Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Duurzaamheid: ESG & Recht

Breng duurzaamheidsbeleid en juridische adviezen in lijn met elkaar tijdens de training duurzaamheid & recht

(85)
4.5/5

Het recht en de duurzaamheidstransitie zijn meer verweven dan ooit. Onder druk van potentiële rechtszaken, toezichthouders en het snel ontwikkelende juridische kader formuleert uw organisatie een duurzaamheidsambitie. Tijdens de training duurzaamheid & recht krijgt inzicht in het juridisch kader t.a.v. duurzaamheid en integreert u duurzaamheid en ESG in uw contracten.  Breng juridische adviezen en duurzaamheidsbeleid in lijn met elkaar door kennis op te doen over duurzaamheid- en aansprakelijkheid risico’s.

Over deze training

Waarom deze training?

Waar gaat het over?

Voor wie is deze training?

Programma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Van soft law naar compliance

Prof. Mr. Martijn Scheltema Tineke Lambooij

Het vrijblijvende karakter van duurzaamheid verdwijnt. Nu er steeds meer wetgeving op uw organisatie afkomt, verandert soft law in hard law. We besteden ruim aandacht aan het juridische kader. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenstelling en de achtergrond van de deelnemers.

 

Het doel: Inzicht krijgen in wat duurzaamheid is en in uw juridische verplichtingen (en die van uw stakeholders) daaromtrent. Wegwijs worden in de regelgeving die op uw organisatie afkomt en sancties van toezichthouders voorkomen.

 

Voor meer informatie over het programma, download de brochure.

Prof. Mr. Martijn Scheltema Hoogleraar Privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
Tineke Lambooij Professor Corporate Law Nyenrode Business Universiteit

Duurzaamheid en het privaatrecht: wat staat ons te doen?

Edward Brans Mr. Dr. Roel Westrik

‘De markt’ en ‘de bouw’ willen wel verduurzamen, maar kan het (privaat)recht daarin ook voorzien? Dat is op dit moment zeer de vraag. Zowel in eigendomskwesties als in de contractuele sfeer is een omslag in het denken nodig. Er moet gebouwd worden voor de toekomst, gebouwen zouden 500 jaar moeten kunnen meegaan. Dat vereist een wezenlijk andere insteek, zowel van contracten als van eigendomsverhoudingen. Ingegaan wordt op de belangrijkste knelpunten in de bouw- en rechtspraktijk en op voorgestelde mogelijke oplossingen.

 

Key issues: circulariteit, eigendom, opstal- en erfpachtrechten, appartementsrecht, contractenrecht.

 

Wat neemt men mee naar huis?
In dit cursusonderdeel worden de harde eisen die het privaatrecht stelt, duidelijk gemaakt. Harde eisen, omdat wanneer u niet aan die eisen voldoet, uw activiteiten mogelijk (later) aantastbaar of zelfs juridisch non-existent zijn, met alle gevolgen van dien. U krijgt zicht op de belangrijkste knelpunten bij duurzaam en circulair bouwen en ondernemen, en op de belangrijkste – voorgestelde – oplossingen om die knelpunten te ondervangen. De jurisprudentie zal daarbij nog gemaakt moeten worden, in afwachting van waar de wetgever mee gaat komen.

Edward Brans Hoogleraar Duurzaamheid en Milieuaansprakelijkheid Universiteit Utrecht
Mr. Dr. Roel Westrik Associate Professor of Private Law Erasmus School of Law Rotterdam

Duurzaamheid in de praktijk

Prof. Mr. Martijn Scheltema Floris van der Pouw

Duurzaamheid vereist een multidisciplinaire aanpak. Intern, maar ook met uw stakeholders in de keten, dient u zaken op orde te stellen. U wilt op de juiste manier duurzaamheidsafspraken vastleggen in beleid, inspraakorganen en contracten. Ook wilt weten hoe uw stakeholders in de keten omgaan met duurzaamheid en grip krijgen op de belangrijkste ESG risico’s.

 

Het doel: Inzicht krijgen in het duurzaamheidbeleid en -risico’s van uw stakeholders, duurzaamheid integreren in uw contracten, pro-actief meedenken over maatschappelijk verantwoord ondernemen, de risico’s zoveel mogelijk afdichten en juridische adviezen en het duurzaamheidsbeleid optimaal in lijn brengen met elkaar.

 

Meer weten over het programma, download de brochure.

Prof. Mr. Martijn Scheltema Hoogleraar Privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
Floris van der Pouw Legal Counsel FrieslandCampina

Download de brochure

Bestel uw tickets

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Meer informatie? Of wilt u persoonlijk advies?

Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u persoonlijk advies te geven.

Neem rechtstreeks contact met ons op

Outvie logo

Delen in uw netwerk:

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar
Outvie logo