Nationaal Congres BRZO

(85)
4.5/5

Hét jaarlijkse onafhankelijke kennis- en netwerkplatform voor de gehele BRZO-keten. Het Nationaal congres BRZO brengt alle partijen in de keten samen: overheden, inspectiediensten, BRZO-bedrijven, onderzoeks- en ingenieursbureaus en andere belanghebbenden. U wordt tijdens het congres bijgepraat over de inspectiediensten, de omgevingswet en leert u over diverse veiligheidsrisico’s (intern en extern) die een grotere rol gaan spelen.

Wilt u op de hoogte blijven van deze conferentie? Registreer uw gegevens

Sprekers Nationaal Congres BRZO 2021

Emma Verheijke

Partner Sustainability & Impact advisory
Sinzer/Grant Thornton

Tjeerd Krumpelman

Voorzitter
Partnership voor Carbon Accounting Financials (PCAF)

Dim Coumou

Hoogleraar Extreme Weather & Climate Change
KNMI

Over deze conferentie

Waarom deze conferentie?

Voor wie is deze conferentie?

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Gemiddelde beoordeling
4.5/5
Experience Sustainable Finance & Climate Risk

Programma Nationaal Congres BRZO 2022

Momenteel wordt nog gewerkt aan het programma Nationaal Congres BRZO 2022. U kunt via onderstaande button het programma van 2021 vinden. Daarnaast houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen voor het congres 2022.

  Dag 700:00

  Plan uw eigen examen in

  De opleiding wordt afgesloten met het formele online IAM-examen, dat door het IAM in handen is gegeven van Pearson VUE. Het examen wordt door uzelf ingepland op een geschikte datum en duurt 2 uur. Alle deelnemers kunnen elk individueel examen doen op een examenlocatie van Pearson Vue in Nederland. Er is altijd wel een Pearson Vue examencentrum in de buurt. De deelnemers kunnen zich inschrijven bij een Pearson Vue examencentrum naar keuze om online examen te doen op een dag en tijdstip naar keuze (er moet wel plaats zijn natuurlijk). In het examencentrum maken deelnemers gebruik van computers in een vaste opstelling; je hoeft dus niet zelf je eigen laptop mee te nemen.

  Een alternatief is dat je via Pearson OnVUE individueel online examen doet vanaf je eigen werkplek of thuis. Hieraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden (zo moet een toezichthouder online mee kunnen kijken op je laptop en moet je camera en microfoon tijdens het examen aan staan). Een aandachtspunt hierbij is verder dat er installatie van specifieke software op de laptop nodig is, wat soms problemen kan geven met de geïnstalleerde firewall. Alle deelnemers ontvangen van Outvie een examenvoucher, waarmee ze zich kunnen inschrijven voor een van de twee examenopties. De examenvoucher heeft een beperkte geldigheidsduur, doorgaans 6 tot maximaal 12 maanden, daarna vervalt deze.

  Tijdens het examen is het gebruik van boeken, geprint lesmateriaal, tablet/telefoon, etc. niet toegestaan. Tevens dien je een identiteitsbewijs (2 vormen van identiteitsbewijs) mee te nemen.

  Dag 408:30

  Module IV: Capita Selecta

  – Exitregelingen, continuïteit, escrow en uitwijk
  – Financiële aspecten en compliancy rondom ICT-contracten
  – Het verzekeren van ICT-risico’s
  – Barsten en scheuren in de samenwerking
  – ICT-geschillen: overheidsrechter of ADR?

  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Outvie Spreker | Wouter Seinen
  Wouter Seinen Tech & data specialist lawyer, Head of Office Pinsent Masons
  Dag 308:30

  Module III: Intellectuele eigendom, softwarelicenties en verzekeringen

  – Intellectuele eigendom en licentiecontracten
  – De EULA (End User License Agreement)
  – Doorverkoop van software en tweedehandslicenties

  Outvie Spreker | Wouter Seinen
  Wouter Seinen Tech & data specialist lawyer, Head of Office Pinsent Masons
  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Dag 208:30

  Module II: Compliancy, ICT-aansprakelijkheid

  Acceptatie van software en ICT-systemen
  – Aansprakelijkheid, boetes en vrijwaringen bij mislukte ICT-projecten
  – Exoneratiebedingen in ICT-contracten
  – ICT-contracten en derden

  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Spreker Outvie Christiaan Jeekel
  Christiaan Jeekel Advocaat Legal-Jeekel, a.i. Rabobank
  Dag 108:30

  Module I: Structuur en uitgangspunten van ICT-contracten; algemene voorwaarden

  – Inleiding: kenmerken van de ICT-contractspraktijk
  – Het voorwerp van ICT-contracten
  – De precontractuele fase en de aanbestedingspraktijk
  – Inspannings-, resultaats- en garantieverbintenissen in ICT-contracten

  Spreker Outvie Christiaan Jeekel
  Christiaan Jeekel Advocaat Legal-Jeekel, a.i. Rabobank
  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Day 108:30

  Walk in – Securitisation Event

  .

  Dag 208:50

  Introductie dagvoorzitter en het Young Professionals Panel

  Introductie dagvoorzitter Floor van Workum.

  Spreker Outvie Floor van Workum
  Floor van Workum CEO & Oprichter Vista Hypotheken
  Dag 109:00

  De WHOA in de praktijk

  Ochtend: Introductie WHOA
  – Achtergrond WHOA & reorganisatielandschap
  – Wanneer kan een WHOA- traject worden ingezet?
  – Wie neemt het initiatief?
  – Doel van een WHOA akkoord
  – Hoe ziet het traject eruit?
  – Startverklaring, besloten of open procedure, stemming, bezwaarperiode, uitspraak rechter: homologatie akkoord
  – Welke stakeholders zijn er betrokken?
  – Welke middelen kun je als HD inzetten?
  – Wat zijn de startvoorwaarden?

  Middag: HD in de praktijk
  – Hoe ziet een verzoekschrift tot een WHOA eruit?
  – Hoe stelt u een goede offerte op?
  – Waaruit bestaat een plan van aanpak?
  – Wat is jouw rol als HD?
  – Welke soft skills zijn essentieel voor een HD?
  – Welke taken pak je zelf op en welke besteed je uit?
  – Hoe zorg je dat je gevraagd wordt?

  Tijdens deze middag zal de echte casus als leidraad worden gebruikt.

  Spreker Outvie
  Erwin Bos Partner DVDW advocaten
  Spreker Outvie David Vrijbergen
  David Vrijbergen Partner JPR Advocaten
  Spreker Outvie
  Jetse Eringa Advocaat / Partner Damsté advocaten – notarissen
  Dag 209:00

  Juridische inhoud & rechtbank

  Ochtend: WHOA – juridische inhoud + jurisprudentie
  – Belangrijke kenmerken van een WHOA akkoord
  – Toepassingsgebied
  – Actio Pauliana
  – Open en gesloten procedures
  – Wijziging en beëindiging van lopende overeenkomsten
  – Afkoelingsperiode
  – Aanbieding van het akkoord & stemming
  – Klassenindeling
  – Homologatie van het akkoord
  – Wat is een Cram down procedure?
  – Wat zijn afwijzingsgronden?
  – Wat zijn homologatiecriteria?

  Middag: WHOA – het proces & de rechtbank
  In gesprek met de rechter
  – Waar let de rechter op bij het toekennen van een HD?
  – Rechtbank vroegtijdig inschakelen (378 Fw)
  – Wie moet wanneer bij de behandeling van een verzoek worden betrokken?
  – Afwijzingsgronden voor homologatieverzoeken

  Spreker Outvie Mark Bosch
  Mark Bosch WHOA-rechter en insolventierechter Rechtbank Overijssel
  Spreker Outvie Derk van Geel
  Derk van Geel Partner Fort Advocaten
  Dag 309:00

  Finance

  Op deze dag werkt u gezamenlijk aan een casus. U past de opgedane kennis van de voorgaande dagen direct toe en doorloopt een plan van aanpak voor een akkoord.

  Ochtend: Levensvatbaarheid vanuit een financieel oogpunt
  – Doorgronden jaarcijfers
  – Balans/winst en verliesrekening en geldstroom – historisch perspectief
  – Financiële prognoses
  -Hoe ziet de balans eruit als de schulden eruit zijn?

  Middag: Waardebepaling van bedrijven in zwaar weer
  – Liquidatiewaarde – piece meal of going concern?
  – Reorganisatiewaarde nader bekeken
  – Impact analyse van de waarderingsuitgangspunten en de samenstelling van de klassenindeling op de recovery rates
  – De nieuwe kapitaalstructuur na het akkoord
  -Toekennen van de kapitaalinstrumenten aan de belanghebbenden
  – Toetsing of het akkoord voldoet aan de eisen van absolute priority rule en no creditor worse off.

  Spreker Outvie
  Pieter-Christiaan van Prooijen Partner Hermes Advisory
  Dag 109:00

  Module I – Het ESG-speelveld: actuele ontwikkelingen, begrippen & trends

  – Geschiedenis van duurzaamheid
  – Lange termijn waarde creatie & governance
  – Impact van bedrijven op People Planet Profit (dubbele materialiteit)
  – Duurzaamheidsdoelstellingen
  EU Green Deal
  Sustainable Development Goals
  Klimaatakkoord van Parijs
  – Belangrijke begrippen: dubbele materialiteit, greenwashing, waarde creatie, impact, ESG

  Spreker Outvie Emma Verheijke
  Emma Verheijke Partner Sustainability & Impact advisory Sinzer/Grant Thornton
  Dag 109:00

  Module II – Wet- & regelgeving

  – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  Als vervolg op Non-financial Reporting Directive (NFRD)
  – Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  – EU Taxonomie
  – Wat is hun onderlinge samenhang?
  – Wat zijn verplichte indicatoren?

  Spreker Outvie Emma Verheijke
  Emma Verheijke Partner Sustainability & Impact advisory Sinzer/Grant Thornton
  Outvie Spreker | Martijn Schoonewille
  Martijn Schoonewille Partner and attorney at law Loyens & Loeff
  Dag 209:00

  Module III – Duurzaamheid

  In deze online module komen verschillende experts aan het woord, over o.a.:

  – Klimaat(verandering), broeikasgassen
  – Biodiversiteit
  – Mensenrechten, sociale gelijkheid
  – Circulariteit

  Spreker Outvie Dim Coumou
  Dim Coumou Hoogleraar Extreme Weather & Climate Change KNMI
  Spreker Outvie - Nathalie Vennik
  Nathalie Vennik Business and Human Rights Consultant Enact Sustainable Strategies
  Esther Wolfs Biodiversity & Managing Partner Wolfs Company
  Spreker Outvie
  Reinier van der Vusse Circular Economy/Impact Investing Polestar Capital
  Dag 309:00

  Module IV – Frameworks, standaarden & methoden

  – GRI standards
  – Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD)
  – Value Reporting Foundation
  Sustainability Accounting Standards Board (SASB) + International Integrated Reporting Council (IIRC) principles
  – IFRS: International Sustainability Standards Board (ISSB)
  – Science-based Target Setting Model + Greenhouse Gas Protocol
  – ESG Data providers en rating agencies
  – Wat zijn vrijwillige indicatoren?

  Spreker Outvie Emma Verheijke
  Emma Verheijke Partner Sustainability & Impact advisory Sinzer/Grant Thornton
  Dag 409:00

  Module V – Duurzame bedrijfsvoering

  – Double materiality
  – Stakeholders engagement
  – Inrichten management control systeem
  – Rapporteren over duurzaamheid als onderdeel van managementcyclus
  – Identificeren van belangrijke topics waarop u kunt rapporteren
  – Vrijwillige en verplichte indicatoren
  – Omgaan met immateriële zaken – intangibles (zoals bv. sociaal kapitaal)
  – Opstellen en integreren van duurzaamheid KPI’s in uw organisatie
  – Duurzaamheid in de supply chain
  – Relatie tot risk & compliance

  Spreker Outvie - Marleen Janssen Groesbeek
  Marleen Janssen Groesbeek Professor Sustainable Finance & Accounting Avans Hogeschool
  Dag 409:00

  Module VI – ESG data: meten & monitoren

  – Hoe zorgt u voor kwalitatief goede data?
  – Inrichten processen en systemen dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren
  – Het maken van nulmetingen
  – Harde ESG data: energieverbruik, diversiteitscijfers van medewerkers, investeringen in groene sectoren
  – Wat zijn zachte ESG data? Hoe maakt u die meetbaar?

  Spreker Outvie - Marleen Janssen Groesbeek
  Marleen Janssen Groesbeek Professor Sustainable Finance & Accounting Avans Hogeschool
  Dag 109:00

  Module 1 Principles of Asset Management

  Deze eerste module is een introductie in de belangrijkste asset management principes. Wat is asset management? Waarom is het belangrijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van fysieke assets? Wat zijn de kosten/baten?

  – Asset management: wat is het en wat kunt u ermee?
  – Introductie asset management strategie, asset management beleid en asset management plan
  – Internationale standaarden: PAS 55 en ISO 55000
  – Praktijkvoorbeelden van de implementatie van asset management

  Spreker Outvie - Ir. Diederik van Leeuwen
  Ir. Diederik van Leeuwen Partner & manager IES Asset Management
  Dag 109:00

  Module I: Internationale datadoorgiftes, hoe verder na Schrems II?

  – Waarom heeft de Schrems II-zaak zoveel impact?
  – Wat zijn juridische en praktische consequenties van deze zaak?
  – Wat moeten EU-organisaties die gegevens naar de US verwerken doen?
  – Hoe voert u een Transfer Impact Assessment (TIA) uit en wat is hierbij belangrijk?
  – Wat zijn middelen om een adequate gegevensbescherming te borgen?

  Spreker Outvie Joke Bodewits
  Joke Bodewits Advocaat Hogan Lovells
  Dag 509:00

  Module VII – ESG performance methoden

  In deze online workshop komen verschillende innovatieve ESG performance methoden aan bod, zoals:

  – Impact Investing
  – Impact Measurement
  – Carbon Accounting

  Spreker Outvie Tjeerd Krumpelman
  Tjeerd Krumpelman Voorzitter Partnership voor Carbon Accounting Financials (PCAF)
  Spreker Outvie
  Reinier van der Vusse Circular Economy/Impact Investing Polestar Capital
  Dag 609:00

  Module VIII – Het Integrated Report

  – Hoe ziet het geïntegreerd jaarverslag eruit?
  Bestuursverslag (+ verplichtingen niet-financiële aspecten), jaarrekening
  – Niet-financiële aspecten
  Verslaggevingsbeleid – gebaseerd op materialiteitsanalyse en stakeholder-assessment
  Rapporteringsgrondslagen
  ESG data
  Uitkomsten (input – output – impact)
  – De toekomst van integrated reporting
  – In welke landen is integrated reporting verplicht?

  Spreker Outvie Emma Verheijke
  Emma Verheijke Partner Sustainability & Impact advisory Sinzer/Grant Thornton
  Spreker Outvie Erik Breen
  Erik Breen Chair of Framework Board Value Reporting Foundation
  Dag 609:00

  Module IX – Integrated Reporting in de praktijk

  – Hoe komen geïntegreerde rapportages tot stand?
  – Wat gaat er goed en wat is er lastig?
  – Connectie tussen wetgeving en implementatie
  – Tips & Tricks voor uw eigen jaarverslag

  Spreker Outvie Tjeerd Krumpelman
  Tjeerd Krumpelman Voorzitter Partnership voor Carbon Accounting Financials (PCAF)
  Dag 709:00

  Module X – Non-financial Assurance

  – Limited & reasonable assurance
  – (Veranderende) rol van de auditor
  – Controle van non-financial data
  – Borgen kwaliteit data
  – Proceswaarborging: hoe kunt u betrouwbaarheid waarborgen? Welke specialisten heeft u ingehuurd?

  Spreker Outvie - Usha Ganga
  Usha Ganga Themaregisseur Duurzaamheid (Assurance) Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
  Dag 709:00

  Module XI – Sturen op impact

  – Wat doet u met de bevindingen?
  – Hoe integreert u ESG in de besluitvorming?
  – Wie heeft u daarbij nodig?
  – Adviseren van bestuur & toezichthouders
  – Voortgang duurzaamheid KPI’s
  – Bijsturen van de business a.d.h.v. duurzaamheid KPI’s
  – Financiële vs. niet-financiële belangen opnemen in budget

  Spreker Outvie Emma Verheijke
  Emma Verheijke Partner Sustainability & Impact advisory Sinzer/Grant Thornton
  Dag 209:00

  Module 2 Asset Management Policy, Strategy and Planning

  Beleid, doelen en strategie van een organisatie vormen samen de basis voor en geven richting aan de asset management benadering binnen een organisatie. Via het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) en het Asset Management Plan (AMP) zijn doelen, beleid en strategie te vertalen naar effectief asset management. Deze module richt zich op het ontwikkelen en implementeren van SAMP en AMP en gaat in op enkele financiële aspecten.

  – Policy, strategy en planning: welke richting geeft dat?
  – Hoe ontwikkel en implementeer je een SAMP en AMP?
  – Hoe weet u of u voldoende financiële middelen hebt, nu en in de toekomst?

  Spreker Outvie - Ir. Diederik van Leeuwen
  Ir. Diederik van Leeuwen Partner & manager IES Asset Management
  Dag 309:00

  Module 3 Asset Lifecycle Management

  Module 3 gaat over de verschillende fasen van de levenscyclus van een bedrijfsmiddel: vaststellen van de behoefte, creatie of aankoop, in gebruik nemen, gebruik en onderhoud en ontmanteling door sloop of afvoer.

  – De asset levenscyclus
  – Life Cycle Management methoden
  – Uitbesteding en inkoop
  – Werkstroom – van onderhoudsconcept naar uitvoering
  – Einde levensduur?

  Spreker Outvie - Matthijs Meijer
  Ing. Matthijs Meijer Maintenance Engineering Professional IES Asset Management
  Dag 409:00

  Module 4 Assessing and Managing Asset Management Risks

  In deze module leert u risico’s die voor komen bij asset intensieve bedrijven te signaleren, inventariseren, beheersen en monitoren.

  – Risico’s begrijpen om ze te kunnen managen in uw organisatie
  – Ontwikkelen en optimaliseren van op risico gebaseerde onderhoudsconcepten

  Spreker Outvie - Hugo Zollner
  Ir. Hugo Zollner Maintenance Engineering Professional IES Asset Management
  Dag 509:00

  Module 5 The Financial and Business Impact of Asset Management

  Het bestaansrecht van een bedrijf bestaat uit leveren waar de klant behoefte aan heeft tegen de prijs die het haar waard is. In deze module leert u de kosten en baten in asset management in balans te brengen en te houden. U ervaart zelf in een praktijkcase hoe u tot gewogen investeringsbeslissingen komt. Daarnaast wordt in deze laatste module de samenhang van de verschillende onderwerpen van de training nog eens besproken. Ook is er aandacht voor verandermanagement en leiderschap, die een belangrijke rol spelen bij de implementatie van asset management.

  – De samenhang
  – Leiderschap
  – Financiële aspecten van Asset Management
  – Investeringen en onderhoudskosten lange termijn

  Spreker Outvie - Jan Mens
  Ing. Jan Mens Partner & algemeen directeur IES Asset Management
  Dag 109:00

  Module I – Klimaat, Milieu en Biodiversiteit risico’s binnen het ESG-speelveld: actuele ontwikkelingen, regelgeving en vereisten

  – Introductie in Klimaat Risico’s en Assessments
  – Achtergrond, update en interpretatie regelgeving Nederland, Europa en wereldwijd
  – TCFD Framework en aanbevelingen
  – Ontwerpen van een blueprint roadmap voor implementatie ESG

  Spreker Outvie - Dr. Gerrit Jan van den Brink RA
  Dr. Gerrit Jan van den Brink RA Directeur/Eigenaar en Universitair docent Risk Sigma GmbH
  Dag 209:00

  Module II – Forwardlooking Risico- en Scenarioanalyse van Klimaatrisico

  Hoe past de beoordeling van ESG-risico’s* in de bestaande scenario-analyse en waar zijn aanpassingen nodig?
  Incl. workshop over risico-identificatie met Scenarioanalyse en Stresstesting.

  * (extreme weather, natural disasters, failure of climate-change mitigation)

  Spreker Outvie - Dr. Gerrit Jan van den Brink RA
  Dr. Gerrit Jan van den Brink RA Directeur/Eigenaar en Universitair docent Risk Sigma GmbH
  Dag 309:00

  Module III – Climate Risk Modeling: een andere en nieuwe benadering in risicomodellering

  WORKSHOP:

  – Kwantitatieve asset- en portfolio-based klimaatrisico en -kansanalyse.
  – Ontwerp, aanpak en uitvoering van een portfolioanalyse project van scoping tot rapportage.

  Spreker Outvie Dim Coumou
  Dim Coumou Hoogleraar Extreme Weather & Climate Change KNMI
  Dag 409:00

  Module IV – Level Setting en inbedding ESG: Strategie & Visie

  – Strategie & Visie
  Hoe ontwikkelt u een ESG-strategie binnen uw organisatie?
  Op welke wijze integreert u ESG in uw strategische planning
  – Stakeholders, klant & Product Impact
  Hoe creëert u (competitief) voordeel uit ESG-ontwikkelingen?
  – Responsible investing
  Integratie van ESG in uw beleggingsproces en ESG- afwegingen als fundamentele factoren in beleggingsbeslissingen

  Spreker Outvie | Johan Vanderlugt
  Johan Vanderlugt Lead Expert Environmental, Social and Governance Advisory
  Dag 409:00

  Module V – Duurzaamheid en verzekeringstechnische portefeuille

  – Wat wordt er bedoeld met het verzekeringstechnische transitierisico en welke rol spelen de CO2-voetafdruk en EU Taxonomy hierin?
  – Welke Governance, Strategie, Risicomanagement en Indicatoren & Doelstellingen zijn er nodig om duurzaamheid in te bedden in de verzekeringsorganisatie?
  – Welke externe ontwikkelingen ten aanzien van klimaatverandering zijn van invloed op de verzekeringstechnische portefeuille van een verzekeraar?

  Spreker Outvie - Harold Hendriks
  Harold Hendriks Senior Risk Manager Climate Change NN Schade & Inkomen
  Dag 609:00

  Module VII – Klimaat Risico Portfolio Analyse

  – Van alle ESG-risico’s wordt klimaatrisico als de meest materiele beschouwd. Deze staat daarom vaak centraal bij de SGD-integratie in de beleggingscyclus.
  – Risico- en scenarioanalyse als essentieel onderdeel van de beleggingscyclus: inzicht in klimaatrisico’s in verschillende belegging categorieën, sectoren en regio’s.
  – Kwantificeren van klimaat gerelateerde risico’s en het ontbreken van empirische data.

  Spreker Outvie - Ebbe Negenman
  Ebbe Negenman Chief Risk Officer Aegon Bank
  Dag 509:00

  Module VI – Governance & Risk Management ESG

  Riskmanagement: adopteer een systematische aanpak in risico identificatie, assesment en respond op ESG-gerelateerde risico’s

  Spreker Outvie - Dr. Gerrit Jan van den Brink RA
  Dr. Gerrit Jan van den Brink RA Directeur/Eigenaar en Universitair docent Risk Sigma GmbH
  Dag 709:00

  Module VIII – Circular economy: The key to achieve the set climate goals

  Explore what role FS organizations have and how different organizations can benefit from embedding circularity into their strategy.

  *This module is conducted in English.

  Spreker Outvie Andrea Orsag
  Andrea Orsag Senior Manager Sustainability Strategy and Risk ACE + Company
  Dag 809:00

  Module IX – Pragmatische implementatie van ESG risico’s in een Risk Framework

  – Risico-identificatie
  – Risicoclassificatie
  – Risicobeoordeling
  – Risicobereidheid
  – Risicorapportage

  Gijsbert van der Aart Manager Risk Identification & Appetite Rabobank
  Dag 109:00

  De Strateeg (business en informatiestrategie)

  – Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied anno 2022?
  – Wat doet een informatiemanager en hoe ziet het takenpakket en mandaat er uit?
  – Wat zijn de belangrijkste valkuilen voor een informatiemanager en hoe vermijdt u die?
  – Hoe komt u in de directiekamer en voert u het gesprek over de strategische rol van informatie en data met uw directie?
  – Wat is digitale transformatie en wat betekent dit voor de informatiemanager en de informatiestrategie?
  – Op welke manier kunt u focus aanbrengen in het opstellen van een informatiestrategie voor uw organisatie?

  Spreker Outvie - Hans Breukhoven
  Hans Breukhoven Managing partner Delta Blue
  Dag 209:00

  De architect (business en informatie architectuur)

  – Welke vormen van architectuur-denken zijn relevant voor het vakgebied informatiemanagement?
  – Voorbeelden van informatie-architectuur en hoe u die zinvol kunt gebruiken als informatiemanager
  – Hoe brengt u strategie, architectuur en uitvoering samen in een informatieplan?
  – Welke soorten informatieplannen zijn er en wat zijn de voor- en nadelen daarvan?
  – Wat voor creatieve werkvormen kunt u toepassen bij het maken van een informatieplan?
  – In hoeverre gaan Agile werken en een informatieplan samen?

  Spreker Outvie - Hans Breukhoven
  Hans Breukhoven Managing partner Delta Blue
  Dag 309:00

  De Veranderaar

  – Hoe pakt u optimaal uw rol in de uitvoering van het informatieplan?
  – Welke KPI’s zijn er om de uitvoering te bewaken?
  – Welke valkuilen zijn er bij het werken met business cases en projecten?
  – Hoe zet u portfoliomanagement systematiek op in uw organisatie?
  – Hoe kunt u directie en management helpen om hun rol te pakken in het portfolio proces?
  – Hoe werkt plannen, prioriteren en sturen in portfoliomanagement?

  Middag: Artificial Intelligence en Algoritmes
  – De laatste inzichten op het gebied van AI, Algoritmes en Data Activation
  – Wat moet u als informatiemanager weten van AI & Algoritmes?
  – Waar en hoe herkent u zinvolle use cases voor AI in mijn organisatie?
  – Van idee naar oplossing : hoe creëert u waarde met AI?

  Spreker Outvie - Hans Breukhoven
  Hans Breukhoven Managing partner Delta Blue
  Spreker Outvie - Raoul Grouls
  Raoul Grouls Data Scientist Anchorman
  Dag 409:00

  De Inrichter

  – Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen bij strategisch, tactisch en operationeel niveau?
  – Op welke manier kunt u informatiemanagement positioneren en hoe is dat afhankelijk van de context?
  – Zijn best practices zoals BiSL next nog van toepassing anno nu?
  – Hoe richt u de governance in op het gebied van IV?
  – Hoe ziet Agile informatiemanagement er uit en wat is de impact daarvan op rollen en functies?

  Risico’s & Veiligheid
  – Ontwikkeling van privacy & security vraagstukken
  – Compliance: wet- en regelgeving
  – Informatiebeveiliging als proces en beveiligingsmogelijkheden
  – Risicoanalyse maken en borgen

  Spreker Outvie - Hans Breukhoven
  Hans Breukhoven Managing partner Delta Blue
  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 509:00

  Trusted Advisor

  – Het vergroten van autoriteit en geloofwaardigheid
  – Zelfvertrouwen, energie en overtuiging uitstralen
  – Het ontwikkelen van persoonlijke en wederkerige relaties
  – Omgaan met ethiek en dilemma’s
  – Luisteren en de juiste vragen stellen
  – Stakeholders (en hun belangen) leren kennen
  – Rapport maken met gesprekspartners
  – Storytelling en overtuigend presenteren

  Feestelijke afsluiting met borrel en certificaat

  Spreker Outvie - Hans Breukhoven
  Hans Breukhoven Managing partner Delta Blue
  Dag 109:00

  Data-ethiek: vertrekpunt en kaders

  Ontvangst door uw docent Piek Visser-Knijff, Data-ethicus, Filosofie in actie

  – Eerste stappen in de data-ethiek
  – Tools en frameworks
  – Data-ethiek in de praktijk (1): use-cases en ervaringen

  Gastbijdrage Alex Corra, Sr Beleidsadviseur Recht & Ethiek, Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Spreker Outvie Alex Corra
  Alex Corra Beleidsadviseur / Onderzoeker - Sociale Zekerheid SVB
  Dag 109:00

  Strategisch omgevingsmanagement en planning

  Tijdens dag één ligt de focus op de voorbereiding. U begint breed met de essentie van omgevingsmanagement en een stakeholdersanalyse. Vanuit hier maakt u een verdiepingsslag naar omwonenden en strategische keuzes die u moet nemen om uw (project)doel te bereiken. Na deze dag kent u de eerste stappen voordat u daadwerkelijk contact maakt met de omwonenden.

  1. Introductie
  2. Stakeholders
  3. Strategische keuzes

  Tijdens dag 1 en dag 2 worden theorie en interactieve momenten afgewisseld. U gaat zelf de technieken en methodes uitproberen op en met uw mededeelnemers en in cases.

  Spreker Outvie Frank van Bussel
  Frank van Bussel Senior consultant en stakeholdermanager Arcadis
  Spreker Outvie Marius Kiers
  Marius Kiers Gebiedsmanager en adviseur Arcadis
  Spreker Outvie Jurriaan van den Eijkhof
  Jurriaan van den Eijkhof Senior Adviseur en Procesmanager Over Morgen
  Dag 309:00

  Data-ethiek: organisatie en cultuur – II

  Opstart door uw docent Piek Visser-Knijff, Data-ethicus, Filosofie in actie

  – Bewustwording & cultuurverandering

  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Dag 409:00

  Data-ethiek: strategie en implementatie

  Opstart door uw docent Piek Visser-Knijff, Data-ethicus, Filosofie in actie

  – Hoe kunt u data-ethiek gaan implementeren?

  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Dag 509:00

  Data-ethiek: Technologieën, praktische implementatie data-ethiek

  Ontvangst door uw docent Piek Visser-Knijff, Data-ethicus, Filosofie in actie

  – AI, ethiek en kaders
  – Data-ethiek in de praktijk (3): use-cases en ervaringen
  – Presentatie en bespreken van implementatieplannen data-ethiek

  Gastbijdrage Marlon Domingus,, FG, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Spreker Outvie Marlon Domingus
  Marlon Domingus Functionaris Gegevensbescherming Erasmus Universiteit Rotterdam
  Dag 209:00

  Data-ethiek: organisatie en cultuur – I

  Opstart door uw docent Piek Visser-Knijff, Data-ethicus, Filosofie in actie

  – Draagvlak creëren in de organisatie
  – Data-ethiek in de praktijk (2): use-cases en ervaringen

  Gastbijdrage Petra van Broekhuijsen, Integriteitsmanager, Enexis

  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Spreker Outvie Petra Broekhuijsen
  Petra Broekhuijsen Integriteitsmanager Enexis Groep
  Dag 209:00

  Strategisch Omgevingsmanagement Technieken

  Het is tijd om het gesprek aan te gaan! U weet wie u wilt benaderen en wanneer, maar hoe pakt u dit aan? Wat zijn de mogelijkheden, de manieren, de juiste technieken? Na deze interactieve dag kunt u aan de slag met de juiste aanpak.

  – Informeren, actief betrekken of participatie?
  – Gedrag stakeholders beïnvloeden en sturen
  – Interventiestrategieën
  – Taalgebruik
  – Bruikbare tools/instrumenten,
  – Omgaan met ontevreden omwonenden en crisiscommunicatie

  Tijdens dag 1 en dag 2 worden theorie en interactieve momenten afgewisseld. U gaat zelf de technieken en methodes uitproberen op en met uw mededeelnemers en in cases.

  Spreker Outvie Frank van Bussel
  Frank van Bussel Senior consultant en stakeholdermanager Arcadis
  Spreker Outvie Marius Kiers
  Marius Kiers Gebiedsmanager en adviseur Arcadis
  Spreker Outvie Jurriaan van den Eijkhof
  Jurriaan van den Eijkhof Senior Adviseur en Procesmanager Over Morgen
  Dag 309:00

  Persoonlijke Effectiviteit

  Op dag 3 ligt de focus op uzelf. Iedereen kijkt met zijn eigen bril naar de wereld en uw bril kan sterk verschillen met degene met wie u in gesprek bent. Wat gaat perspectief en gedragsverandering u brengen?

  -Bewustwording van uw visie op de omgeving
  – Uw rol in het omgevingsmanagement
  – Eigen invloed op de uitkomsten
  – Invloed op uw houding, uw woorden, uw intentie

  Deze dag bestaat uit een interactieve sessie met rollenspel, waarin u zelf de mogelijkheid krijgt om te ervaren welke effecten diverse houdingen kunnen hebben.

  Spreker Outvie Pieter Baeten
  Pieter Baeten Senior adviseur Strategie en besluitvorming Antea Group
  Dag 109:00

  Van data naar informatie, inzichten en besluitvorming

  Ontvangst door uw docent Els Dees, Data Architect en adviseur, Eigenaar, The Data Effect

  Van data naar informatie, inzichten en besluitvorming

  Gastoptreden: Richard de Vré, lead business consultant, Nederlandse Spoorwegen (NS)

  Spreker Outvie Els Dees
  Els Dees Data Architect en adviseur, Eigenaar The Data Effect
  Spreker Outvie Richard de Vré
  Richard de Vré Lead business consultant NS
  Dag 209:00

  Data verkrijgen, verwerken en opslaan

  Ontvangst door uw docent Els Dees, Data Architect en adviseur, Eigenaar, The Data Effect

  Aan de slag met datakwaliteit

  Gastoptreden: Aafke Jongsma, Product owner turnaround insights, Schiphol

  Spreker Outvie Els Dees
  Els Dees Data Architect en adviseur, Eigenaar The Data Effect
  Spreker Outvie Aafke Jongsma
  Aafke Jongsma Product owner turnaround insights Schiphol
  Dag 309:00

  Data analyseren, interpreteren en gebruiken

  Ontvangst door uw docent Els Dees, Data Architect en adviseur, Eigenaar, The Data Effect

  Data analyseren, interpreteren en gebruiken

  Spreker Outvie Els Dees
  Els Dees Data Architect en adviseur, Eigenaar The Data Effect
  Dag 109:00

  Module I – De Privacy Officer en medespelers op het privacyveld

  – Voorstellen en introductie
  – De rode draad: opbouw van het programma
  – Uw persoonlijke doelstelling tijdens de 4-daagse praktijkcursus

  Positionering & achtergrond van Privacy Officer
  – Is uw positie als Privacy Officer bijzonder?
  – Hoe is de functie als Privacy Officer ontstaan en wat zijn de taken en bevoegdheden?
  – Wat is het verschil tussen een Privacy Officer en een Functionaris Gegevensbescherming?
  – Wie zijn de andere stakeholders binnen de organisatie?

  Governance en beleid
  – Hoe richt u de privacy functie in?
  – Hoe stelt u een privacy beleid op?
  – Waar positioneert u de privacy functie en wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

  Verantwoording en rapportage
  – Hoe rapporteert u en aan wie?
  – Hoe gaat u om met de ‘privacy risk appetite’ van uw organisatie?
  – Hoe toont u de werking van beheersingsmaatregelen en uw meerwaarde als Privacy Officer aan?

  “Need-to-know” privacyregels voor een Privacy Officer
  – Introductie en achtergrond van privacyregelgeving
  – Kernbegrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  – Wat zijn ‘lessons to learn’ uit de (internationale) jurisprudentie?
  – Wat houdt Meldplicht Datalekken in?
  – Wat zijn de consequenties van de (verhoogde) boetebevoegdheid van de privacy toezichthouder?
  – Wat is de impact van de Europese Privacy Verordening (AVG) voor uw functie?
  – Wat zijn de belangrijkste elementen uit de Uitvoeringswet AVG?
  – Wat betekent de Telecommunicatiewet (cookies en SPAM) voor uw organisatie?
  – Wat zijn ‘lessons to learn’ uit de (internationale) jurisprudentie?
  – EU-VS Privacy Shield en consequenties voor Europese internetgebruikers
  – Wat moet u weten over de aanstaande e-Privacy verordening?

  Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Eliëtte Vaal
  Eliëtte Vaal Advocaat The Data Lawyers
  Dag 409:00

  Module IV – In kaart brengen van privacy risico’s en het beveiligen ervan

  – AP en de AVG: hoe ziet een Data Protection Impact Assessment eruit?
  – Hoe implementeert u een DPIA binnen uw organisatie?
  – Actiepunten en veel voorkomende vragen en antwoorden bij een DPIA
  – De basisbouwstenen voor de architectuur: dataflow en opbouw systemen
  – Hoe zorgt u voor transparantie, bescherming en het onzichtbaar maken van gegevens?
  – Voorbeelden: Privacy Enhancing Technologies, Privacy by default en DPIA

  Praktijk: het bespreken van een DPIA stappenplan die als leidraad dient voor uw organisatie!

  Informatiebeveiliging (I) Privacy audits en assessment
  – Wat moet u als Privacy Officer weten over de richtsnoeren “beveiliging van persoonsgegevens” van de AP en hoe borgt u dit?
  – Wat zijn op hoofdlijnen de belangrijke beveiligingsnormen vanuit ISO27001, ISO27002, de NEN7510 en vanuit best practices (ITIL)?
  – Wat zijn de belangrijkste beveiligingsmaatrelen voor de Privacy Officer?
  – Wat zijn specifieke aandachtspunten voor informatiebeveiliging voor mobiele gegevensdragers?

  Informatiebeveiliging (II) Privacy audits en assessment
  – Wat is de waarde van audits en certificeringen?
  – Hoe kun je sturen met een verwerkersovereenkomst?
  – Hoe werkt een privacy audit?

  Privacybeleid en strategie – Sparsessie met doorgewinterde Privacy Officers
  Neem de kennis van de cursus ter hand en projecteer op uw eigen organisatie. Bereid onderstaande vragen voor, test uw ideeën bij de ervaren praktijkdocenten en kom tijdens de sparsessie tot een creatieve en concrete leidraad voor uw organisatie.

  – Welke elementen bevat een goed privacybeleid
  – Hoe strategie te vertalen naar privacybeleid?
  – Hoe maakt u de organisatie bewust van het privacybeleid?

  Samenvatting, afsluiting en uitreiking kenniscertificaat

  Einde cursus

  Spreker Outvie Alex Commandeur
  Alex Commandeur Senior Adviseur BMC
  Spreker Outvie Norbert Kuiper
  Norbert Kuiper Management consultant Verdonck, Klooster & Associates
  Spreker Outvie Ingeborg Smit
  Ingeborg Smit a.i. Gegevensautoriteit Nationale Politie Smit Legal
  Spreker Outvie Dick Barbier
  Dick Barbier Functionaris Gegevensbescherming (CIPM, CIPP/E) de Volksbank
  Dag 309:00

  Module III – Gedrag en cultuur

  – Hoe richt u als Privacy Officer de relatie met de AP in? Tips & tricks
  – Hoe stelt u als Privacy Officer een jaarverslag op?
  – Hoe reëel is het toezichthoudersrisico?

  Praktijk incidentenstrategie: Schrijf een proces of stappenplan voor het afhandelen van incidenten of dreigende toezichtmaatregelen.

  Bewustwording in uw organisatie
  – Hoe stimuleert u privacy bewustwording?
  – Hoe laat u de organisatie het nut en de noodzaak van de maatregelen voelen?
  – Hoe kunt u de samenwerking met stakeholders bevorderen?
  – Hoe pakt u als Privacy Officer een conflictsituatie over privacy aan?
  – Wat is een goede aanpak voor in- of externe klachtbehandeling?
  – Hoe laat u de buitenwereld zien dat uw organisatie privacy bewust is?
  – Hoe bevordert u daar mee het vertrouwen van de klant, medewerker en toezichthouder?

  Praktijk: Creëer een stappenplan voor bewustwording binnen uw organisatie

  Omgaan met (privacy)dilemma’s en het bevorderen van de gewenste cultuur
  – Welke morele kwesties spelen er op de werkvloer?
  – Op welke manieren kunt u omgaan met morele kwesties?
  – Hoe kunt u een ethische analyse maken van een morele kwestie en wat levert dat u op?

  Praktijk: U oefent het toepassen van een ethische analyse op door u ingebrachte (privacy) dilemma’s. Hierdoor bent u in staat verbinding te leggen tussen ethische visies en de dagelijkse vraagstukken waar u als Privacy Officer mee te maken krijgt.

  Samenvatting van de derde opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Dag 209:00

  Module II – Beheersen van privacy risico’s

  – Hoe brengt u uw organisatie op orde voorafgaand aan een verzoek tot inzage?
  – Wat moet u laten zien wanneer een betrokkene gebruik maakt van zijn recht op inzage/recht op correctie/recht van verzet?
  – Wanneer biedt uw organisatie voldoende waarborgen bij het informeren van betrokkenen?

  De samenwerking & gegevensuitwisseling met derden (verwerkers)
  – Wat zijn derden bewerkers en hoe krijgt u daar als Privacy Officer mee te maken?
  – Wat zijn de aandachtspunten voor u als Privacy Officer bij de bewerkersovereenkomst? Hoe kunt u aansprakelijkheden afdekken? Tips voor de onderhandelingen.
  – Hoe kunt u toezien op technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bij uw bewerker?
  – Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen bij gegevensuitwisseling?
  – Wat zijn voor u als Privacy Officer veel voorkomende vragen en antwoorden bij gegevens- uitwisseling in concernverband en tussen ketenpartners?
  – Waar moet u op letten bij internationale doorgifte van gegevens naar landen binnen en buiten de EU?
  – EU-VS Privacy Shield en consequenties voor Europese internetgebruikers

  Praktijk: Breng uw kennis in de praktijk en beoordeel een bewerkersovereenkomst. Wat zijn de valkuilen, waar kan aanscherping plaatsvinden?

  De samenwerking & gegevensuitwisseling met derden (vervolg)
  Oefencasus: Leer de AVG toe te passen op een casus uit de praktijk. Aan bod komt de praktische toepassing van de beginselen van gegevensbescherming.

  De toezichthouder
  – Wie is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), in het privacyveld? Hoe gaat de AP te werk?
  – Hoe ziet de relatie tussen een Privacy Officer en de AP eruit?
  – Wat kan de AP voor uw als Privacy Officer betekenen?

  Samenvatting van tweede opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Dag 109:00

  Nationale toezichthouder, juridisch kader, actuele privacyregels, bewerkers

  De rol van de Functionaris Gegevensbescherming ten opzichte van de AP en de basisprincipes van de AVG.

  Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Dag 309:00

  Actuele ontwikkelingen, lessons learned en praktijk

  Vervolg op normenkaders en ga met medecursisten uw kennis en ervaring delen over de praktijk. Vervolg op normenkaders en ga met medecursisten uw kennis en ervaring delen over de praktijk. Vervolg op normenkaders en ga met medecursisten uw kennis en ervaring delen over de praktijk.

  – Vervolg op normenkaders en ga met medecursisten uw kennis en ervaring delen over de praktijk.

  Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Meindert Boon
  Meindert Boon DPO/Internal Auditor FG Support
  Dag 209:00

  Afbakening, normen en kaders voor uw privacy audit onder de AVG

  Alle aspecten die komen kijken bij een privacy audit; hoe pakt u een audit aan?

  Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Frank van Vonderen
  Frank van Vonderen Partner / Management Consultant Verdonck, Klooster & Associates
  Dag 109:00

  Cybersecurity: de techniek & organisatie

  De algemene basisbegrippen, de technische en organisatorische kant en de meest actuele cyberdreigingen komen op deze dag aan bod. U leert hoe u uw rol als jurist in een cyber incident response team het best kunt oppakken. Het doel: Een goed ingevoerde gesprekspartner voor uw leverancier en IT-collega’s worden.

  – Informatiebeveiliging
  – Threat Landscape Cybersecurity
  – Cyber Incident Response Management
  – Belangrijke Cybersecurity begrippen

  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Dag 209:00

  Juridisch kader & jurisprudentie

  Op deze dag behandelen we verschillende nationale wetten en Europese (ontwerp-) wetgeving. Welke organisaties vallen onder deze wetten, welke beveiligingseisen gelden er en hoe moet worden omgegaan met security-incidenten? Ook zijn er nieuwe meldplichten. We behandelen jurisprudentie uit spraakmakende security-zaken. De dag sluit af met een opdracht waarin u aantoont hoe u adequaat moet beveiligen volgens de spelregels uit verschillende wetgeving.

  – Juridisch kader
  – Jurisprudentie
  – Opdracht

  Dag 309:00

  Contracten: cybersecurity in samenwerkingen

  Hoe stuurt u op cybersecurity in samenwerkingen met andere partijen? Wat moet u toetsen en hoe doet u dit? Wat regelt u in de contracten als u een cybersecuritybedrijf inschakelt? En wat regelt u omtrent de aanschaf van cybersecurityproducten? Het doel: contractueel goede afspraken maken over cybersecurity en de risico’s zoveel mogelijk afdichten.

  – Cybersecurity en aansprakelijkheid in contracten
  – Cybersecurity en social media (notice and take-down)
  – Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid en Authenticiteit in contracten en wetgeving
  – Contracten met online digitale dienstverleners
  – Contracten voor een penetratietest (ethical hacking)
  – Cybersecurity verzekeringen

  Dag 109:00

  Module 1 Asset informatie

  Op de eerste dag wordt de verbinding gelegd tussen asset management en asset informatie. U bekijkt het asset managementlandschap en hoe informatie daarbinnen zijn rol heeft. Vervolgens leert u hoe u een strategie kunt opstellen om de juiste informatie te krijgen en te beheren.

  – Introductie en kennismaken
  – Wat is asset informatie en waar staat het binnen het IAM asset management landschap?
  – Besluitvorming in asset management & -informatie tijdens de levensduur van een asset
  – Het IAM model voor asset informatie managementsysteem
  – Asset informatie strategie
  – Het voortbrengingsproces van asset informatie

  Spreker Outvie - Ir. Diederik van Leeuwen
  Ir. Diederik van Leeuwen Partner & manager IES Asset Management
  Dag 309:00

  Module 3 praktijkdag

  Op de laatste dag licht de focus op de praktijk. In de ochtend krijgt u eerst nog een theoretische vervolg op de informatievoortbrengingsproces en in de middag gaat u samen met de andere deelnemers aan de slag. U gaat de theorie toepassen in de praktijk, ervaren waar de valkuilen liggen en wat best practices zijn.

  – Eisen aan het asset informatie managementsysteem
  – Integratie en consolidatie van asset informatie
  – Informatievoortbrengingsproces in de praktijk
  – Inbrengen en bespreken van eigen cases
  – Feedback
  – Afsluiting

  Neem uw eigen cases mee
  Wij vragen u uw eigen case in te brengen die u met de mededeelnemers gaat bespreken en gezamenlijk gaat u op zoek naar mogelijke oplossingen. U wordt geholpen met uw eigen probleem en ervaart waar andere organisaties mee worstelen.

  Spreker Outvie Margreet de Zeeuw
  Margreet de Zeeuw Consultant ROUR Consult B.V.
  Dag 209:00

  Module 2 Het Informatievoortbrengingsproces

  Op deze dag gaat u dieper in op het voortbrengingsproces van de asset informatie zelf. U leert hoe, wanneer en welke informatie nodig is om de juiste beslissingen te nemen en op welke manier u deze het beste verkrijgt. Een belangrijk aspect op deze dag is ook de samenwerking tussen verschillende partijen. Informatie komt namelijk vaak vanuit diverse lagen van een organisatie of zelfs meerdere organisaties.

  – Informatie bij nieuwe of aanpassing van bestaande assets
  – Opstellen van een programma van eisen aan asset informatie
  – Objectstructuur
  – Digitale vastlegging en toegankelijkheid van asset informatie
  – De rol van de projectmanager, asset manager , serviceprovider en informatiemanager
  – Tijdelijke of permanente organisatie voor toetsing van asset informatie en overdracht

  Spreker Outvie Margreet de Zeeuw
  Margreet de Zeeuw Consultant ROUR Consult B.V.
  Dag 109:00

  AI – vertrekpunt en operationaliseren

  Ontvangst door uw docent Niels van Gorp, Datastrateeg, VGZ

  – AI – technologie
  – AI concreet toepassen I – een eigen AI-project in de steigers zetten

  Gastdocent: Mark Vermeer, Directeur Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair & Onderzoek, Gemeente Rotterdam

  Spreker Outvie - Mark Vermeer
  Mark Vermeer Directeur Innovatie, Informatievoorziening, Faclitair & Onderzoek gemeente Rotterdam
  Spreker Outvie - Niels van Gorp
  Niels van Gorp Datastrateeg, ethicus VGZ
  Dag 209:00

  Wetgeving en ethische kaders AI

  Ontvangst door uw docent Annemarie Bloemen-Padberg, Privacy advocaat, De Roos advocaten

  – AI & wetgeving
  – Ethische reflectie als onderdeel van verantwoorde toepassing van AI

  Docent: Piek Visser-Knijff, data-ethicus, Filosofie in actie

  Spreker Outvie Annemarie Bloemen-Patberg
  Annemarie Bloemen-Patberg Advocaat / Partner De Roos Advocaten
  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Dag 309:00

  AI verantwoord en succesvol inzetten

  Ontvangst door uw docent Joris Krijger, AI & Ethics specialist, de Volksbank

  – Verantwoorde toepassing van AI in de organisatie
  – AI concreet toepassen II – AI succesvol inzetten en verbeteren
  – Uses-cases en lessons learned door voorlopers

  Gastdocent: David Graus, Lead Data Scientist, Randstad Groep

  Spreker Outvie- Joris Krijger
  Joris Krijger AI & Ethics Specialist de Volksbank
  Spreker Outvie David Graus
  David Graus Lead Data Scientist Randstad Groep Nederland
  Dag 109:00

  Module 1 – Data Cultuur

  • De rode draad: opbouw van het programma
  • Uw persoonlijke doelstelling(en) tijdens deze beroepsopleiding

  – Beschouwing over welke culturele en organisatorische veranderingen nodig zijn om een data cultuur te borgen en een data team in te richten
  – Overzicht van bekwaamheden die een CDO dient te ontwikkelen binnen een eigen organisatie om een data gedreven aanpak te kunnen implementeren
  – De impact van het veranderen naar een data gedreven organisatie op bedrijfsprocessen
  – Uitleg over communicatie en verandermanagement in een data gedreven organisatie
  – Belang van stakeholdermanagement en invloed krijgen als CDO in een organisatie
  – Definiëren van wat juiste data cultuur voor organisatie inhoudt en bijbehorende acties

  Spreker Outvie Barbara Peruskovic
  Barbara Peruskovic Data Governance Advisor Data Coase
  Spreker Outvie - Sylvia Butzke
  Sylvia Butzke Chief Operations Officer PGGM Investments
  Dag 109:00

  Datastrategie, business doelen, dataproducten en services

  Ontvangst door uw docent Barbara Peruskovic, Data governance advisor, Data Coase

  Data: fundament en vertrekpunt
  Datastrategie: opzet en inrichting I

  Gastoptreden: Tanaquil Arduin, CDO over de implementatie van de datastrategie bij gemeente Den Haag

  Datastrategie: opzet en inrichting II
  Vertaling naar dataproducten, services, privacy en ethiek

  Praktijkopdracht: een datastrategie voor uw eigen organisatie

  Via een template vult u de componenten van een datastrategie voor uw organisatie in, rekening houdend met IT, informatievoorziening en technologie. U leert hierbij vanuit de data naar uw organisatie

  Spreker Outvie Barbara Peruskovic
  Barbara Peruskovic Data Governance Advisor Data Coase
  Spreker Outvie Tanaquil Arduin
  Tanaquil Arduin Chief Data Officer Gemeente Den Haag
  Dag 809:00

  Module 8 – Data Analytics

  – Analytics strategie: hoe passen uiteenlopende technieken en platforms bij elkaar?
  – Een groei model: wat zijn de fases in volwassenheid die bedrijven doorlopen?
  – Dashboard & scorecards: vastleggen van institutionele kennis en van analytics strategie
  – Hoe zorgt u dat uw data analytics strategie aansluit bij de bedrijfsstrategie?
  – Predictive modelling, Machine Learning & AI, waarom komen hier de meeste revenuen vandaan?
  – Overzicht van algoritmes en technieken, analytics governance
  – Het hoe en waarom van monitoring, hoe meet en kwantificeert u succes?

  Outvie Spreker | Geoffrey van Meer
  Geoffrey van Meer Product Manager Data (SAFe) Essent
  Dag 709:00

  Module 7 – De CDO en Data Architectuur (governance)

  – Introductie van het begrip ‘Dataschuld’ en waarom dit een belangrijk stuurinstrument is
  – Datakwaliteit ‘doe’ je niet, dat ben je….
  – Verticale Datadefinitie Architectuur (data in rust); de wijze waarop kennis, informatiestructuren en regels worden gedefinieerd en geëxpliciteerd
  – Horizontale/datalogistieke architectuur (data in beweging); de wijze waarop gegevens worden verwerkt en toegang wordt verschaft
  – De CDO, diens rol binnen Data Architectuur en de samenwerking met Data Architecten
  – Belangrijkste ‘knoppen’ waar een CDO aan kan draaien (as van ‘kwaliteit en verantwoording’ vs. ‘beweging en verantwoording’)
  – Het informatieverwerkingsregister, vertaald naar architectuur
  – Bespreken van specifieke onderwerpen, issues, use-cases ingebracht door de groep

  Spreker Outvie - Ronald Damhof
  Ronald Damhof Enterprise Data Architect Belastingdienst
  Spreker Outvie Els Dees
  Els Dees Data Architect en adviseur, Eigenaar The Data Effect
  Dag 509:00

  Module 5 – Data Governance & Data Management I, Data Analytics II

  – Bespreking van Data Governance als overkoepelende besturingsfunctie
  – Uitleg over het verschil tussen Data Governance en Data Management
  – Relatie met disciplines als IT Security, software ontwikkeling en Enterprise Architectuur
  – Raamwerk om invulling te geven aan Data Management (DAMA, DMM, DCAM)
  – Analytics: Predictive modelling, Machine Learning & AI, waarom komen hier de meeste revenuen vandaan?
  – Overzicht van algoritmes en technieken, analytics governance
  – De ‘nuts and bolts’: een draaiboek van alle stappen en benodigde data
  – Het hoe en waarom van monitoring, hoe meet en kwantificeert u succes?

  Spreker Outvie - Wouter van Aerle
  Wouter van Aerle Managing partner Deltiq Group BV
  Outvie Spreker | Marijn Janssen
  Marijn Janssen Chief Data & Digital Officer Aegon Nederland
  Dag 609:00

  Module 6 – Data Architectuur en ICT

  – Wat is Data Architectuur en wat is het niet? Uitleg aan de hand van de datakwadranten
  – Wegen van belangen van het organiseren van data versus het creëren van waarde met data (bv. Data Science) en hoe u daarin kunt kiezen
  – De innige relatie van Data Architectuur met strategie, governance en wetgeving (privacy)
  – De vertroebelde relatie van data-architectuur met technologie; een positionering
  – Het profiel medewerker wat tegenwoordig wordt gevraagd
  – Vogelvlucht van ICT historie voor begrip huidige stand van zaken en begrijpen van trends
  – Data, metadata, semantiek en informatie? En hoe verhouden deze zich tot elkaar?
  – Hoe de ‘C’ in ICT, en een startpunt én controlepunt vormt voor alle betrokkenen
  – Waarom het expliciteren en modelleren van communicatie en kennis een wezenlijke voorwaarde is voor de organisatie van data en de waardecreatie met data
  – Het toelichten van een werkwijze die hierbij kan helpen

  Spreker Outvie - Ronald Damhof
  Ronald Damhof Enterprise Data Architect Belastingdienst
  Spreker Outvie Marco Wobben
  Marco Wobben Directeur BCP Software
  Dag 409:00

  Module 4 – Wetgeving, Data-ethiek

  – Overzicht van de belangrijkste wetgeving rond data en gegevensverwerking
  – Actuele juridische ontwikkelingen als Wamca claims, fairness in AI, Transborder Data
  – Flows, Schrems II en de impact op de data-organisatie
  – Wie heeft zeggenschap over data? Waar liggen verantwoordelijkheden?
  – Data-ethiek: Vormgeven van een data-ethische visie voor de organisatie en CDO-functie
  – Overzicht van tools voor de implementatie van data-ethiek in de organisatie
  – Het bouwen van data verantwoorde organisatie, ethiek als enabler en rol van CDO hierbij

  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Spreker Outvie Annemarie Bloemen-Patberg
  Annemarie Bloemen-Patberg Advocaat / Partner De Roos Advocaten
  Outvie Spreker | Laura van Rijn
  Laura van Gijn Advocaat IE, IT- en Privacyrecht De Roos Advocaten
  Dag 309:00

  Module 3 – Organisatie, inrichting en team management

  – Het opbouwen van data gedreven team: hoe richt u deze effectief en efficiënt in?
  – Rollen en stakeholders: welke rollen zijn er en hoe te managen?
  – Competenties en vaardigheden: welk type mensen zijn nodig voor data team/afdeling?
  – Datageletterdheid: hoe zorgt u dat dit op het gewenste niveau is en blijft?
  – Het managen van een data team: issues, uitdagingen en oplossingen
  – Omgang met weerstand en behoud van invloed en regie

  Spreker Outvie Barbara Peruskovic
  Barbara Peruskovic Data Governance Advisor Data Coase
  Spreker Outvie - Patricia van Tienen
  Patricia van Tienen Hoofd Data Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO)
  Dag 209:00

  Module 2 – Data Strategie

  – Uitleg over welke rollen data speelt binnen de organisatie
  – Samenhang van data met andere disciplines als IT-functie, HR-functie, primair proces
  – Data in relatie tot actuele ontwikkelingen op het gebied van technologie en wetgeving
  – Diepgaande uitleg over nut en noodzaak van een weerbare data strategie
  – Een data strategie bepalen vanuit een strategy map
  – Alignement van een data strategie met de bedrijfsstrategie
  – Praktijktips voor het opzetten van een data strategie

  Spreker Outvie - Wouter van Aerle
  Wouter van Aerle Managing partner Deltiq Group BV
  Spreker Outvie - Roeland Allewijn
  Roeland Allewijn Chief Data Officer Rijkswaterstaat (RWS)
  Dag 209:00

  Implementatie van de datastrategie

  Ontvangst door uw docent Barbara Peruskovic, Data governance advisor, Data Coase

  Vertaling naar informatieproducten, inrichting governance
  Operationaliseren van datastrategie

  Datalevenscyclus, datafuncties en competenties
  Datagedreven werken en organisatie

  Praktijkopdracht: datagedreven werken en weerstand in de organisatie

  U vult een visgraad met problemen in, beoordeelt deze problemen op mate van belangrijkheid en denkt na over oplossingsrichtingen. U krijgt hierdoor inzicht in de hobbels en oplossingen voor een datagedreven organisatie.

  Spreker Outvie Barbara Peruskovic
  Barbara Peruskovic Data Governance Advisor Data Coase
  Dag 309:00

  Datastrategie toegepast

  Ontvangst door uw docent Barbara Peruskovic, Data governance advisor, Data Coase

  Een toekomst bestendige datastrategie
  Inspelen op technologie, trends en innovaties
  Besluitvorming op data en data rapporteren
  Versterking door technologie

  Praktijkopdracht: Business intelligence en data science en strategische besluitvorming

  U krijgt een aantal toepassingen van  BI en DS en ontdekt hoe deze vakgebieden elkaar kunnen versterken om beslissingen op data te nemen. U leert hierdoor hoe u uw datastrategie actueel en toekomst bestendig houdt. 

  Spreker Outvie Barbara Peruskovic
  Barbara Peruskovic Data Governance Advisor Data Coase
  Dag 109:00

  Module I – Governance, leiderschap en change

  Ontvangst door uw docent Jean Paul van Schoonhoven

  – De rode draad: opbouw van het programma
  – Uw persoonlijke doelstelling(en) tijdens deze opleiding
  PRAKTIJK: Succesfactoren voor sterk leiderschap, use-case en lessons learned

  – Verandermanagement:
  PRAKTIJK: Bepalen van uw leiderschapsstijl, hoe krijgt u anderen mee in uw verhaal?

  – Use-cases, invloed krijgen en houden bij management en de werkvloer

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Dafir Kramer
  Dafir Kramer Organizational Consultant, specialized in Strategy and Change Strategy Consultant DKSC
  Spreker Outvie Sebastiaan ter Wee
  Sebastiaan ter Wee Head of Group Legal Digital & Privacy Office / Group Chief Privacy Officer AEGON N.V.
  Dag 509:00

  Module V – Technologie en ethiek

  – Technologie en privacy aspecten
  PRAKTIJK: Beoordelen van een voorstel van de business waarbij gebruik wordt gemaakt van privacy gevoelige technologieën. Use-case: technologie beoordelen aan de hand van een DPIA.

  – Ethiek en integriteit
  PRAKTIJK: Ethiek en de bestuurslaag. Hoe ethiek overbrengen aan bestuur en managementlaag? Use-case: benadering en beinvloedingbeïnvloeding van bestuurders.

  Spreker Outvie - Ilias Abassi
  Ilias Abassi Privacy advocaat, Technologie Specialist DLA Piper
  Spreker Outvie Pim Kruijt
  Pim Kruijt Ethicus, Filosoof Hogeschool Windesheim Flevoland
  Spreker Outvie Reinier Treep
  Reinier Treep Data Protection Officer Royal Schiphol Group
  Dag 409:00

  Module IV – Stakeholdermanagement en toezichthouders

  – Stakeholdermanagement: wie zijn uw interne en externe stakeholders?
  – Leveranciers- en ketenmanagement:

  PRAKTIJK: Doen van stakeholderanalyse en in kaart brengen van interne en externe stakeholders. Use-case: beoordeling van (sub) leveranciers en uitdagingen en oplossingen voor het managen van leveranciers in een keten

  – Incidenten en interactie met toezichthouder(s)
  – Wat verwacht u als privacy professional van een professionele toezichthouder?

  PRAKTIJK: Interactie met toezichthouder(s). Doorlopen van een draaiboek hiervoor. Use-case: stappen en fases tijdens toezichthouder onderzoek: waarop letten, hoe samenwerken?

  Spreker Outvie Annemarie Bloemen-Patberg
  Annemarie Bloemen-Patberg Advocaat / Partner De Roos Advocaten
  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Dag 309:00

  Module III – Risk management & control 

  – Risk management & control

  PRAKTIJK: Maken van een risicoanalyse en managen van risico’s. Use-case: maken en beoordelen van een risico-matrix en bepalen van beheersmaatregelen. Hoe dwingt u als privacy professional risk management op het hoogste niveau af?

  – Compliance in tijden van crisis, reorganisatie

  PRAKTIJK: Bespreken van een organisatie tijdens een crisis. Use-case: hoe borgen van primair proces of hoog risico zaken tijdens een crisis of reorganisatie? Lessons learned, do’s & don’ts

  Spreker Outvie - Marjolein Wagemans
  Marjolein Wagemans Group Data Protection Officer Just Eat Takeaway
  Spreker Outvie Reinier Treep
  Reinier Treep Data Protection Officer Royal Schiphol Group
  Dag 209:00

  Module II – Financiële kant van dataprotectie

  – Financiële kant van dataprotectie
  PRAKTIJK: Doorlopen van privacy begroting en budgetteren van de privacy organisatie
  Use-case: hoe maakt u een budgetvoorstel in een begrotingscyclus, wat moet er gebeuren, hoeveel tijd kost dat en waarom is het belangrijk om te investeren?

  – Verantwoording en rapportage
  PRAKTIJK: Bespreken van privacy jaarrapportage, keuzecriteria voor inhoud, diepgang en vorm. Use-case: aanpak, keuzes, do’s & don’ts privacy rapportage

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Annemarie Bloemen-Patberg
  Annemarie Bloemen-Patberg Advocaat / Partner De Roos Advocaten
  Dag 109:00

  Module I – Positie van de Data Protection Officer en projectmanagement

  Positionering en consequenties van inrichting van de functie Data Protection Officer.

  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Spreker Outvie Rence Damming
  Rence Damming Chief Information Security & Privacy Officer PON
  Spreker Outvie mr. Friederike van der Jagt
  Mr. Friederike van der Jagt Privacyrecht advocaat Hunter Legal
  Dag 1109:00

  Examendag – Certified Data Protection Officer (CDPO)

  EXAMENDAG
  Het examen bestaat uit het uitwerken van een privacy casus, die u vervolgens bespreekt met uw examinatoren. U krijgt een uur de tijd om de privacy casus uit te werken.

  Dag 1009:00

  Module X – Vervolg sectorale regels: privacy & zorg + oefeningen & Examenvoorbereiding

  In de ochtend nog theorie over regelgeving: zorg & privacy.
  In de middag gaat de voorbereiding voor het examen verder.

  Afsluiting praktijkmodules opleiding CDPO & borrel aangeboden door Outvie.

  Spreker Outvie Léon Haszing
  Léon Haszing IT auditor en Privacy Functionaris Het Radboudumc
  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Dag 909:00

  Module IX – Need-to-know kennis van informatiebeveiliging

  Het vereiste niveau van Informatiebeveiliging vertaald naar relevante maatregelen voor uw IT afdeling.

  Spreker Outvie André Beerten
  André Beerten Adviseur informatiebeveiliging & Privacy Octopus Informatiebeveiliging
  Spreker Outvie Huib Tilanus
  Huib Tilanus Interim consultant Paris & Tilanus B.V.
  Dag 809:00

  Module VIII – Need-to-know kennis van assessments: Privacy Audits en PIA

  De privacy audit en de rol van de Data Protection Officer.

  Spreker Outvie Frank van Vonderen
  Frank van Vonderen Partner / Management Consultant Verdonck, Klooster & Associates
  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Dag 709:00

  Module VII – Bewustwording: CDPO en organisatie adequaat en up-to-date houden

  Vaak verslapt de aandacht van mede-collega’s na enige tijd. Hoe kunt u een interne beveiligings- of bewustwordingscampagne organiseren?

  Spreker Outvie
  Huib Gardeniers Partner Net2Legal Consultants
  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Dag 609:00

  Module VI – Calamiteiten en voorbereiding door de CDPO

  Autoriteit Persoonsgegevens (AP): handelwijze en relatie met de FG (Data Protection Officer).

  Spreker Outvie Alex Commandeur
  Alex Commandeur Senior Adviseur BMC
  Sprekers Outvie - Onno Houtschild
  Onno Houtschild Communicatieadviseur/-manager/ Partner Handson Partners
  Dag 509:00

  Module V – Sectorale Privacy, Gegevensverwerking & verschillende bestuursmodellen

  Bedrijfsleven & Privacy: Hoe gaat de Data Protection Officer om met de toezichthoudende autoriteiten AFM en DNB; samenlopende bevoegdheden?

  Spreker Outvie
  Huib Gardeniers Partner Net2Legal Consultants
  Spreker Outvie
  Eric Schreuders Partner Net2Legal Consultants
  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Dag 409:00

  Module IV – Rechten van betrokkenen, verwerkers en privacy in de keten

  Samenwerking en gegevensuitwisseling met verwerkers of andere ketenpartners.

  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Dag 309:00

  Module III – Interne governance en privacy-beleid

  Deze module gaat in interne privacy, strategie en privacybeleid. Hoe gaat u als Data Protection Officer om met de risicobereidheid van uw organisatie?

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Vonne Laan
  Vonne Laan Advocaat privacyrecht The Data Lawyers
  Dag 209:00

  Module II – Accountability, data-technologie & (internat.) gegevensuitwisseling

  Hoe lees en beoordeel je als Data Protection Officer de regels uit de privacywetgeving? In-depth privacy regels: risk-based en rule-based wetgeving.

  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Dag 109:00

  Module 1: Introductie in datavisualisatie

  Introductie van datavisualisatie en de verschillende mogelijkheden voor implementatie.

  Spreker Outvie
  Michiel Dullaert Analist/data designer DePerfecteGrafiek.nl
  Dag 409:00

  Terugkomdag : datavisualisatie & dashboard design

  Op de terugkomdag krijgt u feedback op de huiswerkopdracht en krijgt u extra tips voor visualisaties.

  Spreker Outvie
  Michiel Dullaert Analist/data designer DePerfecteGrafiek.nl
  Dag 309:00

  Module 4: Overtuigend cijfers presenteren

  Leer hoe uw visualisaties de ander zullen raken. Maak gebruik van verschillende elementen om uw boodschap optimaal te communiceren.

  Spreker Outvie
  Michiel Dullaert Analist/data designer DePerfecteGrafiek.nl
  Dag 209:00

  Module 3: Dashboard Design

  Vervang dikke lijvige rapporten door een compact, krachtig en interactief dashboard dat u zelf stap voor stap gaat maken.

  Spreker Outvie
  Michiel Dullaert Analist/data designer DePerfecteGrafiek.nl
  Dag 109:00

  De FG en medespelers op het privacyveld

  Alle basisprincipes rondom de functie van FG; taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

  Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie
  Eric Schreuders Partner Net2Legal Consultants
  Dag 409:00

  In kaart brengen van privacy risico’s en het beveiligen ervan

  Neem de kennis van de cursus ter hand en projecteer op uw eigen organisatie. Bereid onderstaande vragen voor, test uw ideeën bij de ervaren praktijkspecialisten en kom tijdens de sparsessie tot een creatieve en concrete leidraad voor uw organisatie.

  Uitreiking kenniscertificaat & borrel, aangeboden door Outvie

  Cursus afsluiting

  Spreker Outvie Norbert Kuiper
  Norbert Kuiper Management consultant Verdonck, Klooster & Associates
  Spreker Outvie
  Hans van Impelen Functionaris Gegevensbescherming Gemeente Utrecht
  Spreker Outvie Magdalena Magala
  Magdalena Magala Functionaris Gegevensbescherming Gemeente Zaanstad
  Dag 309:00

  Gedrag en cultuur

  Ethiek & Integriteit als onderdeel van de rol van de FG.

  Samenvatting van de derde opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Dag 209:00

  Beheersen van privacy risico’s

  Publiekrechtelijke en niet publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen en de nationale toezichthouder.

  Samenvatting van tweede opleidingsdag: lessons learned

  Afsluiting

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Wouter van Zutphen
  Wouter van Zutphen Teamlead Data Intelligence Center Prinses Maxima Centrum
  Dag 109:00

  Datakwaliteit: een visie op gegevens

  Ontvangst door uw docent Erik Schaap, Data management en analytics specialist bij Bits2B

  Belang, dimensies en visie datakwaliteit
  – Wat is datakwaliteit?
  – Wat is de betekenis van datakwaliteit voor een proces?
  – Wat is het belang van datakwaliteit voor een organisatie?
  – Standaarden/raamwerken (zoals DAMA DMBOK) voor datakwaliteit
  – Dimensies van datakwaliteit
  – Hoe hangen deze dimensies samen?
  – Hoe scoren deze dimensies op kwaliteit?
  – De relatie van datakwaliteit met andere disciplines in het DAMA-wiel
  – Hoe komt u tot een visie op de betekenis van datakwaliteit voor uw organisatie?

  Meten, eisen en hulpmiddelen datakwaliteit – I
  – Hoe meet/bepaalt u de kwaliteit van aanwezige data?
  – Het meten van datakwaliteitsdimensies; uitdagingen en aandachtspunten
  – Kwaliteitseisen en verschillende niveaus van kwaliteit
  – Relatie tussen business rules en kwaliteitseisen

  Opdracht: U formeert een visie op datakwaliteit en bepaalt kwaliteitsregels gerelateerd aan deze visie en business rules voor uw organisatie. Hierdoor krijgt u zicht op het volwassenheidsniveau van uw data en datamanagement.

  Meten, eisen en hulpmiddelen datakwaliteit – II
  – Uitvoeren van een datakwaliteit assessment
  – Welke hulpmiddelen zijn er om datakwaliteit te meten en te monitoren? (handmatig vs geautomatiseerd)
  – Welke eisen stelt u aan dit soort oplossingen? (bijv. inzet machine learning en data profilering)
  – De kwaliteit van transactie- en rapportagedata

  Analyseren en oplossen van datakwaliteit issues
  – Wat zijn veel voorkomende oorzaken van uitdagingen op het gebied van datakwaliteit?
  – Data-issues analyseren door middel van root cause analysis
  – Hoe kunt u kwaliteitsproblemen oplossen? (eenmalig vs structureel)

  Praktijkcase: Datakwaliteit: visie, dimensies, issues en oplossingen in de praktijk
  Hoe heeft een data-intensieve organisatie haar datakwaliteit georganiseerd? Wat zijn uitdagingen en hoe gaat zij hiermee om? U leert over datakwaliteit dimensies, business rules en kwaliteitseisen, aanpak voor het meten en monitoren van datakwaliteit en oplossingen voor datakwaliteit problemen.

  Gastspreker: Kasper Kisjes, Data Management Consultant, Valcon (voorheen Viqtor Davis), ex-RWS

  Evaluatie en afsluiting van de eerste cursusdag

  Spreker Outvie - Erik Schaap
  Erik Schaap Data management en Analytics specialist Bits2B
  Spreker Outvie - Julien Hoornweg
  Julien Hoornweg Data Architect Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Dag 309:00

  Datagovernance: bewaken en verbeteren van datakwaliteit

  Ontvangst door uw docent Erik Schaap, Data management en Analytics specialist bij Bits2B

  Datagovernance en datakwaliteit
  – Wat is datagovernance (Gartner, R. Seiner)?
  – Waarom is data governance belangrijk voor datakwaliteit?
  – De relatie tussen (data)organisatiestructuur en data governance
  – Welke type organisatie en cultuur is nodig voor de governance van datakwaliteit?
  – Hoe zorgt u voor een juiste governance structuur die datakwaliteit blijvend aanstuurt?

  Regie houden over datakwaliteit
  – Data visualisatie en dashboards
  – Interne audits en controls
  – Review van alle maatregelen door het management
  – In gesprek met de business over datakwaliteit

  Gastspreker: Ronald Baan, Data architect bij Achmea (a.i.), Partner bij Data for a change

  Continu verbeteren van datakwaliteit
  – Wat zijn structurele maatregelen voor het verbeteren van datakwaliteit?
  – First time right vastlegging in procedures en systemen
  – Feedbackloop om data te verbeteren
  – Hoe dragen AI, Machine Learning, Data science, Business Intelligence bij aan datakwaliteit?
  – Wat is ‘Data Quality by Design’ en hoe past u dit praktisch toe?

  Datakwaliteitscultuur en meenemen van de organisatie
  – Hoe creëert u de noodzakelijke cultuurverandering voor de gewenste datakwaliteit?
  – Hoe behoudt u draagvlak bij het bestuur en management?
  – Hoe krijgt en houdt u het datakwaliteitsbewustzijn in de organisatie op niveau?
  – Aandacht voor de ketengedachte
  – Hoe verkleint u de afstand tussen data-invoerder en eindgebruiker?
  – Hoe motiveert u medewerkers tot beter data-invoer-gedrag?
  – Hoe gaat u om met weerstand in de organisatie? Tips & tricks

  Opdracht: U denkt na over welke benadering (topdown, bottom-up) het beste werkt voor uw organisatie. U ervaart hoe een datakwaliteitsgame kan bijdragen aan de gewenste datakwaliteitscultuur.

  Evaluatie en afsluiting van de derde cursusdag

  Spreker Outvie - Erik Schaap
  Erik Schaap Data management en Analytics specialist Bits2B
  Spreker Outvie - Ronald Baan
  Ronald Baan Data architect (a.i.) Achmea
  Dag 209:00

  Implementatie datakwaliteit: van aanpak tot realisatie

  Ontvangst door uw docent Erik Schaap, Data management en Analytics specialist bij Bits2B

  Aan de slag met datakwaliteit
  – Het belang van datakwaliteit vanuit een business perspectief
  – Rollen en verantwoordelijkheden
  – Stakeholderanalyse
  – Draagvlak creëren voor datakwaliteit
  – Bedrijfskritische datasets en prioritering
  – Eisen en afspraken rondom datakwaliteit
  – Analyse en maatregelen (eenmalig en structureel)
  – Monitoring van datakwaliteit inrichten
  – Aantonen en verbeteren van datakwaliteit

  Positionering van datakwaliteit in de organisatie
  – Voor- en nadelen van beleggen van datakwaliteit bij de business of IT
  – Onder welke C-rol hoort datakwaliteit eigenlijk?
  – Hoe lopen de rapportagelijnen en op welk niveau rapporteren?
  – Hoe zorgt u dat de business ‘in the lead’ is en blijft?

  Opdracht: U maakt expliciet welke rollen en verantwoordelijkheden formeel en informeel bestaan rond data in uw organisatie. Door het delen met medecursisten krijgt u meer inzicht in de rollen en functies rondom data en datakwaliteit in uw organisatie.

  Dataverantwoordelijkheden, taken en stakeholders
  – De rol van de data steward of de datakwaliteitsmanager
  – Taken en verantwoordelijkheden
  -Overige stakeholders, intern vs extern
  – Competenties van medewerkers voor het doen van datakwaliteitsmanagement

  Inrichten van datakwaliteitsmanagement
  – Volwassenheidsniveaus
  – Kwaliteitsdoelstellingen (KPI’s)
  – Kritische Data Elementen (CDE’s)
  – Datakwaliteitscyclus inrichten – Plan-Do-Check-Act
  – Datakwaliteitsbeleid
  – Datakwaliteit en eenduidige datadefinities
  – Datakwaliteit en metadata management
  – Datakwaliteit en data architectuur
  – Datakwaliteit en data operaties
  – ISO 8000 en ISO 9001

  Praktijkcase: inbedden van datakwaliteit in een organisatie
  Hoor de verschillende aanvliegroutes voor het inbedden van datakwaliteit. Wat zijn voor- en nadelen daarvan en wat zijn lessons learned voor een organisatie, die datakwaliteit in een aantal lagen heeft doorgevoerd?

  Gastspreker: Kasper Kisjes, Senior adviseur datamanagement, Rijkswaterstaat

  Evaluatie en afsluiting van de tweede cursusdag

  Spreker Outvie - Erik Schaap
  Erik Schaap Data management en Analytics specialist Bits2B
  Spreker Outvie - Kasper Kisjes
  Kasper Kisjes Data Management Consultant Valcon (voorheen Viqtor Davis)
  Dag 109:00

  Van soft law naar compliance

  Introductie in het speelveld van duurzaamheid
  Het doel: Inzicht krijgen in wat duurzaamheid is en in uw juridische verplichtingen (en die van uw stakeholders) daaromtrent. Wegwijs worden in de regelgeving die op uw organisatie afkomt en sancties van toezichthouders voorkomen.

  – Inleiding belangrijkste begrippen duurzaamheid
  – Juridisch kader Environmental, Social & Governance (ESG)
  – Parijsakkoord/Glasgow
  – United Nations guiding principles on Business & Human Rights
  – OESO-richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  – EU Taxonomie

  Duurzaamheid in de praktijk
  – Hoe is wet- en regelgeving van invloed op het duurzaamheidsbeleid van Verstegen?
  – Speerpunten duurzaamheidsbeleid
  – Hoe gaat Verstegen om met stakeholders in de keten (Due Diligence)?
  – (Juridische) uitdagingen bij het uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid
  – Welke taak is weggelegd voor juristen?

  Spreker Outvie - Martijn Scheltema
  Martijn Scheltema Professor Mr. & Partner Pels Rijcken
  Outvie Spreker | Marianne van Keep
  Marianne van Keep Chief Sustainability Officer Verstegen Spices & Sauces
  Dag 309:00

  Duurzaamheid in de praktijk

  Het doel: Inzicht krijgen in het duurzaamheidbeleid en -risico’s van uw stakeholders, duurzaamheid integreren in uw contracten, pro-actief meedenken over maatschappelijk verantwoord ondernemen, de risico’s zoveel mogelijk afdichten en juridische adviezen en het duurzaamheidsbeleid optimaal in lijn brengen met elkaar.

  ESG Due Diligence
  – Hoe past u due diligence onderzoek toe?
  – In welke mate bent u verplicht om inzicht te krijgen in ESG schendingen van uw leveranciers?

  Duurzaamheid in contracten
  – Model contracten voor duurzaamheid in supply chains
  – Conscious contracting: streven i.p.v. harde voorwaarden

  Duurzaamheid & Corporate Governance
  – Wat is de rol van een bedrijf, een RvB en RvC t.a.v. duurzaamheid?
  – 4 essentiële onderdelen van uw bedrijfsstrategie en duurzaamheidsbeleid

  Spreker Outvie - Martijn Scheltema
  Martijn Scheltema Professor Mr. & Partner Pels Rijcken
  Spreker Outvie | Tineke Lambooij
  Tineke Lambooij Professor Corporate Law Nyenrode Business Universiteit
  Dag 209:00

  Duurzaamheid, aansprakelijkheid & procedures

  Het doel: inzicht krijgen in het complexe juridische krachtenveld, goed leren omgaan met zich snel ontwikkelende open normen en anticiperen op mogelijk toekomstige claims.

  Klimaatverandering & aansprakelijkheidsrisico’s

  De praktijk: Het juridische krachtenveld & actuele jurisprudentie
  – Jurisprudentie

  Casus: Hoe voorkomt uw organisatie een procedure t.a.v. de duurzaamheidsclaims die uw organisatie doet?

  Dennis Horeman Partner / Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek
  Outvie Spreker | Edward Brans
  Edward Brans Hoogleraar Duurzaamheid en Milieuaansprakelijkheid Universiteit Utrecht
  Dag 109:00

  Module 1: Beheersing van Informatiebeveiliging

  Termen en begrippen van informatiebeveiliging

  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 609:00

  Module 18: Actuele security trends

  Actuele Security trends

  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 509:00

  Module 16: Cloud Computing

  De risico’s en voordelen van Cloud Computing voor uw organisatie

  Outvie Spreker | Jeroen Diel
  Jeroen Diel Security specialist LBN ICT
  Dag 509:00

  Module 14: Wet- en regelgeving

  Beveiligingseisen uit wet- en regelgeving

  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 609:00

  Module 17: Social Engineering

  Wat is Social Engineering en wat zijn de onderliggende principes?

  Outvie Spreker | Marcel van der Velde
  Marcel van der Velde Hacker, Social Engineer Stierenmest
  Dag 509:00

  Module 15: Ransomware aanvallen

  Ransomware herstelstrategieën

  Outvie Spreker | Jeroen Diel
  Jeroen Diel Security specialist LBN ICT
  Dag 409:00

  Module 13: Fysieke veiligheid/omgeving

  Veiligheidsringen & fysieke dreigingen

  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 309:00

  Module 9: Rol van de hedendaagse Security Officer

  Positionering, rol en functioneren SO in de organisatie

  Outvie Spreker | Oscar Koeroo
  Oscar Koeroo CISO Ministerie VWS
  Dag 409:00

  Module 11: Menselijke factor / Awareness

  Afhankelijkheid van de mensen, stimuleren gewenst gedrag & detecteren/corrigeren ongewenst gedrag

  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 409:00

  Module 10: Plan voor Informatiebeveiliging, plan voor Business Continuity

  Continuïteitseisen, verwachtingen & aanpak

  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 109:00

  Module 3: Riskmanagement

  Het onderkennen en beheersen van risico’s

  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 309:00

  Module 8: Cryptografie

  Wat zijn de verschillende soorten crypto & sleutels?

  Outvie Spreker | Oscar Koeroo
  Oscar Koeroo CISO Ministerie VWS
  Dag 309:00

  Module 7: Secure & Reliable Operations

  Borgen van security in IT-operations; vertalen klanteisen

  Spreker Outvie Huibert Bouthoorn
  Huibert Bouthoorn Adviseur en eigenaar Health Insights
  Dag 209:00

  Module 6: Audit & Assurance

  Basics, onderzoek vormen en security

  Outvie Spreker | Jeroen Diel
  Jeroen Diel Security specialist LBN ICT
  Dag 209:00

  Module 5: Applicatie en software development

  Borgen van beveiliging in het toekomstige product en beveiliging van de ontwikkelomgeving

  Outvie Spreker | Jeroen Diel
  Jeroen Diel Security specialist LBN ICT
  Dag 209:00

  Module 4: Netwerkbeveiliging, monitoring en detectie

  Veilig communiceren over (onveilige) transportmiddelen eerder detecteren van cyberaanvallen

  Outvie Spreker | Jeroen Diel
  Jeroen Diel Security specialist LBN ICT
  Dag 409:00

  Module 12: Toegangsbeheersing

  Principes, identiteit & autorisatie.
  Authenticatie, toegang & functies, rollen & rechten

  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 109:00

  Module 2: Security management

  Het management van security als bedrijfsproces

  Spreker Outvie Brenno de Winter
  Brenno de Winter Beveiligings- en privacyspecialist De Winter Information Solutions
  Dag 209:00

  Macro-economische ontwikkelingen: trends & scenario’s

  .

  Outvie Spreker | Zdenka van Schaik
  Zdenka van Schaik Teammanager Toezicht Lenen en Sparen AFM
  Spreker Outvie - Hans Stegeman
  Hans Stegeman Chief Investment Strategist Triodos Investment
  Outvie Spreker | Philip Bokeloh
  Philip Bokeloh Senior Econoom Nederlandse economie ABN AMRO
  Outvie Spreker | Marten van Garderen
  Marten van Garderen Senior Econoom ING Economisch Bureau
  Day 109:00

  Opening by Chairmen

  .

  Spreker Outvie - Rob Koning
  Rob Koning Director Dutch Securitisation Association (DSA)
  Spreker Outvie - Hendrik Jan Luikinga
  Hendrik Jan Luikinga Manager Asset Finance Department NN Bank
  Dag 109:00

  Verwerkingen, risico’s, scope, uitvoering van een DPIA

  – Informatievoorziening en risico’s in de organisatie
  – Methoden en technieken van een DPIA
  – Praktijkopdracht DPIA casus – I
  – DPIA’s expliciet maken voor uw organisatie

  Middagprogramma
  – Privacy beheersprincipes
  – Praktijkcasus DPIA’s en risicobeheersing bij Achmea Bank

  Spreker Outvie Frank van Vonderen
  Frank van Vonderen Partner / Management Consultant Verdonck, Klooster & Associates
  Spreker Outvie - Robin Lindeman
  Robin Lindeman Bedrijfsjurist, Privacy Officer Achmea Bank
  Dag 209:00

  Fase na DPIA, borging van compliance, risicobeheersing

  – DPIA resultaten en verslaglegging
  – Praktijkopdracht DPIA casus – II
  – Borgen van privacy compliance nav DPIA
  – Risicobeheersing in de gehele organisatie

  Middagprogramma
  – Praktijkcasus DPIA, risico’s en commitment bij gemeente Almere
  – Updaten of herhalen van de DPIA

  Spreker Outvie Frank van Vonderen
  Frank van Vonderen Partner / Management Consultant Verdonck, Klooster & Associates
  Spreker Outvie - Maritha de Boer
  Maritha de Boer Privacy Information Officer Gemeente Almere
  Dag 209:00

  Module 6: Voorbereiding van een shutdown

  – Een planning en het doel opzetten
  – Verschillende type planning, bijbehorende detailniveaus en technieken
  – Basisbegrippen en het krijgen van het kritische pad
  – Bewaken van de voortgang van de totale shutdown doorloop
  Inclusief muurkrant & earned value.

  Spreker Outvie - Leon de Ruiter
  Leon de Ruiter Project Manager PDM
  Dag 309:00

  Module 9: Inkoop & budgettering

  – Inkoopproces en actieplan
  – Contracting
  – Operationele inkoop
  – Fases in budgettering
  – WBS
  – Fasering en inkoop
  – D,C,B-begroting
  – Actual; hoe volgt u de kosten op?

  Spreker Outvie - Jan Hendrik Bredée
  Jan Hendrik Bredée TAR Controls Leader BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Dag 409:00

  Module 13: Omgaan met verschillende groepen

  – Hoe gaat u om met anderstaligen en cultuurverschillen?
  – In hoeverre kunt u mentaliteitsverschil veranderen bij mensen of moet u meer op handhaving en veiligheid gaan zitten?
  – Is er een efficiëntere (digitale) manier om anderstaligen te begeleiden?

  Spreker Outvie - Werner van Acker
  Werner van Acker Technisch Governance Manager Evonik
  Spreker Outvie - Edwin Stam
  Edwin Stam Directeur TL4E
  Dag 509:00

  Module 15: Kwaliteit vooraf en tijdens Shutdown

  – Hoe specificeert u kwaliteit en hoe kunt u meten dat deze gewaarborgd is?
  – Hoe identificeert u de risico’s en voordelen van het oprekken van onderhoudsintervallen, waar legt u de grens in de scoping en welke acties moet u vervolgens doen?
  – Zijn er (preventieve) mogelijkheden om alvast op deze flexibiliteit in te spelen?

  Spreker Outvie
  Nick Thijs TA Manager Stork Asset Management Solutions
  Dag 609:00

  Module 18: Uitvoering & opvolging

  – Pre- en postdown periode van de shutdown zo effectief mogelijk benutten
  – Hoe superviseert u (de)commissioning en veiligstelling?
  – Kwaliteit waarborgen van uitvoering van de werkzaamheden
  – Communicatie tijdens de shutdown met alle betrokkenen
  – Kostenbeheersing en voorkomen van budgetoverschrijding
  – Hoe verloopt de overdracht van werkzaamheden en inbedrijfname?
  – De essentiële rol van de productie tijdens de uitvoering van de shutdown

  Dag 609:00

  Module 6 | Gecontroleerd gebruik en afschermen van data

  Data toegankelijk maken, classificeren en afschermen

  – Welke rol speelt data governance op het gebied van vertrouwelijke data?
  – Hoe legt u de vertrouwelijkheid van data vast en wat zijn assen hierbij?
  – De relatie tussen dataclassificatie en informatiebeveiliging
  – Hoe schrijft u voor in welke mate de data voor welk doel beschikbaar moeten zijn?
  – Wat zijn wettelijke en ethische kaders voor het gebruiken en afschermen van data?
  – Hoe hangen data governance, dataclassificatie en data ethiek samen?

  Spreker Outvie - Julien Hoornweg
  Julien Hoornweg Data Architect Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Dag 509:00

  Module 5 | Metadatamanagement

  Het gebruik en managen van metadata

  – Welke informatie over de data legt u vast en met welk doel doet u dat?
  – Welke vormen van metadata zijn er en wanneer gebruikt u deze?
  – Wie is verantwoordelijk voor metadata in de organisatie?
  – Hoe maakt u data lineage inzichtelijk en wat is hierbij belangrijk?
  – Hoe gaat u om met de semantiek (taal) van data in uw organisatie?
  – Hoe gebruikt u een data catalog en business glossary voor uw metadatamanagement?

  Spreker Outvie - Kasper Kisjes
  Kasper Kisjes Data Management Consultant Valcon (voorheen Viqtor Davis)
  Dag 409:00

  Module 4 | Datakwaliteit

  Het meten en monitoren van datakwaliteit

  – Wat is de relatie tussen data governance en datakwaliteit?
  – Hoe stelt u goede datastandaarden op, rekening houdend met de datastrategie?
  – De samenhang tussen datastandaarden, business rules en data verantwoordelijkheden
  – Hoe richt u de datakwaliteitsfunctie in en welke tooling kunt u hierbij gebruiken?
  – Hoe meet en monitort u het kwaliteitsniveau van uw data?
  – Hoe zorgt u dat de kwaliteit van uw data op voldoende niveau blijft?

  Spreker Outvie - Julien Hoornweg
  Julien Hoornweg Data Architect Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Dag 309:00

  Module 3 | Data-eigenaarschap & Datastewardship

  Rollen en verantwoordelijkheden rondom data

  – Wie is er verantwoordelijk voor data in de organisatie?
  – Belegt u het data-eigenaarschap en datastewardship centraal of decentraal?
  – Welk data governance operating model kiest u en wat zijn afwegingen hierbij?
  – Gaat de rol van data-eigenaar samen met bv proces-, systeem- of applicatie-eigenaar?
  – Wat heeft de datasteward nodig om effectief te zijn?
  – Hoe organiseert u gedeelde besluitvorming op alle benodigde afstemmingslagen?

  Outvie Spreker | Janita Sluurman
  Janita Sluurman Head of Data, Eurofiber & Founder, Datawesome Eurofiber en Datawesome
  Dag 109:00

  Module 1 | Data governance in essentie

  Fundamenten en context van data governance

  – Wat is de essentie van data governance?
  – Waar draait data governance om en wat zijn de belangrijke termen, concepten?
  – Wat is de waarde van data governance voor uw organisatie?
  – Waarin verschilt data governance van bv. financiële of privacy governance?
  – Wat zijn drivers om stappen te maken met data governance?
  – Welke standaarden en modellen zijn er beschikbaar?

  Spreker Outvie - Kasper Kisjes
  Kasper Kisjes Data Management Consultant Valcon (voorheen Viqtor Davis)
  Dag 209:00

  Module 2 | Het borgen van data governance

  Het inrichten en verankeren van data governance

  – Wat komt er kijken bij het organiseren van data governance?
  – Welke strategie kiest u: agile of modelgedreven data governance, top-down of bottom-up?
  – Hoe brengt u de datavolwassenheid van uw organisatie in kaart?
  – Wat staat er in een goede datastrategie en wat is hierin belangrijk?
  – Hoe passen organisaties hun data governance toe, wat werkt wel en wat niet?
  – Hoe maakt u data governance essentieel onderdeel van de C-suite?

  Outvie Spreker | Janita Sluurman
  Janita Sluurman Head of Data, Eurofiber & Founder, Datawesome Eurofiber en Datawesome
  Dag 309:00

  Module 5 – Uitwerking & presentaties huiswerkopdracht

  Wat komt tijdens deze module onder andere aan bod?

  Op basis van een casus (of eigen casus) gaat u aan de slag met het uitwerken van uw plan op de casus datasets/assets.

  Spreker Outvie - Hans Minnaard
  Hans Minnaard Principal Consultant Stork Asset Management Solutions
  Spreker Outvie - Jules Oudmans
  Jules Oudman Oprichter UReason
  Dag 209:00

  Module 3 – Praktijk, uitvoering & management

  Wat komt tijdens deze module onder andere aan bod?

  U stelt een plan op voor een verkenningstraject en uitrol van een PdM-programma. Vervolgens presenteert u dit aan de groep.

  Spreker Outvie - Hans Minnaard
  Hans Minnaard Principal Consultant Stork Asset Management Solutions
  Spreker Outvie - Jules Oudmans
  Jules Oudman Oprichter UReason
  Dag 509:00

  Webinar (maximaal 2 uur)

  U oefent het examen online, samen met de docent en cursisten en hoeft niet aanwezig te zijn op de les locatie. Het tijdstip van de webinar wordt samen met de cursisten afgestemd.

  Spreker Outvie - Ir. Diederik van Leeuwen
  Ir. Diederik van Leeuwen Partner & manager IES Asset Management
  Dag 409:00

  Module 3: Management game ‘Advanced Asset Management’ (deel 2)

  Deel 2 van het management game module.

  Zie programma dag 3.

  Spreker Outvie - Jan Mens
  Ing. Jan Mens Partner & algemeen directeur IES Asset Management
  Spreker Outvie - Ir. Diederik van Leeuwen
  Ir. Diederik van Leeuwen Partner & manager IES Asset Management
  Dag 309:00

  Module 3: Management game ‘Advanced Asset Management’ (deel 1)

  In de management game worden elementen als besluitvorming binnen een asset management sturingskader, het leveren van toegevoegde waarde en sturen op optimale levensduurkosten op zeer interactieve
  wijze behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op leiderschap in een veranderende asset management organisatie en wat dit van jou als manager vraagt.

  Deelnemers nemen rollen aan van managers in een denkbeeldige organisatie dat kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen in eigendom heeft en beheert en werkt met contractors in een veranderende omgeving met diverse pittige stakeholders.

  Natuurlijk zijn er problemen. De prestaties van de bedrijfsmiddelen vallen tegen, contractors doen niet wat ze beloven, de rollen zijn niet duidelijk, we nemen teveel of te weinig regie, wijzigingen vinden ongecontroleerd en altijd te laat plaats, er worden vooral aannames gedaan, besluitvorming is niet transparant, er is invloed van hogere bestuurslagen met eigen agenda’s, medewerkers morren en lijken hun eigen ding te doen, de samenwerking is beperkt en vooral opportunistisch en het is niet duidelijk of de geleverde prestaties eigenlijk wel voldoen. Hoe krijgen we dit op de rit en wat zou assetmanagement hierin kunnen bijdragen.

  Spreker Outvie - Jan Mens
  Ing. Jan Mens Partner & algemeen directeur IES Asset Management
  Spreker Outvie - Ir. Diederik van Leeuwen
  Ir. Diederik van Leeuwen Partner & manager IES Asset Management
  Dag 209:00

  Module 2: Basisonderwerpen uit de IAM kwalificaties voor ‘Advanced Asset Management’

  In deze module behandelen we opnieuw enkele basisonderwerpen uit de IAM kwalificaties voor ‘Advanced Asset Management’. Zoals het gecontroleerd doorvoeren van wijzigingen in organisatie, proces en bedrijfsmiddelen, het betrekken van partners in de keten en het realiseren van toegevoegde waarde op een duurzame wijze.

  In de middag nemen we de examenprocedure door, bereiden we ons individueel voor op het examen door middel van een oefenexamen en is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.

  Spreker Outvie - Jan Mens
  Ing. Jan Mens Partner & algemeen directeur IES Asset Management
  Dag 109:00

  Module 1: Basisonderwerpen uit de IAM kwalificaties voor ‘Advanced Asset Management’

  In deze module behandelen we enkele basisonderwerpen uit de IAM kwalificaties voor ‘Advanced Asset Management’. Dit zijn onderwerpen als besluitvorming binnen het asset management sturingskader in relatie tot de stakeholders, lange termijn planning en sturen op levensduurkosten, lage risico’s en benutting van kansen.

  Tenslotte bereiden we u aan het eind van deze module voor op de 2-daagse management game, zodat u zich kunt verdiepen in de rol die u heeft gekozen.

  Spreker Outvie - Ir. Diederik van Leeuwen
  Ir. Diederik van Leeuwen Partner & manager IES Asset Management
  Dag 709:00

  Optioneel: Examen

  Afleggen van het CMRP examen dat bij goed gevolg leidt tot het internationaal bekende Certificaat Maintenance and Reliability Professional.

  Spreker Outvie Vijay Mohan
  Vijay Mohan Engineer Maintenance en Reliability BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Dag 609:00

  Module 6B: Certified Maintenance & Reliability Professional (CMRP)

  Het CMRP certificaat van de Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP) is een geaccrediteerd certificaat door de American National Standards Institute (ANSI).
  De trainers zullen uitleggen hoe hun carrièrepad als typisch voor veel M & R-professionals kan worden beschouwd en de middelen die zij gebruikten ter voorbereiding op het CMRP-examen. Zij zullen voorbeelden laten zien dat het verkrijgen van het CMRP certificaat voor iemand die relatief nieuw is in het Maintenance & Reliability wereld, geen onmogelijke taak is.

  Spreker Outvie
  Gert Boeckmans Managing consultant Stork Asset Management Solutions
  Dag 509:00

  Module 5: Risicomanagement en implementatie van een veiligheidscultuur

  5.0 De ‘zachte kant’ van risicomanagement

  5.1 Ontwikkeling en implementatie van veiligheidscultuur in de praktijk

  5.2 Wat zijn de kernaspecten van veiligheidscultuur?

  5.3 Dagelijkse veiligheidscultuur

  Spreker Outvie Jakob van der Wal
  Jakob van der Wal Voormalig HSE manager NAM en independent HSE consultant HSE leadership
  Dag 409:00

  Module 4: Organisatie en leiderschap

  In deze module komen de processen aan de orde om u ervan te verzekeren dat het maintenance en reliability personeel het best gekwalificeerd is om de maintenance en reliability doelstellingen van de organisatie te behalen.

  4.1 Vaststellen van de organisatorische vereisten en condities waarin het bedrijf opereert.

  4.2 Analyseren van de organisatorische mogelijkheden door middel van performance analyses (werkelijke prestaties vs. de gewenste prestaties).

  4.3 Ontwikkelen van de organisatiestructuren. Denk hierbij aan de functies benodigd voor het effectief uitvoeren van het strategisch plan inclusief de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

  4.4 Personeelsontwikkeling en carrière mogelijkheden. Dit is een essentieel onderdeel in het verbeteren van de prestaties van een organisatie.

  4.5 Personeelsbeleid en management. Werknemers zijn het meest waardevolle bezit van een organisatie. Managers moeten daarom de juiste vaardigheden en competenties beschikken om het maximale uit hun werknemers te halen.

  Spreker Outvie Guido op 't Root
  Guido op ’t Root Maintenance Head FCCU BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Spreker Outvie Vijay Mohan
  Vijay Mohan Engineer Maintenance en Reliability BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Dag 309:00

  Module 3: Equipment betrouwbaarheid

  Hier wordt ingegaan op het werkgebied van de maintenance en reliability professional. Begrijpen op welk niveau het productie equipment functioneert qua betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid. Welke best practices zijn er om een hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid te bereiken zodat veilig en kosten effectief geproduceerd wordt.

  3.1 Betrouwbaarheid en beschikbaarheidsdoelstellingen formuleren. Identificatie van bijbehorende werkprocessen.

  3.2 Analyse van de prestaties van productiemiddelen en identificatie van verbeterruimte.

  3.3 Opstellen van een strategisch plan voor maintenance om de betrouwbaarheid van bestaand equipment te maximaliseren. Diverse analyse technieken komen hierbij aan bod.

  3.4 De rol van maintenance en reliability bij de aankoop van nieuw equipment. Opstellen van beschikbaarheids- en betrouwbaarheidsspecificaties.

  3.5 Uitvoeren kosten-baten analyses. Selectie van de beste onderhoudsstrategie waarmee op een kost efficiënte en veilige manier de doelstellingen behaald worden.

  3.6 Implementatie van de gekozen onderhoudsstrategieën. Inrichten van de organisatie zodat de strategieën uitgevoerd worden.

  3.7 Analyseren en aanpassen van de gekozen onderhoudsstrategieën op basis van trending van performance indicatoren en analyse van afwijkingen. Implementeren van een continuous improvement cultuur.

  Spreker Outvie Guido op 't Root
  Guido op ’t Root Maintenance Head FCCU BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Spreker Outvie Vijay Mohan
  Vijay Mohan Engineer Maintenance en Reliability BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Dag 209:00

  Module 2: Waarde toevoegen aan het productieproces

  Hoe voegen maintenance en reliability processen waarde toe aan het productieproces. Waar zijn verbeteringen mogelijk?

  2.1 Begrijpen van ondersteunende processen zoals document control, process parameters en kwaliteitsaspecten

  2.2 Toepassen van process improvement technieken door productieverliezen te identificeren en een continue verbetercultuur op te zetten

  2.3 Gecontroleerd veranderingen aan processen en equipment doorvoeren. Welke rol speelt maintenance en reliability bij changes.

  2.4 Voldoen aan wetgeving en interne regelgeving. Wat betekent compliance?

  Spreker Outvie Guido op 't Root
  Guido op ’t Root Maintenance Head FCCU BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Spreker Outvie Vijay Mohan
  Vijay Mohan Engineer Maintenance en Reliability BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Dag 109:00

  Module 1: Business en Management

  Vertaling van de bedrijfsdoelstellingen van een onderneming naar de bijbehorende maintenance en reliability doelstellingen, zodat maintenance en reliability waarde toevoegen aan het ondernemingsresultaat.

  1.1 Visie en richting vastleggen voor Maintenance en Reliability. Definiëren van de bijbehorende performance indicatoren.

  1.2 Opzetten van een strategisch plan inclusief bepaling van de benodigde resources en steun verwerving van belanghebbenden. Implementatie van het plan.

  1.3 Selectie van performance indicatoren. Rapportage en trending.

  1.4 Afwijkingen van het plan managen

  1.5 Communicatie met stakeholders waaronder operations

  1.6 Voldoen aan wetgeving en normering. Veiligheidsrisico’s managen

  Spreker Outvie - Ir. Diederik van Leeuwen
  Ir. Diederik van Leeuwen Partner & manager IES Asset Management
  Dag 109:00

  Module 1 – Introductie Data Analytics voor Predictive Maintenance

  Algemene introductie rondom het thema data analytics voor Predictive Maintenance waarbij de betekenis van de verschillende maintenance concepten en data analyse technieken/methoden breed aan de orde komen.

  Meer informatie over het programma, de tijden, modules en docenten kunt u vinden in de brochure onderaan.

  Spreker Outvie - Hans Minnaard
  Hans Minnaard Principal Consultant Stork Asset Management Solutions
  Spreker Outvie - Jules Oudmans
  Jules Oudman Oprichter UReason
  Dag 309:00

  Ontwerpen van corrosiebeleid & inspectie en monitoring

  Ontwerpen van corrosiebeleid

  – Corrosion Under Insulation (CUI)

  Inspectie & Monitoring

  – Risicobeheersing door corrosiedetectie met Risk Based Inspection (RBI)
  – Kathodische Bescherming in de praktijk

  Toepassing van metaalalternatieven

  -Vervanging door kunststof

  Spreker Outvie Heleen van Meeuwen
  Heleen van Meeuwen Asset integrity Engineer Inventure Technologies
  Spreker Outvie Ernst van der Stok
  Ernst van der Stok Consultant Materials Kiwa Technology
  Spreker Outvie Johan Sentjens
  Johan Sentjens Thermal insulation & CUI engineer Temati
  Spreker Outvie Marcel Juinen
  Marcel Juinen Head of Cathodic Protection Department Hommema
  Dag 209:00

  Corrosiebehandeling & toepassing van verschillende technieken

  Corrosiebehandeling

  Corrosiebehandeling en impact op het proces
  – Inrichten van corrosiemanagement in het kader van Asset
  – management en Life Cycle Costs

  Toepassing van verschillende technieken

  – Conditiebewaking met de juiste corrosiemonitoringtechnieken
  – Microbiologisch Geïnduceerde Corrosie (MIC)

  Spreker Outvie
  Janneke Haarman Senior Materials & Corrosion Engineer Corro Vision
  Spreker Outvie
  Stefan Jansen Onderzoeker en adviseur milieuchemie en microbiologie Deltares
  Spreker Outvie Marc Groote Woortmann
  Marc Groote Woortmann Partner AMBC (Asset Management & Business Consultancy)
  Spreker Outvie Martin de Jong
  Martin de Jong Senior Consultant DEKRA Material Testing & Inspection
  Dag 109:00

  Corrosievormen, preventiemethoden & materiaalkeuzes

  Corrosievormen leren herkennen

  – Hoe en waar ontstaat corrosie?

  Preventiemethoden & materiaalkeuzes

  – Voorkom corrosie door selectie van het meest geschikte materiaal
  – Preventieve methodes en technieken

  Inclusief praktijkcases / corrosie vraagstukken ingebracht door deelnemers

  Spreker Outvie
  Janneke Haarman Senior Materials & Corrosion Engineer Corro Vision
  Spreker Outvie Arjan Mol
  Arjan Mol Professor Corrosion Technology and Electrochemistry TU Delft
  Dag 109:00

  Module 1: Introductie Omgevingswet

  Aan het einde van deze ochtend weet u precies hoe u de wet moet lezen en waar de veranderingen zitten.

  Introductie Omgevingswet
  – Introductie omgevingswet: geschiedenis en reden erachter
  – Hoe moet u de omgevingswet lezen?
  – Wat verandert er exact van de oude wetgeving naar de omgevingswet, zoals terminologie en kaders
  – Welke (nieuwe) verplichtingen volgen er uit de omgevingswet

  Spreker Outvie
  Christiaan Soer Senior legal consultant Royal HaskoningDHV
  Dag 209:00

  Module 3: Externe veiligheid

  Op deze dag gaat u verder met de praktische vertaalslag. In de ochtend gaat u aan de slag met de externe veiligheid en de beleidswijziging hierin, zodat u straks de negatieve gevolgen vermijdt.

  Externe veiligheid
  – De verandering en gevolgen van invloedsgebied naar aandachtsgebied & omgevingsveiligheid
  – Nieuwe grenzen plaatsgebonden risico
  – Domino-effecten in de omgevingswet
  – Melden van significante voorgevallen
  – Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en wat dit voor u betekent

  Spreker Outvie - Simone van Dijk
  Simone van Dijk Leading professional omgevingveiligheid Royal HaskoningDHV
  Dag 509:00

  Internet of Things, sensortechnologie & IT projectmanagement

  – Sensornetwerktechnologieën
  – Wifi-tracking
  – IoT in relatie tot andere technologieën
  – Toepassingen in een connected world: Smart cities/domotica/smart industry etc.

  – Zelf doen vs. uitbesteden
  – IT inkoop/aanbestedingsrecht
  – Fasen per IT project en taken van juristen
  – IT contracten: soorten, opbouw en kwalificaties

  Outvie Spreker | Joost Mol
  Joost Mol Principal Data Scientist Isaris ICT BV
  Outvie Spreker | Otto Sleeking
  Otto Sleeking Advocaat / Partner Taylor Wessing
  Dag 409:00

  Artificial Intelligence & Data science

  Big data en data science
  Gestructureerde vs. ongestructureerde data
  – Big data in relatie tot andere technologieën
  – Beeld- en spraakherkenning
  – Machine learning, deep learning & neurale netwerken
  – Hoe werkt een algoritme?
  – Data mining technieken
  – Instrumenten en technieken van een data scientistn NL BW

  – Normering van en juridisch kader rondom AI, waaronder ethiek, aansprakelijkheid, zorgplichten en privacy
  – Contracten en AI

  Outvie Spreker | Joost Mol
  Joost Mol Principal Data Scientist Isaris ICT BV
  Outvie spreker | Martijn Loth
  Martijn Loth Advocaat Taylor Wessing
  Dag 309:00

  Elektronische handtekeningen & Blockchain

  – Elektronische handtekeningen vs. natte handtekeningen
  – Geldigheid & betrouwbaarheid
  – Gekwalificeerde en geavanceerde elektronische handtekeningen
  – De eisen vanuit het bewijsrecht
  – Techniek achter elektronische handtekeningen

  Outvie spreker | Martijn Loth
  Martijn Loth Advocaat Taylor Wessing
  Dag 109:00

  De basis – Computers, Internet & Software ontwikkeling

  Aan het einde van de ochtend van deze dag weet u precies hoe u de wet moet lezen en waar de veranderingen zitten. In de middag maakt u de praktische vertaalslag door te kijken naar o.a. procedures en verwachtingen en hoe u hierop kunt inspelen.

  Outvie spreker | Martijn Loth
  Martijn Loth Advocaat Taylor Wessing
  Dag 209:00

  Nieuwe producten & business modellen, privacy en cybersecurity

  Nieuwe technologie zorgt voor innovatieve producten. Daarmee verandert de rol van de jurist. Bent u in een vroeg stadium van productontwikkeling betrokken, dan kunt u als jurist meer waarde toevoegen in het proces.

  Outvie Spreker | Toon Segers
  Toon Segers CPO / Founder Roseman Labs
  Outvie spreker | Martijn Loth
  Martijn Loth Advocaat Taylor Wessing
  Dag 209:00

  Privacy by Design producten

  Hoe richt u producten in dat ze voldoen aan PbD? Welke PbD-keuzes maken binnen een BI-omgeving?
  • Privacy by Design bij productontwikkeling
  • Zelf aan de slag met Privacy by Design – I
  • Praktijkcasus: Privacy by Design bij Liander
  • Zelf aan de slag met Privacy by Design – II
  • Privacy by Design bij Business Intelligence
  • Praktijkcase: PbD (keuzes) bij een Big Data toepassing
  • Privacy by Design en ethiek

  Outvie Spreker | Edo Meinema
  Edo Meinema Data Privacy & Security Specialist Durf IT
  Spreker Outvie Marlon Domingus
  Marlon Domingus Functionaris Gegevensbescherming Erasmus Universiteit Rotterdam
  Outvie Spreker | Jasmijn Ogink
  Jasmijn Ogink Consultant privacy & risicomanagement, Privacy Officer Liander
  Dag 309:00

  Privacy by Design: borgen, managen en toetsen

  Het borgen, managen en toetsen van PbD in de organisatie. Hoe zorgt u dat PbD onderdeel van het primaire proces wordt en wat vraagt dit van professionals die met PbD werken?

  • Governance van Privacy by Design
  • Het sturen op Privacy by Design – I
  • Het sturen op Privacy by Design – II
  • Praktijkcasus: Privacy by Design bij de Volksbank
  • Privacy by Design do’s & dont’s

  Outvie Spreker | Edo Meinema
  Edo Meinema Data Privacy & Security Specialist Durf IT
  Spreker Outvie Dick Barbier
  Dick Barbier Functionaris Gegevensbescherming (CIPM, CIPP/E) de Volksbank
  Dag 109:00

  Privacy by Desing principes

  Hoe maakt u Privacy by Design concreet en welke strategieën gebruikt u hierbij?
  • Privacy by Design: wat is het?
  • Privacy by Design principes en design strategieën
  • Design strategieën
  • Privacy Enhancing Technologies (PET’s)
  • Privacy by Design voor organisatieprocessen
  • Privacy by Design bij systeemontwikkeling
  • Praktijkcasus: Privacy by Design bij Uber

  Outvie Spreker | Edo Meinema
  Edo Meinema Data Privacy & Security Specialist Durf IT
  Outvie Spreker | Edo Meinema
  Daniel Okma Data Protection Manager Uber
  Day 109:10

  Macro-economic and market overview

  – Developments within commodities, supply chain, logistics
  – The impact of climate policies
  – (International) investment activity
  – Overview transactions: ABS, covered bonds, whole loans
  – Demand vs supply in the securitisation market

  Outvie Spreker | Joost Beaumont
  Joost Beaumont Senior Fixed Income Strategist ABN AMRO
  Dag 209:15

  Module II: Algoritmes, AI en privacy rechtelijke aspecten

  – Wat zegt bestaande wetgeving over algoritmes en AI?
  – Hoe werken ‘algoritmes’ eigenlijk en wat moet u vanuit de AVG daarover weten?
  – Het verwerken van persoonsgegevens met gebruik van algoritmes en AI
  – Welke regels gelden er voor sectoren als overheid, semi overheid en private sector?
  – Handhaving: wat verwacht de AP van organisaties die algoritmes gebruiken?

  Spreker Outvie Vonne Laan
  Vonne Laan Advocaat privacyrecht The Data Lawyers
  Dag 309:15

  Module III: Onafhankelijk toezicht en toezichtsplan FG

  – Hoe geeft u als DPO/FG invulling aan adequaat toezicht en strategisch adviseren?
  – Wat doet u zelf en wat laat u anderen doen of laat u aan de organisatie over?
  – Hoe ziet een goed toezichtsplan eruit? Hoe prioriteert u en wat zijn criteria hierbij?
  – Hebben interne FG’s andere uitdagingen bij toezicht dan bijvoorbeeld externe FG’s?
  – Hoe blijft u actief en betrokken zonder daarbij uw onafhankelijk in gevaar te brengen

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Spreker Outvie Cassandra Moons
  Cassandra Moons Sr. Privacy Legal Counsel / DPO TomTom
  Dag 409:15

  Module IV: Recht op inzage, op correctie en op verwijdering: uitdagingen in de praktijk

  – Welke informatie mag worden opgevraagd bij het inzagerecht?
  – Welke checks doet u bij een inzage-, correctie- en verwijderingsverzoek?
  – Hoe organiseert u de behandeling van zo’n verzoek en wat is de rol van DPO/FG?
  – Gegevensverwijdering en knelpunten in een complex IT-landschap
  – Wat als gegevens in IT-systemen niet te verwijderen zijn?
  – Best practices

  Spreker Outvie Peter van Schelven
  Peter van Schelven Adviseur ICT & Recht Bij Peter - Wet & Recht
  Dag 509:15

  Module V: Data analyses, testen en datagedreven werken

  – Hoe kunnen (pers.) gegevens gebruikt worden voor product- of procesoptimalisatie?
  – Wat zijn mogelijkheden voor het gebruik van data na afloop van de ‘data lifecylce’?
  – Wanneer en hoe mag u testen met persoonsgegevens buiten productieomgeving?
  – Hoe identificeert en analyseert u morele dilemma’s en stuurt u op oplossingen?
  – Wat is de rol van een DPO/FG bij datagedreven vraagstukken?

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Dag 609:15

  Module VI: Governance in de praktijk: key controls en werkprogramma’s

  – Hoe formuleert u uw key controls?
  – Hoe bepaalt u op basis van de key controls uw compliance werkprogramma?
  – Hoe zorgt u voor een cyclische monitoring van uw risico’s en controls?
  – Hoe stuurt u bij op de uitkomsten van de monitoring?
  – Hoe blijft u in contact met de eerste lijn en proceseigenaren?

  Spreker Outvie Jean Paul van Schoonhoven
  Jean Paul van Schoonhoven Directeur Legal2Practice
  Dag 209:25

  De invloed van Bouwers op de Hypotheekketen

  .

  Spreker Outvie Onno Dwars
  Onno Dwars CEO Ballast Nedam Development
  Dag 109:30

  Module 1: Shutdowns in de praktijk

  Module 1: Shutdowns in de praktijk

  Werner van Acker

  Technisch Governance Manager

  Evonik

  – Een eerste indruk van een Shutdown
  – Shutdown Impressie Video
  – Verschil projectmanagement & shutdownmanagement

  Spreker Outvie - Werner van Acker
  Werner van Acker Technisch Governance Manager Evonik
  Day 109:40

  Developments in the housing market

  – Overview: current situation and the risks on the Dutch housing market
  – Impact of potential policy measures
  – Outlooks (2021-2025)

  Outvie Spreker | Nic Vrieselaar
  Nic Vrieselaar Senior Economist Rabobank
  Dag 209:50

  Dynamiek in de koopwoningmarkt

  .

  Spreker Outvie Carla Muters
  Carla Muters Voorzitter Raad van Bestuur NHG
  Dag 610:00

  IAM Diploma Examen

  De examenresultaten worden direct gecontroleerd. Bij het succesvol volbrengen van het examen krijgt u het IAM Diploma in Asset Management overhandigd.

  Dag 210:15

  Koffiepauze

  .

  Day 110:15

  Coffee break – Securitisation Event

  .

  Dag 510:30

  Module 16: Introductie Flensmanagement

  – Flens & bolt design
  – Procesmatige aanpak tegengaan lekke flenzen
  – Consequenties en rapportages
  – Gasket design
  – Emissie controle
  – Proces tot dichte flenzen in regulier onderhoud, interventies en turnarounds

  Dag 210:45

  Panel: Hoe faciliteer je het klimaatakkoord naar de hypotheeksector?

  .

  Spreker Outvie | Fonger Ypma
  Fonger Ypma CEO Brainbay
  Spreker Outvie | Merlyn van den Berg
  Merlyn van den Berg Bestuurder HDN
  Spreker Outvie Tjeerd Krumpelman
  Tjeerd Krumpelman Voorzitter Partnership voor Carbon Accounting Financials (PCAF)
  Outvie Spreker | Mark de Rijke
  Mark de Rijke Managing Director Ingage
  Day 110:45

  Panel: ESG Incorporation in Securitisation

  – Latest developments and market initiatives in ESG
  – ESG disclosures – key metrics and standards for securitisation asset classes
  – Data availability: where to find adequate ESG data?
  – Greenwashing and social washing

  Outvie Spreker | Hon Cheung Man
  Hon-Cheung Man Senior Portfolio Manager NN Investment Partners
  Outvie Spreker | Andrew South
  Andrew South Managing Director, Head of Structured Finance Research – EMEA S&P Global Ratings
  Outvie Spreker | Cliff Pearce
  Cliff Pearce Global Head Of Capital Markets Intertrust Group
  Outvie Spreker | Antonio Tena
  Antonio Tena Vice President - Senior Credit Officer Moody’s Investors Service
  Outvie Spreker - Balint Vágvölgyi
  Balint Vágvölgyi Senior Portfolio Manager, ABS & CLO Aegon Asset Management
  Dag 211:00

  Module 7: Scoping

  – Wat is scoping?
  – Hoe doe ik aan scope management?
  – Een scope item samenstellen en verzamelen
  – Scope selectie & gatekeeping
  – Scope freezing + oefening met het thema scopin

  Spreker Outvie - Leon de Ruiter
  Leon de Ruiter Project Manager PDM
  Dag 311:00

  Module 10: Facilities & utilities

  – Hoe richt u uw shutdown locatieplan in?
  – Praktische zaken waar u rekening mee dient te houden
  – Welke huisvesting heeft u nodig?
  – E-voedingen, verlichtingen en afvalvoorzieningen

  Spreker Outvie Arjan Simmelink
  Arjan Simmelink Technisch Directeur Eqin B.V.
  Day 111:20

  Panel: Synthetic Securitisation, STS and Significant Risk Transfer

  – SRT for synthetics
  – EBA SRT Recommendations
  – STS for Synthethics
  – Regulatory process within SRT
  – Observations and Investor’s interests

  Outvie Spreker | Barend van Drooge
  Barend van Drooge Director Credit & Insurance Linked Investments PGGM Investments
  Spreker Outvie - Fernando Gonzales
  Fernando Gonzalez Senior Advisor European Central Bank
  Outvie Spreker | Steve Gandy
  Steve Gandy MD and Head of Private Debt Mobilisation, Notes & Structuring Santander Corporate & Investment Banking
  Outvie Spreker | Michael Osswald
  Michael Osswald Managing Director STS Verification International
  Dag 211:20

  Young Professionals Panel

  .

  Outvie Spreker | Jordy Stoelwinder
  Jordy Stoelwinder Productmanager / Customer Journey Expert ING
  Dag 211:35

  Klant (in)zicht: Samenwerken binnen de hypotheekketen: van inventarisatie naar acceptatie

  .

  Outvie Spreker | Jasper Cuijten
  Jasper Cuijten Directeur Business Development De Hypotheker
  Outvie Spreker | Gert Vasse
  Gert Vasse Account-Director Ockto
  Dag 111:45

  Module 2: Economische aspect vs. Risicomanagement

  – Wat is risicomanagement
  – Risicomanagement als onderdeel van de bedrijfsstrategie, tijdens
  – de voorbereiding en de shutdown
  – Risico’s voorkomen en beperken

  Spreker Outvie - Werner van Acker
  Werner van Acker Technisch Governance Manager Evonik
  Dag 211:55

  Lunch

  .

  Day 111:55

  Panel: Auto ABS in the Netherlands and Europe

  – What are the trends in Europe and in the Netherlands
  – The latest developments and outlook: private lease and loans
  – Challenges in the Green Auto ABS market
  – What are the hurdles obstructing growth from a legal perspective?

  Outvie Spreker | Bjorn Alink
  Bjorn Alink Managing Director & Head of Securitisation Rabobank
  Outvie Spreker | Alex Garrod
  Alex Garrod Senior Vice President European ABS DBRS Morningstar
  Outvie Spreker | Marijke van der Weide
  Marijke van der Weide Counsel Clifford Chance
  Outvie Spreker | Gerko Akse
  Gerko Akse Director Structured Finance LeasePlan
  Dag 512:00

  Module 17: Introductie Hands on Tool Time (HoTT)

  – Inzicht in het proces van identificatie tot en met implementatie betreffende HoTT
  – Inzicht in de bedrijfseconomische voordelen van HoTT
  – De sessie wordt toegelicht door vijf fasen te doorlopen.
  – Voorbereiding, Scan, Analyse, Implementatie en Borging

  Dag 112:05

  Module 3: De Shutdown Tijdlijn

  – Tijdsplanning voor een shutdown
  – Wanneer doet u wat en met wie

  Spreker Outvie - Werner van Acker
  Werner van Acker Technisch Governance Manager Evonik
  Day 112:30

  Lunch break

  .

  Dag 612:30

  Module 7: Voorbereiding examen

  Het CMRP certificaat van de Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP) is een geaccrediteerd certificaat door de American National Standards Institute (ANSI).
  De trainers zullen uitleggen hoe hun carrièrepad als typisch voor veel M & R-professionals kan worden beschouwd en de middelen die zij gebruikten ter voorbereiding op het CMRP-examen. Zij zullen voorbeelden laten zien dat het verkrijgen van het CMRP certificaat voor iemand die relatief nieuw is in het Maintenance & Reliability wereld, geen onmogelijke taak is.

  Spreker Outvie Guido op 't Root
  Guido op ’t Root Maintenance Head FCCU BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Spreker Outvie Vijay Mohan
  Vijay Mohan Engineer Maintenance en Reliability BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  Dag 512:30

  Module 6A: Uitvoering van maintenance activiteiten

  Deze module gaat in op het belang en de waarde van het verbeteren van reactief onderhoud. Het omvat onder andere de werkvoorbereiding, planningsactiviteiten, kwaliteitsborging van de onderhoudsactiviteiten, magazijn- en voorraadbeheer etc.

  6.1 Het identificeren van werk. Een effectief werkidentificatie proces maakt gebruik van objectieve methoden om gepland en ongepland werk te beheren.

  6.2 Ontwikkelen en implementeren van een effectief prioriteringsproces.

  6.3 Werkvoorbereiding. In deze fase worden de taakstappen bepaald, de benodigde materialen, eventueel speciale gereedschappen en diensten, tijdinschatting van de uitvoering, kosten, werkvergunning etc.

  6.4 Planning van de werkzaamheden. Het doel is om een uitvoerbaar schema te produceren en in de tijd wegzetten wanneer het werk uitgevoerd dient te worden.

  Spreker Outvie
  Gert Boeckmans Managing consultant Stork Asset Management Solutions
  Dag 113:00

  Module 2: Visuele analyse

  Ontdek hoe u met visualisatie sneller trends en verbanden in een dataset kunt vinden.

  Spreker Outvie
  Michiel Dullaert Analist/data designer DePerfecteGrafiek.nl
  Dag 213:00

  Break out Ronde 1A

  De financiële sector heeft een belangrijke rol in verduurzaming. Wat kan de branche doen?

  Outvie Spreker | Debora van der Pol
  Debora van der Pol Manager Marketing & Sales (a.i.) Vista Hypotheken
  Spreker Outvie
  Representative Rabobank | Obvion Rabobank | Vista | Obvion
  Dag 213:00

  Break out Ronde 1B

  De Hypotheekketen succesvoller met data, A.I. en machinelearning

  Spreker Outvie | Chris van Winden
  Chris van Winden Director Banking IG&H
  Dag 213:00

  Module 4 – Stappen naar geautomatiseerd onderhoud

  Wat komt tijdens deze module onder andere aan bod?

  Essentieel in het slagen van PdM-programma’s is de borging van de resultaten (acties) in de onderneming en werkprocessen. U leert in deze module de beste aanpak om adoptie in de organisatie te borgen

  Spreker Outvie - Hans Minnaard
  Hans Minnaard Principal Consultant Stork Asset Management Solutions
  Spreker Outvie - Jules Oudmans
  Jules Oudman Oprichter UReason
  Dag 113:00

  Module 2 – Welke zaken moet u regelen voorafgaande aan verkenning PdM danwel implementatie?

  Wat komt tijdens deze module onder andere aan bod?

  U krijgt inzicht in mogelijkheden, asset selectie criteria, en technieken. Daarnaast leert u doelstellingen te bepalen voor het PdM proces, de business-case te kwantificeren, het werkproces op te starten en een plan van aanpak op te stellen.

  Spreker Outvie - Hans Minnaard
  Hans Minnaard Principal Consultant Stork Asset Management Solutions
  Spreker Outvie - Jules Oudmans
  Jules Oudman Oprichter UReason
  Dag 113:00

  Module 2: Milieubelastende activiteiten (zoals geur, geluid en trillingen) & de veranderingen

  In de middag maakt u de praktische vertaalslag door te kijken naar o.a. procedures en verwachtingen en hoe u hierop kunt inspelen.

  Milieubelastende activiteiten (zoals geur, geluid en trillingen) & de veranderingen
  – Veranderende procedures
  – Verwachtingen van bedrijven
  – Invloed van de gemeente op normen geluid, trillingen en geur
  – Veranderingen rondom milieubelastende activiteiten en inspecties

  Spreker Outvie - Rein Bruinsma
  Rein Bruinsma Senior adviseur milieu Royal HaskoningDHV
  Dag 213:00

  Module 4: Vergunningen & Bevoegd gezag

  De middag richt zich op vergunningen en het bevoegd gezag, waarna u straks soepel een nieuwe vergunningsaanvraag doet. Ook is er een gastspreker aanwezig om de visie vanuit het bevoegd gezag toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

  Vergunningen & Bevoegd gezag
  – Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
  – Veranderingen in het vergunningsproces
  – Participatieaandeel met je stakeholders
  – Contact met de gemeente(s) en ander bevoegd gezag
  – Verschillen tussen bevoegd gezag en rolverdeling

  Met Carry van den Beld, beleidsadviseur VTH bij de gemeente Venlo, als gastspreker. Zij zal de visie op veiligheid in de omgevingswet vanuit de gemeente toelichten met voldoende tijd om het gesprek aan te gaan met de deelnemers.

  Spreker Outvie - Simone van Dijk
  Simone van Dijk Leading professional omgevingveiligheid Royal HaskoningDHV
  Dag 613:30

  Oefensessie voor het examen

  U oefent het examen online, samen met de docent en cursisten en hoeft niet aanwezig te zijn op de les locatie. U kunt de docenten nog uw laatste vragen stellen.

  Day 113:30

  Round 1: Break-out sessions: 2. The accelerated growth of Trade Receivables Finance: today and where to from here

  – Fundamentals of TRF
  – Trends, geopolitical/inflation/ supply chain concerns and impact
  – ESG from an investor’s perspective
  – Jurisdictional elements – regional differences
  – The different roles and responsibilities: investors, non-banking investors, originators

  Spreker Outvie - Steffen Ruigrok
  Steffen Ruigrok Head of Capital Markets NL TMF Group
  Spreker Outvie - Suresh Hegde
  Suresh Hegde Head of Structured Private Debt NN Investment Partners
  Outvie Spreker | Nolan Groenland
  Nolan Groenland Counsel Tax Clifford Chance
  Outvie Spreker | Philippe Steffens
  Philippe Steffens Global Head of Securitisation and Head of Amsterdam Banking & Finance Baker McKenzie
  Day 113:30

  Round 1: Break-out sessions: 1. Energy Efficient Mortgages Hub NL (EEM NL Hub)

  The EEM Hub NL seeks to introduce a greener, more sustainability focused means of buying, renovating and living in our homes.

  Spreker Outvie - Vincent Mahieu
  Vincent Mahieu Representative Energy Efficient Mortgages Hub NL (EEM NL Hub)
  Spreker Outvie - Piet Hein Schram
  Piet Hein Schram Expert Energy Efficient Mortgages Hub NL (EEM NL Hub)
  Dag 613:30

  Module 19: Kleine stilstanden

  – Wat is het verschil tussen een grote en een kleine shutdown?
  – Hoe gebruikt u uw opgedane kennis voor kleine shutdowns?
  – Hoe voert u een pitstop uit ?
  – Hoe organiseert u een kleine shutdown naast uw reguliere onderhoudswerkzaamheden?
  – Multi uitvoerings- en shutdown management; valkuilen en mogelijkheden
  + praktijkgetuigenis vanuit de contractor

  Spreker Outvie - Leon de Ruiter
  Leon de Ruiter Project Manager PDM
  Dag 213:45

  Break-out Ronde 2B

  Dutch Residential Mortgage Index (DRMI)

  Outvie spreker | Joost de Jongh
  Joost de Jongh Senior Associate Hypoport
  Spreker Outvie - Martine Vissers
  Martine Vissers Partner AF Advisors
  Dag 213:45

  Break-out Ronde 2A

  Moderne consument wil meer regie bij afsluiten hypotheek. Hoe te realiseren?

  Outvie Spreker | Sander van der Aa
  Sander van der Aa Business Development TJIP The Platform Engineers
  Dag 114:00

  Module 4: Initiatie van een shutdown

  – Uitvoering en noodzaak van shutdowns
  – Waar moet u rekening mee houden?
  – Shutdownmanagement in het kader van assetmanagement & als onderdeel van de bedrijfsstrategie
  – Praktische vertaling naar bedrijfsuitvoering

  Spreker Outvie - Werner van Acker
  Werner van Acker Technisch Governance Manager Evonik
  Dag 214:00

  Module 8: Werkvoorbereiding

  – Wat is werkvoorbereiding?
  – Wat is een plankaart?

  Spreker Outvie - Leon de Ruiter
  Leon de Ruiter Project Manager PDM
  Day 114:15

  Round 2: Break-out sessions: 2. Reduce, Reuse, Recycle, Refinance? Navigating Sustainable Securitisations

  – Current state of the sustainable securitisation market
  – Can structured finance help carve the path to net zero, or will it get washed away?
  – Walking the tightrope between social benefits & risks
  – Unique considerations for sustainable labelled securitisations

  Outvie Spreker | Matthew Mitchell
  Matthew Mitchell ESG Sector Leader For Structured Finance S&P Global Ratings
  Outvie Spreker | Beth Burks
  Beth Burks Director of Sustainable Finance S&P Global Ratings
  Day 114:15

  Round 2: Break-out sessions: 1. Panel: Role and Risks of the Buy-to-Let market in the Dutch housing landschape

  Is the emergence of the BTL market the cause or the solution to housing shortage?
  Credit fundamentals and key risks: from underwriting risks assessment to portfolio rating analysis
  Challenges ahead: will regulatory reforms change the environment?

  Spreker Outvie
  Francois LeRoy Senior Director Fitch Ratings
  Outvie Spreker | Raul Domingo
  Raul Domingo Senior Director Fitch Ratings
  Dag 214:30

  Break-out Ronde 3B

  Klanten die jouw missie en visie beleven door inzet van technologie

  Outvie Spreker | Gerwin Woelders
  Gerwin Woelders Chief Digital Officer η!Transformers
  Outvie Spreker | Gabriela Giannattasio
  Gabriela Giannattasio VP EMEA Veritran
  Dag 214:30

  Break-out Ronde 3A

  De impact van Regulatory Compliance op de financiële sector

  Outvie Spreker | Adriaan Hoogduijn
  Adriaan Hoogduijn CEO Hyarchis
  Dag 414:30

  Module 14: Veiligheidsplan opmaken t.b.v. een shutdown

  – Hoe waarborgt u de fysieke veiligheid tijdens een shutdown?
  – Met welke aspecten moet u rekening houden?
  – Hoe waarborgt het plan dat deze ook daadwerkelijk wordt aangehouden?

  Day 114:45

  Coffee Break

  .

  Dag 315:00

  Module 11: Uit bedrijf name en in bedrijf name

  – De risico’s bij het in en uit bedrijf name
  – Planning rondom in en uit bedrijf name

  Dag 115:00

  College 1 | Bestuurlijke besluitvorming

  Privacy is slechts één van de belangen van directies en besturen. Inzicht in het krachtenveld in de bestuurskamer helpt u om privacy meer onder het voetlicht te brengen. Wat weet u van corporate governance, dat de kaders en spelregels schetst waarbinnen een bestuur besluiten neemt? Hoe komen strategische besluiten tot stand en hoe passen uw privacydoelen hierbinnen? Welke afwegingen maakt een bestuur? Dit college behandelt verschillende typen organisaties en de verschillende besluitvormingen die daar in kunnen voorkomen.

  Mr. drs. Jeroen Terstegge Privacy Management Partners Partner, IAPP Country Leader
  Dag 215:15

  Theepauze

  .

  Day 115:15

  Investor Appetite: Demand vs. Supply

  – Role central banks: when and how to taper?
  – The development of the asset classes
  – Private vs public – where to focus?

  Outvie Spreker | Thomas Docters van Leeuwen
  Thomas Docters van Leeuwen Director Alternative Credit - DCM Syndicate ABN AMRO
  Outvie Spreker | Chris Kruthoffer
  Chris Kruthoffer Senior Portfolio Manager SF APG Asset Management
  Outvie Spreker | Mark van den Berg
  Mark van den Berg Fund Manager Mortgages Syntrus Achmea Real Estate & Finance
  Outvie Spreker | Vincent Verdier
  Vincent Verdier AVP – Analyst Moody’s Investors Service
  Dag 115:30

  Module 5: Organisatievormen & contractormanagement

  Module 5: Organisatievormen & contractormanagement

  Werner van Acker

  Technisch Governance Manager

  Evonik

  – Mogelijke organisatiemodellen & inrichting
  – Samenwerking met contractoren – mogelijkheden en valkuilen
  + Interactieve oefening ‘Business game’ – samenwerking & organisatie

  Spreker Outvie - Werner van Acker
  Werner van Acker Technisch Governance Manager Evonik
  Dag 115:30

  College 1 | Juridisch adviseren op strategisch niveau

  Op strategisch niveau wordt verwacht dat u zich opstelt als legal businesspartner. Weet u waardoor uw cliënten of de klanten gedreven worden en wat hun uitdagingen zijn? Aan de hand van praktijkverhalen leert u hoe u verder kunt kijken dan uw juridische afdeling en daardoor waardevoller kunt adviseren. Legal operations helpt u hierbij: door efficiënt met uw resources om te gaan kunt u doen waar het écht om draait: juridisch adviseren op strategisch niveau.

  Sprekers Outvie - Maaike Teeuwen
  Maaike Teeuwen General Counsel Heijmans N.V.
  Dag 715:30

  College 7 | Digitale transformatie & innovatie

  Digitalisering verandert onze manier van werken. Welke uitdagingen brengt deze digitale transformatie met zich mee? Wat moet u weten van technologieën als blockchain, smart contracts, artificial intelligence & big data etc.? Ze veranderen niet alleen onze huidige businessmodellen, maar met de komst van legaltech kunt u ook effectiever en efficiënter opereren. Hoe verandert uw rol als jurist en welke skills moet u in huis hebben? Dit college bereidt u voor op de toekomstige innovaties en juridischtechnische uitdagingen.

  Dit college wordt volledig online verzorgd.

  Spreker Outvie - Erik Vermeulen
  Erik Vermeulen Senior Legal Counsel, Signify & Professor of Business & Financial Law Tilburg University
  Dag 215:30

  College 2 | Strategische vraagstukken in de boardroom

  De digitale transformatie leidt tot nieuwe strategische vraagstukken in bestuurskamers van publieke en private organisaties. Om mee te blijven draaien in ecosystemen moet innovatie bovenaan de agenda staan. Désirée neemt u mee in de dynamieken en vraagstukken die leven in de huidige bestuurskamers. Zij bepleit dat juristen al aan de tekentafel moeten zitten bij de totstandkoming van innovaties en reikt u de bouwstenen aan voor digitaal leiderschap.

  Spreker Outvie - Désirée van Gorp
  Prof. Dr. Désirée van Gorp Hoogleraar International Business Nyenrode Business Universiteit
  Dag 615:30

  College 6 | Effectief leiderschap

  Om uw adviezen geaccepteerd te krijgen bij cliënten en collega’s moet u als jurist in de lead zijn. Ook in de rechtbank zult u een leider willen zijn. Dit college geeft inzicht in verschillende management- en leiderschapsstijlen. U ontdekt uw eigen stijl en krijgt inzichten uit de belangrijkste theorieën erachter. Zo leert u effectiever communiceren op verschillende niveaus in en buiten de organisatie.

  Spreker Outvie - Robert Jan Blomme
  Prof. Dr. Robert-Jan Blomme Hoofd Faculteit / Hoogleraar Organisatiegedrag Nyenrode Business Universiteit
  Dag 515:30

  College 5 | Ethiek

  Ethiek is een thema dat continue in beweging is en een brede benadering vraagt. Ook bij juristen, van wie vaak wordt verwacht dat ze het onderste uit de kan halen, speelt dit dagelijks in hun werk. Hoe voorkomt u dan dat u ten prooi valt aan morele blinde vlekken, veroorzaakt door zelfbedrog, vooringenomenheid, hoogmoed, arrogantie, onwetendheid, naïviteit of zelfs kwaadwillendheid? Een goed moreel kompas is daarom onmisbaar. Hoe kunnen we ons moreel kompas als toetssteen voor ons handelen ijken en op de goede manier inzetten? Wat zijn handvatten om op een goede manier over morele vraagstukken na te denken? Het programma is open en interactief. De nadruk ligt op het bespreken van eigen praktijkvoorbeelden.

  Spreker Outvie - Dr. Edgar Karssing
  Dr. Edgar Karssing Universitair hoofddocent Nyenrode Business Universiteit
  Dag 415:30

  College 4 | Strategisch risicomanagement

  Van organisaties wordt steeds meer geëist dat zij bewust met risico’s omgaan en deze zoveel mogelijk beheersen. Dit college gaat in op verschillende risicomanagementmodellen waarmee u de risico’s en
impact daarvan voor een bedrijf bepaalt. Voor u als jurist is dit inzicht bijvoorbeeld zeer relevant bij bepaalde aansprakelijkheidsvraagstukken. U leert als jurist beter voorsorteren op risico’s, u weet hoe u deze moet verzekeren en hoe u risico’s vastlegt in contracten.

  Dit college wordt volledig online verzorgd.

  Spreker Outvie - Dr. Gerrit Jan van den Brink RA
  Dr. Gerrit Jan van den Brink RA Directeur/Eigenaar en Universitair docent Risk Sigma GmbH
  Dag 315:30

  College 3 | Finance & Business Valuation

  Inzicht in de financiële aspecten van een organisatie is onontbeerlijk. Ook juristen moeten hier het nodige vanaf weten: bijvoorbeeld voor het begeleiden van M&A transacties of om de kredietwaardigheid en financiële positie van een bedrijf alsook haar stakeholders te kunnen beoordelen. Weet u hoe u een jaarrekening moet lezen en analyseren zodat u hier conclusies over kunt trekken? Hoe herkent u een gezonde en deugdelijke financiële structuur, gegeven de strategie van de organisatie? Centraal in financiële waardecreatie staat de vrije kasstroom van de organisatie, kunt u deze destilleren uit de jaarrekening? Tijdens dit college krijgt u inzicht in hoe bestuurders financiële rapportages gebruiken om de waardecreatie van organisaties te meten. Dit maakt u een betere gesprekspartner tijdens bv. onderhandelingen.

  Outvie Spreker | Joost de Vries
  Joost de Vries Oprichter en Eigenaar JBR Institute
  Dag 615:30

  Module 20: Digitalisatie van shutdowns

  – Hoe kunnen digitale toepassingen de shutdown/turnaround efficiënter maken?
  – Is een cloud gebaseerde toepassing altijd interessant? Wanneer wel/niet?
  – Wat zijn de kosten van het toepassen van zo’n systeem versus wat het oplevert?
  – Wat zijn veiligheidsrisico’s (cybersecurity) waar u rekening mee moet houden?

  Dag 215:45

  PSD2 met verrijkte banktransacties voor de Hypotheeksector

  .

  Outvie Spreker | Bart den Hollander
  Bart den Hollander CEO Invers
  Outvie Spreker | Auke Dirkmaat
  Auke Dirkmaat Head of Sales Ockto
  Day 115:50

  Panel: Private Securitisation/warehouses/ABCP

  – How big is the market?
  – Increase transparency within private securitisation
  – Advantages and disadvantages of Private vs. Public ABS: an issuer and investor’s perspective
  – ABCP, bank funding of whole loans – what is better?
  – Does regulation support public issuance or push issuers to private securitisation?

  Outvie Spreker | Boudewijn Dierick
  Boudewijn Dierick MD and Country Executive Auxmoney Investments Ltd.
  Outvie Spreker | Christian Thun
  Christian Thun CEO European DataWarehouse
  Outvie Spreker | Jeroen Bakker
  Jeroen Bakker Founder/Director, Domivest
  Outvie Spreker | Shaun Baddeley
  Shaun Baddeley Managing Director, Securitisation AFME
  Spreker Outvie
  Frederic Lautard Director, Securitised Products Group BNP Paribas
  Dag 216:15

  Panel: De stap voorwaarts in financiële dienstverlening

  .

  Outvie Spreker | John Koetsier
  John Koetsier Managing Director N26
  Outvie Spreker - Jan Middendorp
  Jan Middendorp Head Corporate Development & Strategy Bunq
  Outvie Spreker | Marieke van Zuien
  Marieke van Zuien CCO BNP Paribas Cardif België en Nederland
  Day 116:20

  Panel: Review of securitisation regulation and review of prudential framework for securitisations

  – Outlook of the Securitisation regulation 
  – What is the influence of ESG factors on credit ratings? 
  – How do methodologies and uses differ between credit ratings and ESG ratings? 
  – Review of the Prudential Framework

  Outvie Spreker | Iliana Lani
  Iliana Lani Head of Ratings, Indices and Securitisation Department European Securities and Markets Authority (ESMA)
  Outvie Spreker | Ian Bell
  Ian Bell CEO Prime Collateralised Securities
  Spreker Outvie
  Lars Overby Head of Risk-based metrics European Banking Authority
  Outvie Spreker | Michael Huertas
  Michael Huertas Partner, Head of Financial Institutions Regulatory Europe PwC
  Dag 616:30

  Module 21: Toekomst van een shutdown, mogelijke trends

  Dag 216:45

  Young Professionals Panel

  .

  Outvie Spreker | Jordy Stoelwinder
  Jordy Stoelwinder Productmanager / Customer Journey Expert ING
  Day 116:55

  Closing, Drinks & the Securitisation Award Ceremony

  .

  Spreker Outvie - Rob Koning
  Rob Koning Director Dutch Securitisation Association (DSA)
  Spreker Outvie - Hendrik Jan Luikinga
  Hendrik Jan Luikinga Manager Asset Finance Department NN Bank
  Dag 117:00

  Hypotheken Event avondprogramma

  Michiel Meijer, Directeur, Van Bruggen Adviesgroep neemt u mee door het avond programma. Tussen de gerechten door spreken 3 topsprekers, waaronder Maarten Steinbuch (Universiteitshoogleraar aan de TU Eindhoven) en Bob Hendrikx (Uitvinder, Biodesigner en architect) op het worden, zijn en blijven van koploper in de (hypotheek)markt. We sluiten de avond af met een borrel en amusement.

  Spreker Outvie Michiel Meijer
  Michiel Meijer Directeur Van Bruggen Adviesgroep
  Spreker Outvie - Matthijs Mons
  Matthijs Mons Managing Director Yellowtail | Conclusion
  Outvie Spreker | Bob Hendrikx
  Bob Hendrikx Uitvinder, architect en biodesigner
  Outvie Spreker | Maarten Steinbuch
  Maarten Steinbuch Universiteits-hoogleraar TU Eindhoven
  Dag 217:00

  Afsluiting door dagvoorzitter en borrel

  .

  Day 117:00

  Drinks and the Securitisation Award Ceremony

  .

  Day 118:30

  Networking dinner

  .

  Reviews

  [site_reviews pagination="ajax" count="3"]

  Houd mij op de hoogte

  Kennispartner

  Eventpartner

  Logo NHG
  Logo Florius
  Brainbay - Logo
  HDN - Logo
  Tjip - logo
  Logo OCKTO
  Logo Hyarchis

  Exposanten

  Munt Hypotheken - Logo
  Logo EyeContact