Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Nationaal Seveso Congres

Het jaarlijkse onafhankelijke kennis- en netwerkplatform voor kennis, updates en netwerken voor een veilige omgeving van ARIE- en Seveso-bedrijven

 

Voorheen het Nationaal BRZO-Congres

Op 23 november 2023 vindt de negende editie van het Nationaal Seveso Congres plaats, een dag vol kennisdeling, interactie en samenwerking tussen overheid, inspectiediensten en Seveso-bedrijven. Ook voor bedrijven die door de herziene ARIEregeling per 1 januari 2023 aan strengere regelgeving moeten voldoen is dit congres een bron van informatie en nieuwe contacten. Door de vele externe  ontwikkelingen  verandert de wereld snel en dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Een andere inzet van energie, van grondstoffen en de verandering van het klimaat zorgen voor onbekende risico’s. Maar één ding is zeker: we moeten naar een duurzame, CO2-neutrale toekomst. Veiligheid voor medewerkers, milieu en omgeving staat daarbij voorop. De sprekers belichten hoe in de verschillende transities duurzaamheid en veiligheid samengaan zodat u na deze dag met inspiratie richting kunt geven aan de uitdagingen waar u voor staat. 

 

Mis deze kans niet om met branchegenoten en verschillende overheden contact te
leggen, kennis te delen en relaties aan te halen.


Het Nationaal Seveso Congres is al 9 jaar hét platform voor deze belangrijke dialogen.

Sprekers Seveso Congres

Charlotte Kottier

Programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen
Nederlandse Arbeidsinspectie

Axel Pel

Programmamanager Verduurzaming Industrie
DCMR

Alan Dirks

Program Manager Policy and Planning
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Jan Meinster

LEC Industriële Veiligheid, veiligheidsregio, bedrijfsbrandweer, brandbeveiligingsbedrijf

Paul Rocchi

Programma Manager
Stichting Veiligheid Voorop

Arjan van Dijk

Programma Directeur, Safety Delta Nederland

Pieter Luiten

Senior consultant Permit management & External safety
TAUW B.V.

Bart Kremer

Projectleider & Consultant Industriële Veiligheid
TAUW B.V.

Martin Kleijburg

Senior Consultant Environmental Permitting
Royal Haskoning DHV

Klaas Koop

Senior Consultant & Project Manager Energietransitie Industrie
Royal HaskoningDHV

Renske Hotting

Programmamanager Blootstelling gevaarlijke stoffen
Nederlandse Arbeidsinspectie

Hans Huizinga

Fire Safety Consultant
Kenbri Fire Fighting B.V.

Wim Derksen

Projectleider, adviseur
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Kerstin Probst

Adviseur externe veiligheid
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Paul Speek

Environmental Specialist
SC Johnson Europlant b.v.

Kjell Lutz

dagvoorzitter, organisatiepsycholoog en trainer

Henk van Wetten

Brzo-coordinator Veiligheidsregio’s Zuidwest
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Over deze conferentie

Waarom deze conferentie?

Onderwerpen

Voor wie is deze conferentie?

Dit congres is interessant voor professionals werkzaam bij een Seveso-bedrijf of hiermee samenwerken of bij de (semi)overheid en zich bezighouden met beleid en inspectie. Het congres is ook zeer interessant als uw bedrijf per 1-1-2023 ARIE-plichtig is geworden.

Partners

Hoe ziet het Seveso congres eruit?

Tijdens dit congres krijgt u van topicexperts en branchegenoten praktische handvatten aangereikt, best practices en valkuilen geschetst om klaar te zijn voor de toekomst, de veiligheid te vergroten en de samenwerking te bevorderen.

Na het congres

 • Garandeert u de veiligheid van uw bedrijf en de omgeving omdat u de stand van zaken van de inspectiethema’s voor 2024 kent

 • Leert u over de diepere laag van gedrag in veilig werken en aan welke knoppen u daarvoor kunt draaien

 • Kent u de interpretatie van de regelgeving rondom opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15). Zo kunt u deze richtlijnen beter opvolgen omdat u de standpunten van de omgevingsdiensten kent

 • Weet u op welke manier u de blusschuimtransitie in uw bedrijf kunt uitvoeren

 • Heeft u de aandachtspunten om ZZS zoveel mogelijk te voorkomen wanneer u duurzaam gaat produceren

 • Kent u de status van uw vergunningen wanneer de omgevingswet ingaat per 1-1-2024

 • Heeft u de relaties met inspectiediensten en overheden verstevigd en uw netwerk uitgebreid met andere Seveso- en ARIE-bedrijven.

Voorheen het Nationaal BRZO-Congres

R. van der Neut, BRZO inspecteur, Nederlandse Arbeidsinspectie
Lees verder
“Afwisselend en actuele onderwerpen. Goede interactie tijdens presentaties.”
Philippe Engels, Site Manager, Air Liquide Industries
Lees verder
“Heel interessante en verschillende onderwerpen, goede keuze van sprekers.”
Robert F. Laarman, SHEQ Manager, Air Liquide Industrie B.V.
Lees verder
"Nationaal BRZO-Seveso congres 2022: Een nuttige en waardevolle, zeer geslaagde bijeenkomst. En wat heerlijk om iedereen weer live te zien en spreken!!"

Programma

Dag 1

Ontvangst, registratie, koffie & thee

Opening en welkomstwoord dagvoorzitter Kjell Lutz

Kjell Lutz
Kjell Lutz dagvoorzitter, organisatiepsycholoog en trainer

Keynote: De grootse impact van de energietransitie

Alan Dirks

Transitie betekent verandering. Véél verandering, ook voor zeehavens als Rotterdam. Onderweg naar CO2 neutraal in 2050 vinden de industrie, de haven en transport zichzelf opnieuw uit. Van een olie- en gashaven gaat Rotterdam naar nieuwe energiedragers, nieuwe brandstoffen en een circulaire economie. Wat betekent dat voor de schaarse ruimte in de haven? Wat doet het met milieu en veiligheid?

Alan Dirks Program Manager Policy and Planning Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Samen werken aan veiligheid in tijden van transitie

Axel Pel

Transitie van een fossiel-gebaseerde, lineaire samenleving naar een duurzame, circulaire samenleving is enige weg naar de toekomst. Deze transitie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid en gezondheid, waarvoor de huidige kaders niet geschikt zijn.

 • Hoe zorgen we samen dat het toch veilig en gezond blijft voor de werknemers en omwonenden en welke rol speelt participatie in deze dynamiek?
 • Hoe maken we samen een succes van de Maatwerkaanpak Verduurzaming industrie?
 • Welke nieuwe kaders hebben we nodig naast de nieuwe PGS12?
Axel Pel Programmamanager Verduurzaming Industrie DCMR

Koffie en theepauze

Herziene ARIE-regeling en een terugblik op blootstellingsinspecties

Charlotte Kottier Renske Hotting
 • Toelichting ARIE-regeling: Wat betekent dit voor Seveso bedrijven?
 • Hoge en lage drempelbedrijven: welke verschillen zijn er m.b.t. de implementatie
 • Opvallende resultaten en aandachtspunten om blootstelling te voorkomen
Charlotte Kottier Programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen Nederlandse Arbeidsinspectie
Renske Hotting Programmamanager Blootstelling gevaarlijke stoffen Nederlandse Arbeidsinspectie

Inspecties in tijden van transitie: update van BRZO+, toelichting uit de praktijk en ruimte voor discussie

Ron Ooms Drs. MSc MCPM Erwin de Bruin Charlotte Kottier Henk van Wetten

Erwin de Bruin, programma manager BRZO+, blikt terug op het werken met GIR/LBR, het jaarverslag en kijkt vooruit naar 2024. Vertegenwoordigers namens de de drie toezichthouders (Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en De Nederlandse Arbeidsinspectie) geven nadere toelichting over de inspecties in de praktijk. Met ruimte voor vragen, feedback en discussie met de deelnemers.

Videobijdrage van Erwin de Bruin

Ron Ooms Teammanager OMWB
Drs. MSc MCPM Erwin de Bruin Programmamanager BRZO+
Charlotte Kottier Programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen Nederlandse Arbeidsinspectie
Henk van Wetten Brzo-coordinator Veiligheidsregio's Zuidwest Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Blusschuimtransitie - Inspiratietafel over de consequenties en alternatieven

Jan Meinster Jurriaan Steenaert Hans Huizinga
Jan Meinster veiligheidsregio, bedrijfsbrandweer, brandbeveiligingsbedrijf LEC Industriële Veiligheid
Jurriaan Steenaert Managing consultant Falck Fire Services NL
Hans Huizinga Fire Safety Consultant Kenbri Fire Fighting B.V.

Lunch

Break out sessie: Ronde 1

3 break-outs

Break out sessie: Ronde 2

4 break-outs

ZZS-uitstoot voorkomen en duurzaam produceren vraagt om een integrale aanpak

In de transitie naar duurzaam produceren blijken grond-, tussen- of eindproducten, vaak onbedoeld, niet zo schoon. Wat zijn de ontwikkelingen in de wetgeving nu er steeds meer bekend wordt over Zeer Zorgwekkende Stoffen? Michiel van der Meer gaat in op de complexiteit en hoe veiligheid en compliance in deze aanpak samen komen.

Koffie en theepauze

Reflecties op de BRZO-inspectie – van recht naar praktijk

Pauline van Aardenne Willem Bosma
Pauline van Aardenne Senior Advocaat Van der Feltz advocaten
Willem Bosma Partner Van der Feltz advocaten

Keynote: Veiligheid en gedrag door de bril van organisatiepsycholoog

Jules Heijneman

Hoe verander je gedrag nou echt. Ontdek de diepere laag bij uzelf en anderen en krijg de knoppen om gedrag écht te veranderen. Zeker weten dat u daarna anders gaat denken. Jules is een van de bedenkers van hein, het gedragsprogramma dat werken veiliger maakt.

Jules Heijneman Founder & Owner Hein

Afsluiting door de dagvoorzitter

Kjell Lutz
Kjell Lutz dagvoorzitter, organisatiepsycholoog en trainer

Netwerkborrel

Download de brochure

Bestel uw tickets

Wilt u met meer personen deelnemen?

Neem contact op met Jeremy Stevens voor interessante groepskortingen!

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Meer informatie? Of wilt u persoonlijk advies?

Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u persoonlijk advies te geven.

Neem rechtstreeks contact met ons op

Outvie logo

Partners

Kennispartners

Logo Bilfinger BRZO Seveso
Royalhaskoning Logo
Oostkracht10 logo
Logo Van Der Feltz advocaten
logo TAUW
Logo Kenbri Fire Fighting
Falck Logo
Logo SERB

Eventpartner

Logo | HF_TPT | Hazard factory
Logo SDO

Mediapartners

Logo Safety Delta Nederland
Logo BRZO+
Logo Landelijk expertise centrum industriële veiligheid | LEC

delen in uw netwerk:

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar
Outvie logo