Ontvang tot wel €1000,- opleidingsbudget via het STAP-budget.

Sustainability Reporting

Rapporteer volgens de eisen van nieuwe duurzaamheids-wetgeving en stuur op impact met Sustainability Reporting

(85)
4.5/5

De EU verplicht met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) alle grote ondernemingen in Europa om vanaf boekjaar 2024 duurzaamheidsverslagen op te leveren.

Om op tijd compliant te zijn, moet u zich nu verdiepen in de impact van uw organisatie op bv. klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Ook moet u nú aan de slag met het inrichten van uw processen, systemen en het op orde krijgen van uw ESG-data. Daarnaast wilt u ook sturen op duurzaamheids KPI’s en deze verankeren in de management control cyclus.

Over deze opleiding

Waarom deze opleiding?

Waar gaat het over?

Voor wie is deze opleiding?

Programma

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Het ESG-speelveld

Emma Verheijke
 • Geschiedenis van duurzaamheid
 • Actuele begrippen, ontwikkelingen & trends
 • Impact van bedrijven op People Planet Profit (dubbele materialiteit)
 • Duurzaamheidsdoelstellingen
 • EU Green Deal
 • Sustainable Development Goals
 • Klimaatakkoord van Parijs/COP 26
 • Belangrijke begrippen: dubbele materialiteit, greenwashing, waardecreatie, impact, ESG
Emma Verheijke Partner Sustainability & Impact advisory Grant Thornton

Wet- & regelgeving

Martijn Schoonewille

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • EU Action Plan: introductie, hoofdlijnen, stand van zaken
 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
 • Corporate Social Responsibility Directive (CSRD)
 • Corporate Sustainabilty Due Diligence (CSDDD)
 • De taxonomieverordening
 • De onderlinge samenhang van de bovengenoemde wetgeving
 • Het rapporteren van ESG-risico’s
Martijn Schoonewille Partner/Advocaat Loyens & Loeff

Dubbele Materialiteit

Emma Verheijke
 • De basis van duurzaamheidsbeleid, -strategie en -verslag
 • Mondiale, regionale, sectorspecifiek en bedrijfsspecifieke onderwerpen
 • Stakeholdersanalyse en – engagement
 • Hoe start u met een dubbele materialiteitsanalyse?

Download de brochure voor het volledige programma.

Emma Verheijke Partner Sustainability & Impact advisory Grant Thornton

Duurzaamheid

Nathalie Vennik Stijn Schep
 • Biodiversiteit
 • Natural resource management
 • Mensenrechten
 • Sociale gelijkheid
 • Deze deep-dive op diverse onderdelen van duurzaamheid vormen de basis voor uw dubbele materialiteitsanalyse
Nathalie Vennik Business and Human Rights Consultant Enact Sustainable Strategies
Stijn Schep Environmental Economist and Sustainable Finance Expert Grant Thornton

Duurzame bedrijfsvoering

Marleen Janssen Groesbeek
 • Formuleren van tactische doelstellingen in relatie tot duurzaamheidsbeleid
 • Vrijwillige en verplichte indicatoren
 • Opstellen en integreren van duurzaamheid KPI’s in uw organisatie
 • Kritieke Succesfactoren (KSF) en Kritieke Risicofactoren (KSR)
 • Inrichten management control systeem
 • Omgaan met immateriële zaken – intangibles, (bv. sociaal kapitaal)
 • Rapporteren over duurzaamheid als onderdeel van managementcyclus
 • Relatie tot risk & compliance
Marleen Janssen Groesbeek Professor Sustainable Finance & Accounting Avans Hogeschool

Frameworks, standaarden & richtlijnen

Marleen Janssen Groesbeek
 • Internationaal (CSRD)
 • GRI standards, Value Reporting Foundation: Sustainability Accounting Standards Board (SASB) + International Integrated Reporting Council (IIRC) principles <IR>
  Framework, IFRS: International Sustainability Standards Board (ISSB), European Sustainability Reporting Standard (ESRS)
 • Prestatieladders: CO2, MVO & Socialer ondernemen, transparantie benchmark
 • Thematisch (Klimaat & Biodiversiteit):
 • Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD), Taskforce on Nature-related Financial disclosures (TNFD), Greenhouse Gas Protocol (GHG protocol), Partnership
  for Carbon Accounting Financials (PCAF) & Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)
Marleen Janssen Groesbeek Professor Sustainable Finance & Accounting Avans Hogeschool

ESG data: meten & monitoren

Marleen Janssen Groesbeek Tjeerd Krumpelman
 • Hoe zorgt u voor kwalitatief goede data?
 • Inrichten processen en systemen dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren
 • ESG data providers & rating agencies
 • Het maken van nulmetingen

Workshop ESG performance: Carbon Accounting (CO2 boekhouding)

Download de brochure voor het volledige programma.

Marleen Janssen Groesbeek Professor Sustainable Finance & Accounting Avans Hogeschool
Tjeerd Krumpelman Voorzitter Partnership voor Carbon Accounting Financials (PCAF)

Sturen op impact

Usha Ganga
 • Wat doet u met de bevindingen?
 • Hoe integreert u ESG in de besluitvorming?
 • Adviseren van bestuur & toezichthouders
 • Voortgang duurzaamheid KPI’s
 • Bijsturen van de business a.d.h.v duurzaamheid KPI’s
 • Financiële vs. niet-financiële belangen opnemen in budget
Usha Ganga Themaregisseur Duurzaamheid (Assurance) Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Duurzaamheid & supply chain

Usha Ganga
 • Het belang van transparante ketens
 • Inzicht in en controle op de supply chain
 • Due diligence onderzoek
 • Eigen vs. gemeenschappelijk belang
 • Internationale ketens
Usha Ganga Themaregisseur Duurzaamheid (Assurance) Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Reporting

Erik Breen
 • Hoe ziet het geïntegreerd jaarverslag eruit?
 • Niet-financiële aspecten
 • De toekomst van integrated reporting
 • In welke landen is integrated reporting verplicht

Download de brochure voor het volledige programma.

Erik Breen Member of the Integrated Reporting and Connectivity Council IFRS Foundation

Non-financial Assurance

Usha Ganga
 • Limited & reasonable assurance
 • Rol auditor
 • Controle van ESG data
 • Borgen kwaliteit data
 • Proceswaarborging: hoe kunt u betrouwbaarheid waarborgen? Welke specialisten heeft u ingehuurd?
Usha Ganga Themaregisseur Duurzaamheid (Assurance) Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Download de brochure

Bestel uw tickets

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Corporate Sustainability Reporting
Excl. 21% btw.
4.999,00
Onbeperkt

Meer informatie? Of wilt u persoonlijk advies?

Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u persoonlijk advies te geven.

Neem rechtstreeks contact met ons op

Outvie logo

Delen in uw netwerk:

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Corporate Sustainability Reporting
Excl. 21% btw.
4.999,00
Onbeperkt