Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

EU Taxonomy: impuls aan de verduurzaming van de financiële sector

Nadia Humphreys , Sustainable Finance Solutions, Bloomberg L.P. & Co-Rapporteur Platform for Sustainable Finance, European Commission

Nadia Humphreys , Sustainable Finance Solutions, Bloomberg L.P. & Co-Rapporteur Platform for Sustainable Finance, European Commission

Zo geeft de EU Taxonomy een impuls aan de verduurzaming van de financiële sector

De taxonomie voor duurzame activiteiten van de Europese Unie (de EU Taxonomy Regulation) heeft naar verwachting een grote impact op duurzame investeringen en de verslaggeving daarover. Nadia Humphreys van Bloomberg vertelt over de actuele ontwikkelingen en de need to knows voor financiële marktpartijen.

 

“De komst van de taxonomie voor duurzame activiteiten van de Europese Unie (de EU Taxonomy Regulation), die een EU-breed classificatiesysteem voor duurzame activiteiten creëert, betekent voor investeringsmaatschappijen een nieuwe periode van adaptatie”, aldus Nadia Humphreys, specialist in duurzame financiering bij financiële dienstverlener Bloomberg en co-rapporteur van het Platform for Sustainable Finance van de Europese Commissie. Ze werkt al twintig jaar in de financiële sector en vervulde (management)functies bij onder meer Goldman Sachs en JP Morgan. Ze is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de EU Taxonomy en vergelijkbare initiatieven in het Verenigd Koninkrijk en Singapore.

 

“De taxonomie, die breed gedragen definities van duurzame activiteiten geeft, stelt investeerders in staat om na te gaan of een investering daadwerkelijk bijdraagt aan de Europese klimaatdoelstellingen, zoals deze zijn vastgelegd in het VN-akkoord van Parijs”, licht Humphreys toe. “Het doel is te voorkomen dat investeerders te maken krijgen met ongefundeerde duurzaamheidsclaims. Daarnaast geven de criteria van de EU Taxonomy handvatten voor de verslaggeving over duurzame investeringen.”

 

Technische inhoud

De EU Taxonomy is een technisch document dat is ontwikkeld in samenspraak met ruim tweehonderd experts uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Het lijvige document beoogt helderheid te geven over de mate waarin activiteiten milieuvriendelijk genoemd mogen worden, zodat er meer wordt geïnvesteerd in duurzamere economische (productie)activiteiten. Humphreys: “De taxonomie heeft een zeer technische inhoud en de aanpak kan daarom overweldigend zijn. Dat is vooral het geval voor investeerders die willen analyseren of het bestaande portfolio in lijn is met de definities.”

 

Bloomberg en Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), die allebei participeren in het Platform for Sustainable Finance, publiceerden eerder dit jaar een stappenplan waarmee investeerders de alignment met de taxonomie kunnen beoordelen. De Europese Commissie heeft tools gepubliceerd waarmee gebruikers van de taxonomie zelf frameworks voor verslaggeving kunnen ontwikkelen.

 

Groenere economie

“De EU Taxonomy legt een basis voor een groenere economie”, benadrukt Humphreys. “De taxonomie is eigenlijk een soort woordenboek dat kan worden geraadpleegd om investeringen te doen die aansluiten bij de Europese klimaatdoelstellingen. Tot nu toe was het moeilijk om de duurzaamheid van verschillende activiteiten en producten te vergelijken, en dat maakte het lastig om te bepalen of een investering aansluit bij duurzame doelstellingen en portfolio’s.”

 

“Er wordt wel eens gedacht dat je met de taxonomie inzicht krijgt in hoe duurzaam een bedrijf momenteel presteert”, zegt Humphreys over een misvatting over de EU Taxonomy. “Maar het gaat vooral over de positieve impact die je met de investeringen van nu maakt voor de wereld van morgen.”

 

De taxonomie helpt investeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere grote investeerders om hun strategieën op een consistente, coherente en toegankelijke manier toe te lichten aan klanten. Bijvoorbeeld: als een gedeelte van een financieel product in overeenstemming is met de criteria uit de taxonomie, dan kan vervolgens het duurzame percentage van het totale fonds worden aangegeven – inclusief eventuele doelstellingen voor de komende jaren.

Visual duurzaamheid

Een voorsprong door alignment

Een van de zorgen in de financiële markt is dat de taxonomie creativiteit en differentiatie van activiteiten en producten in de weg staat. Maar dat is ten onrechte, vindt Humphreys. “De taxonomie sluit geen duurzame ontwikkelingen uit, en is een dynamische lijst met economische activiteiten en criteria die meebeweegt met veranderingen in technologie, wetenschap en data. Daar komt bij dat financiële ondernemingen door alignment met de criteria voor duurzame activiteiten een voorsprong kunnen veroveren ten opzichte van de concurrentie.”

 

Een actueel aandachtspunt is de beschikbaarheid van data, signaleert Humphreys. “Maar er is nog tijd voor instellingen om de data op orde te krijgen. In eerste instantie zijn niet-financiële instellingen verplicht om te rapporteren, en vanaf 2024 gelden de vereisten ook voor de financiële sector.” De EU Taxonomy is ook eerst van toepassing op de Europese onderdelen van een onderneming. Vanaf 2025 geldt de taxonomie voor de volledige omzetten en kapitaaluitgaven.

 

Handvatten voor transitie

Humphreys is een van de sprekers tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk Event, dé Nederlandse conferentie voor de duurzame financiële sector. Tijdens een interactieve workshop op 16 september deelt ze haar expertise over de EU Taxonomy en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), een van de juridische uitwerkingen van de taxonomie die regels vastlegt over de informatieverstrekking over duurzaamheid voor de financiële sector.

 

“De financiële sector is zich in toenemende mate bewust van de voordelen van de beweging naar transparantie over duurzame investeringen. De taxonomie schept een gedeeld vocabulaire over duurzame activiteiten, en geeft handvatten om de transitie naar een groenere economie in te vullen.”

 

Een goede voorbereiding is daarbij essentieel, zegt Humphreys. “Besluitvorming moet steeds meer gebruik maken van de taxonomie, en er is aandacht nodig voor intern engagement en externe verslaglegging.”

 

Wereldwijde harmonisatie

Het Sustainable Finance & Climate Risk Event is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezighouden met beleggingen & investeringen, compliance & auditing, risk management, duurzaamheid en communicatie & marketing in de financiële sector.

 

“Start zo snel mogelijk met voorbereidingen op de verplichtingen die voortvloeien uit de EU Taxonomy”, adviseert Humphreys. “Een aantal ondernemingen is nu al bezig met verslaggeving over de alignment met de taxonomie. Deze vrijwillige aanpak maakt het mogelijk om leerervaringen op te doen over het rapportageproces, bijvoorbeeld als het gaat om de resources, data, governance en communicatie met interne en externe stakeholders die erbij komen kijken.”

 

Naar verwachting gaat de EU Taxonomy internationale kaders voor verslaggeving over duurzaamheid beïnvloeden. Het International Platform on Sustainable Finance (IPSF) stimuleert en coördineert de harmonisatie van taxonomieën. Humphreys: “De EU is met de taxonomie een wereldwijde koploper, en mogelijk ontstaat er straks een beweging naar wereldwijde harmonisatie. De internationale kapitaalmarkten hebben daar alleen maar baat bij.”

Download the brochure

Share

Outvie logo