Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Als privacy professional voorbereid zijn op de toekomst

Jasper Savenije, senior producer | Outvie

Jasper Savenije, senior producer | Outvie

Het speelveld van privacy en dataprotectie verandert continu. Daarom moeten privacy professionals zich ook steeds verder ontwikkelen. Jasper Savenije, senior producer van opleidingsinstituut Outvie licht de uitgangspunten van permanente educatie toe.

 

“De verantwoorde omgang met persoonsgegevens wordt steeds complexer. De internationale wet- en regelgeving ontwikkelt zich verder, de impact van technologie neemt toe en ethiek staat steeds hoger op de agenda van organisaties. Als privacy professional ben je daarom nooit uitgeleerd”, zegt Jasper Savenije, senior producer bij Outvie. “Als je je bezighoudt met privacy, krijg je onvermijdelijk te maken met allerlei vraagstukken over datagebruik, security, digitale technologie en ethiek. Het vraagt veel van professionals om op de hoogte te blijven van alle issues en ontwikkelingen.”

 

Opleidingsinstituut Outvie biedt een compleet aanbod voor startende, medior én senior privacy professionals. In alle opleidingen, trainingen, actualiteitenreeksen, congressen en events staan de wensen en behoeften centraal van de professionals die zich bezighouden met privacy en dataprotectie. Savenije: “Voor elke fase van je loopbaan is er een passende opleiding over de verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Naast basisprogramma’s voor starters, zoals de vierdaagse training Privacy Officer 2.0 of FG in de publieke sector, zijn er diverse verdiepende opleidingen en trainingen. Onze praktijkgerichte trainingen focussen op specifieke verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals privacy by design, data-ethiek en auditing. In ons aanbod voor ervaren professionals, zoals de CDPO-opleiding en de leergang Senior Privacy Professional, wordt nadrukkelijk gekeken naar wat er nodig is om risicogericht en effectief te opereren op strategisch niveau.”

 

De volgende stap als privacy professional

Outvie helpt privacy professionals om hun functie goed uit te oefenen en steeds mee te bewegen met de ontwikkelingen in het vak. “Je kunt three lines of defence onderscheiden. De Privacy Officers en Privacy Ambassadeurs fungeren als de vooruitgeschoven posten. De Data Protection Officer (DPO) ondersteunt de uitvoering van het beleid en geeft leiding aan het privacy team. En de Functionaris Gegevensbescherming (FG) neemt samen met de auditor de controlerende taken op zich. Voor alle typen functies begeleiden wij professionals om met de juiste kennis en vaardigheden de volgende stap te zetten en de organisatie te laten verder groeien in haar privacyvolwassenheid.”

 

Uniek voor ervaren privacy professionals is de beroepsopleiding Certified Data Protection Officer (CDPO), die sinds 2016 bestaat. De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen en deelnemers mogen na het behalen ervan de titel CDPO voeren. “De opleiding is onderscheidend door het veelzijdige programma, dat de deelnemers laat zien wat er allemaal nodig is om een goede DPO te worden. Onder CDPO’ers heerst een soort familiegevoel. Elk jaar organiseren we voor de CDPO’ers een actualiteiten- en netwerkdag om ervaringen en best practices te delen. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten en beheren we een online community, waar vrijwel dagelijks actualiteiten worden gedeeld en de leden elkaar én docenten vragen kunnen stellen. Zo blijft de kennis door het netwerk stromen en kunnen professionals van elkaar leren en elkaar versterken.”

 

Actualiteiten, persoonlijke groei en kennisdeling

De opleidingen en events van Outvie voor startende, medior en ervaren privacy professionals kenmerken zich door aandacht voor actualiteiten, focus op de persoonlijke groei van professionals, en een inzet op kennisontwikkeling en -uitwisseling. “De Actualiteitenreeks Next step compliance bestaat uit zes modules over actuele ontwikkelingen op het terrein van bijvoorbeeld datadoorgiftes, de privacy-aspecten van Artificial Intelligence (AI), het FG-toezichtplan en datagestuurd werken. Je kiest zelf of je één of meerdere modules volgt”, geeft Savenije als voorbeeld. Ook tijdens events zoals het jaarlijkse Dataprotectie & Privacy congres staan actualiteiten en kennisdeling centraal. In het tweedaagse programma is volop ruimte om met vakgenoten te sparren en met experts van gedachten te wisselen over thema’s zoals de omgang met AI, de interpretatie van nieuwe jurisprudentie en e-privacy.

 

Privacy experts uit de praktijk

Onderscheidend aan de aanpak van Outvie is dat de docenten onafhankelijke specialisten en deskundige koplopers zijn, die ervaring en expertise uit de dagelijkse praktijk meebrengen. “Onze docenten zijn experts uit de praktijk en zijn als geen ander in staat om de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Hoe operationaliseer je de wet- en regelgeving? Wat zijn de best practices? Hoe blijf je als organisatie aantoonbaar in control en houd je de toezichthouder buiten de deur?”

 

Elke opleiding is maatwerk, benadrukt Savenije. “Op basis van marktonderzoeken en via ons netwerk van docenten brengen we alle kennis en skills samen die relevant zijn voor de verschillende aspecten van het vak van privacy professionals. Er is altijd volop ruimte voor deelnemers om eigen vragen en cases te bespreken.” Zo is een vast onderdeel van de training FG in de publieke sector een sparsessie met doorgewinterde FG’s. Onder de noemer Bedrijfskunde voor Privacy Professionals organiseert Outvie in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit een collegereeks over de strategische en bedrijfskundige aspecten van het managen van privacy governance. Door de inbreng van cases van deelnemers worden thema’s zoals leiderschap en organisatieverandering praktisch en concreet gemaakt.

 

Privacy risico’s én kansen zien

Outvie is een pleitbezorger van permanente educatie, een leven lang leren en prikkelt professionals om scherp te blijven en zich te blijven ontwikkelen. “Daar hoort ook bij dat we deelnemers via een online bibliotheek ondersteunen om direct met het geleerde aan de slag te gaan. Zo delen we checklists, stappenplannen en andere handreikingen voor de dagelijkse praktijk”, vertelt Savenije. “Voor deelnemers begint het echte werk eigenlijk pas na de opleiding, wanneer het geleerde moet worden toegepast.”

 

Rond de komst van de AVG is de aandacht voor privacy in Nederlandse organisaties explosief toegenomen. Maar hoe zorg je dat dataprotectie op de agenda blijft staan en de juiste aandacht krijgt? Het is een vraag die veel privacy professionals bezighoudt. Ondertussen zijn nieuwe ontwikkelingen – zoals de opmars van AI, datagedreven werken en digitale transformatie – van directe invloed op dataprotectie. Savenije: “Privacy professionals kunnen simpelweg niet om data, digitalisering en security heen. De uitdaging is om niet alleen de risico’s, maar ook de kansen te zien.

 

Dat perspectief is geïntegreerd in al onze opleidingen en is ook het uitgangspunt van nieuwe trainingen zoals over Responsible AI. Dankzij onze docenten, de leden van onze adviesraden en andere voorlopers die we regelmatig raadplegen over actuele ontwikkelingen, zijn we heel goed op de hoogte van wat er speelt – nu en straks. Zo zorgen we dat privacy professionals zijn voorbereid op huidige en toekomstige uitdagingen!”

 

Meer weten over de opleidingen en events van Outvie voor privacy professionals? Bekijk het actuele aanbod op onze website, en neem voor een persoonlijk advies gerust contact met ons op.

Download de brochure Senior Privacy Professional

Share

Outvie logo