Nationaal Congres BRZO-Seveso

Het jaarlijkse onafhankelijke kennis- en netwerkplatform voor de gehele BRZO-keten.

De achtste editie van het jaarlijks nationaal congres BRZO-Seveso vindt plaats op 22 november 2022. Centraal op deze dag staan kennisdeling, interactie en de samenwerking tussen overheid, inspectiediensten en BRZO-bedrijven. Samen werken we aan het doel van een veilige operatie van risicovolle bedrijven en installaties inclusief hun omgeving. Aan de basis van een succesvolle samenwerking staan, elkaar kennen en oog hebben voor elkaars belangen. Daarvoor biedt dit congres hét platform.

Sprekers line-up

Drs. Loes de Maat

Algemeen directeur, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ir. Nico Mulder

Senior consultant process safety management,
Royal HaskoningDHV

Maayke Maas

advocaat/partner, Ploum Rotterdam Law Firm

Hugo van Aardenne

Advocaat, Ploum Rotterdam Law Firm

Arjan van Dijk

Programma Directeur, Safety Delta Nederland

prof. dr. Ira Helsloot

hoogleraar Besturen van Veiligheid

Radboud Universiteit Nijmegen

Esta de Goede

Senior Consultant
Sitech Technology & Innovation

Over deze conferentie

Waarom deze conferentie?

Onderwerpen

Voor wie is deze conferentie?

Partners

Hoe ziet het BRZO-Seveso congres eruit?

THEMA: Samen werken voor een veilige omgeving

 

De afgelopen jaren waren hectisch. Inspecties gingen online, afstand houden op de werkvloer en thuiswerken. Het is tijd om bij elkaar te komen met de blik op de toekomst. Tijdens het Nationaal Congres BRZO-Seveso van 22 november 2022 kijken wij naar 2023! Tijdens het congres worden de inspectiethema’s voor 2023 bekend gemaakt. Gaan wij het verder hebben over de omgevingswet, wat gaat dit voor u betekenen en leert u over diverse veiligheidsrisico’s (intern en extern) die een grotere rol gaan spelen. 

 

Dit congres brengt elk jaar weer alle partijen in de keten samen: overheden, inspectiediensten, BRZO-bedrijven, onderzoeks- en ingenieursbureaus en andere belanghebbenden. U wordt in één dag bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op BRZO-gebied. Met praktijkervaringen van bedrijven, vakgenoten en volop ruimte om te netwerken.

 

Na het congres van 2022: 

 • Garandeert u de veiligheid van uw bedrijf en de omgeving omdat u de inspectiethema’s voor 2023 kent.
 • Begrijpt u de nieuwe werkwijze die de omgevingswet in uw werk vraagt
 • Past u nieuwe oplossingen toe om incidenten te voorkomen
 • Blijft uw bedrijf compliant
 • Pakt u pro actief de toekomstige ontwikkelingen en daarbij behorende risico’s aan. Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity en de toepassing van vernieuwde brandstoffen
 • Heeft u goede relaties met een breder netwerk van andere BRZO-bedrijven, inspectiediensten en overheden

Programma

Momenteel wordt nog gewerkt aan het programma Nationaal Congres BRZO 2022. U kunt via onderstaande button de flyer van 2022 vinden. Daarnaast houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen voor het congres 2022. 

Dag 1

Ontvangst, registratie, koffie & thee

Opening en welkomstwoord dagvoorzitter Joost Hoebink

De nieuwe inspectiemethodiek en inspectiethema's voor 2023

Drs. MSc MCPM Erwin de Bruin
 • Waarom een nieuwe inspectiemethodiek?
 • Wat verandert er voor BRZO-bedrijven?
 • Wat zijn de eerste ervaringen?
 • Bekendmaking van de nieuwe inspectiethema’s van 2023
Drs. MSc MCPM Erwin de Bruin Programmamanager BRZO+

Paneldiscussie: Met elkaar werken voor veiligheid

Drs. Loes de Maat Arjan van Dijk Annemarie van Daalen Marcel Homma
 • Hoe komen partijen tot partnerschap bij inspecties?
 • Positieve blik: hoe richten partijen de aandacht naar wat er wel goed gaat?
 • Gaat veiligheid ten koste van de winst?
 • Wat is de menselijke factor in veilig werken?
Drs. Loes de Maat Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Arjan van Dijk Programma Directeur Safety Delta Nederland
Annemarie van Daalen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Marcel Homma EHS manager Huntsman

Koffie- en theepauze

Omgevingswet: Het nieuwe beleid toegelicht

ir. Simone van Dijk MSc
 • Wat houdt de nieuwe wet in? Hoe vertaalt dit zich in beleid?
 • Wat verandert er voor u als BRZO-bedrijf?
 • Hoe houdt u grip op vergunningen en uitbreidingsplannen
 • Aanbevelingen voor BRZO-bedrijven
ir. Simone van Dijk MSc Leading professional omgevingsveiligheid Royal Haskoning DHV

Paneldiscussie: Hoe houdt u uw bedrijf toekomstbestendig als de omgevingswet van kracht wordt?

Drs. Nienke Baars ing. Karel Stijkel drs. Myrion Kisters
 • Hoe werken overheden en bedrijven goed samen?
 • Hoe past u strategisch omgevingsmanagement toe?
Drs. Nienke Baars Directeur Omgevingsdienst Groningen
ing. Karel Stijkel Technisch juridisch adviseur Gasunie
drs. Myrion Kisters Sr. Beleidsadviseur Provincie Zuid Holland

Cybercrime: Wat zijn de risico’s, de oplossingen en hoe ontwikkelt dit zich in de toekomst?

Maayke Maas Hugo van Aardenne
 • Met welke (nieuwe) (cyber)wetgeving moet u rekening houden?
 • Hoe kunt u als bedrijf handhaving (zoveel mogelijk) voorkomen?
 • Met welke sancties kunt u als bedrijf geconfronteerd worden?
Maayke Maas Advocaat/partner Ploum Rotterdam Law Firm
Hugo van Aardenne Advocaat Ploum Rotterdam Law Firm

5-minuten pitch van workshops

Lunch

Workshops en tafeldiscussies Ronde 1

3 break-outs

Workshops en tafeldiscussies Ronde 2

3 break-outs

Pauze

Energietransitie: een bedreiging of kans voor de veiligheid bij BRZO-bedrijven?

Nancy Oberijé
 • Welke nieuwe transportstromen zijn er? Wat zijn de bijbehorende risico’s?
 • Wat is de lokale veiligheidsimpact van nieuwe brandstoffen, accu’s en windmolens?
 • Hoe gaat u om met de gevolgen van activiteiten op bedrijventerreinen die veranderen?
Nancy Oberijé Adviseur Oostkracht10

Visie op industriële veiligheid in de toekomst

prof. dr. Ira Helsloot
 • Recap van de belangrijkste conclusies van de dag: inspecties, omgevingswet, cybercrime en
  energietransitie.
 • De bijdrage van technologische ontwikkelingen in perspectief
 • Welke verantwoordelijkheden vraagt dit van bedrijven en overheden?
prof. dr. Ira Helsloot hoogleraar Besturen van Veiligheid Radboud Universiteit Nijmegen

Netwerkborrel

Download de brochure

Bestel uw tickets

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Meer informatie? Of wilt u persoonlijk advies?

Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u persoonlijk advies te geven.

Neem rechtstreeks contact met ons op

Outvie logo

Partners

Nationaal Congres BRZO-Seveso 2022

Kennispartners

Royalhaskoning Logo
Ploum logo
Safety Delta Nederland logo
Oostkracht10 logo
Logo BRZO+

Event & Netwerkpartners

Vicoma logo
Logo pro6com
NLVI logo

Exposant

Falck Logo
Pepperl+Fuchs logo
Tjip Logo

delen in uw netwerk:

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar