Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

CSRD: nieuwe EU-regelgeving die duurzaamheids-rapportage verplicht voor grote bedrijven

Picture of Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory

Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory

Wat zijn de doelen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

‘De doelen van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn helder: het aantal bedrijven dat rapporteert over duurzaamheidsaspecten vergroten, en de kwaliteit en vergelijkbaarheid van die rapportages verbeteren. Het vergroten van transparantie is belangrijk om beter zicht te krijgen op duurzaamheidsbeleid en prestaties; een beweging die vanuit de financiële sector wordt aangejaagd. Daarbij is van belang om de reikwijdte van duurzaamheidsbeheer uit te breiden met sturen op duurzaamheidsrisico’s en -kansen. Het rapporteren is geen doel op zich; dit moet stimuleren dat organisaties ook meer op duurzaamheidsaspecten gaan sturen door het (door)ontwikkelen van strategie, beleid en targets.’

 

Aan het woord is Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory. Ze leidt de duurzaamheidspraktijk van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton sinds januari 2019, toen Grant Thornton boutique impact adviesbureau Sinzer acquireerde waar Emma mede-eigenaar van was. Grant Thornton in Nederland is lid van Grant Thornton International Ltd (GTIL), één van ’s werelds grootste netwerken (#6) van onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties met 58.000 professionals in 138 landen. Vanuit acht Nederlandse vestigingen ondersteunen ruim 600 professionals onze klanten in financiële sector, mid corporate, mkb en familiebedrijf, op het gebied van accountancy en adviesvraagstukken – waaronder duurzaamheid. Tevens is Emma één van de docenten van de 7-daagse opleiding Sustainability Reporting for Corporates die start op 16 februari aanstaande.

 

De CSRD regelgeving kent 2 verschillende doelgroepen:

 

 • Europese beursgenoteerde bedrijven met uitzondering van beursgenoteerde micro-ondernemingen.
 • Bedrijven die aan twee of meer van de volgende vereisten voldoen: een minimum van 250 werknemers, minimaal € 40 miljoen omzet en over een totale activa van € 20 miljoen beschikken.

 

 

De verwachting: opname in rapport, verplichte controle én digitaal data labelen

 

‘Momenteel wordt nog gewerkt aan de bindende rapportage standaard die de specifieke rapportage vereisten zal voorschrijven; deze wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Het verdient echter de aanbeveling dat organisaties niet op die standaard wachten om zich voor te bereiden. Hoewel de specifieke standaard er nog niet is, weten we al veel vereisten wel: de verwachting is dat er jaarlijks gerapporteerd moet worden over materiële duurzaamheidsonderwerpen, die ten minste betrekking hebben op milieu-, sociale- en werknemersaangelegenheden, diversiteit in de raad van bestuur, respect voor mensenrechten, anti-corruptie en omkoping. Voor materiële onderwerpen dienen bedrijven hun strategie, governance, beleid, processen, systemen, KPI’s, resultaten en doelen transparant te maken’, aldus Emma.

 

‘Aan de basis van het rapporteren ligt het dubbele materialiteitsconcept. Dat wil zeggen aan de ene kant de materiele impact van het bedrijf op mens en planeet en aan de andere kant de potentiële financiële materiele impact op het bedrijf als gevolg van duurzaamheidsrisico’s en kansen. Daarnaast dienen resultaten toekomstgericht gerapporteerd te worden, inclusief lange termijn doelen (in lijn met het Parijse Klimaatakkoord). Ook moet gerapporteerd over potentiële negatieve effecten in de waardeketen en het due diligence proces met leveranciers om deze te beperken. Waar relevant, bijvoorbeeld voor de financiële sector en bepaalde sectoren, dient tot slot gerapporteerd worden in lijn met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU Taxonomy regelgeving.’

Finance_EU

Deadlines en stappenplan

 

De tijdslijnen vanuit de EU zijn voorlopig*:

 

 

 • 21 april 2021 – CSRD voorstel gepubliceerd
 •  Juni 2022 – Eerste set van indicatoren (concept)
 • 1 december 2022 – CSRD wordt opgenomen in nationale wetgevingen. Te nemen stappen om klaar te zijn voor CSRD in 2023.

 

Deadlines en publicaties van de Europese Commissie

 

 • 31 oktober 2023 – Tweede set van indicatoren (concept) voor boekjaar 2024
 • Begin 2024 – Deadline voor gecontroleerd rapport inclusief CSRD vereisten

 

‘Ondanks dat de definitieve standaard nog niet af is, is het advies wel alvast voorbereidende stappen te zetten als organisatie. Aan welke stappen je kunt denken?

 

 

 • Start met een gap-analyse: wat heb je al aan beleid, KPI’s, doelstellingen, data t.a.v. duurzaamheid? Wat nog niet?
 • Voer een dubbele materialiteitsanalyse uit met stakeholders: welke thema’s zijn relevant voor de organisatie om op te sturen, en over te rapporteren?
 • Ontwikkel een roadmap met acties – o.b.v. de gap- en materialiteitsanalyse – die gezet moeten worden richting CSRD readiness.
 • Stem de roadmap af met je auditor; het verkrijgen van (limited) assurance op het CSRD rapport is een vereiste, en het verdient daarom de aanbeveling om tijdig af te stemmen over de volledigheid, betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de informatie.

 

Inschrijven voor de opleiding Sustainability Reporting for Corporates die start op 16 februari aanstaande? Meld je hier aan.

Download de brochure

Share

Outvie logo