Privacy

Privacy by Design

Tijdens het ontwikkelproces van een systeem, proces of product moet rekening worden gehouden met privacy. Dit vraagt om een overall strategie en een integrale aanpak.

Meer informatie

Responsible AI

Leer succesvol en verantwoord AI toepassen in uw organisatie. Leer alles over de mogelijkheden van AI en welke data u wel en niet bij AI mag inzetten.

Meer informatie

Auditing Privacy

De training Auditing Privacy leert u hoe u de accountability van een organisatie onder de AVG moet toetsen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u de nieuwe normenkaders kennen. Zo ziet u geen enkel privacyrisico’s over het hoofd!

Meer informatie

Next step privacy compliance

Deze actualiteitenreeks geeft grip op de gevolgen voor dataprotectie en het continu naleven van wetgeving. Als dataprivacy professional moet u juist nu op de hoogte zijn van actualiteiten om uw privacy compliance beleid hierop aan te passen.

Meer informatie