartners?
  – Waar moet u op letten bij internationale doorgifte van gegevens naar landen binnen en buiten de EU?
  – EU-VS Privacy Shield en consequenties voor Europese internetgebruikers

  Praktijk: Breng uw kennis in de praktijk en beoordeel een bewerkersovereenkomst. Wat zijn de valkuilen, waar kan aanscherping plaatsvinden?

  De samenwerking & gegevensuitwisseling met derden (vervolg)
  Oefencasus: Leer de AVG toe te passen op een casus uit de praktijk. Aan bod komt de praktische toepassing van de beginselen van gegevensbescherming.

  De toezichthouder
  – Wie is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), in het privacyveld? Hoe gaat de AP te werk?
  – Hoe ziet de relatie tussen een Privacy Officer en de AP eruit?
  – Wat kan de AP voor uw als Privacy Officer betekenen?

  Samenvatting van tweede opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice

  Reviews

  [site_reviews pagination="ajax" count="3"]

  Download de brochure

  Tickets

  Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
  Opleiding Privacy Officer 2.0 | 8, 9, 22 & 23 september 2022
  excl. 21% BTW
  3.599,00
  Onbeperkt