Datakwaliteit & Datagovernance

(85)
4.5/5

De gevolgen van het gebruiken van onjuiste, niet tijdige of onvolledige gegevens kunnen groot zijn. Leer datakwaliteit te definiëren voor uw organisatie. U leert over het meten, analyseren en verbeteren van datakwaliteit en het benoemen van dataverantwoordelijkheden. U bent in staat om datakwaliteit en datamanagement in uw organisatie te verankeren. Dit leidt tot meer vertrouwen in uw informatiesystemen, een efficiëntere bedrijfsvoering en beter onderbouwde beslissingen.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Datakwaliteit & datagovernance 2022
excl. 21% BTW
2.799,00
997 beschikbaar

Over deze training

Waarom deze training?

Voor wie is deze training?

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Gemiddelde beoordeling
4.5/5
Algemeen
  Dag 109:00

  Datakwaliteit: een visie op gegevens

  Ontvangst door uw docent Erik Schaap, Data management en analytics specialist bij Bits2B

  Belang, dimensies en visie datakwaliteit
  – Wat is datakwaliteit?
  – Wat is de betekenis van datakwaliteit voor een proces?
  – Wat is het belang van datakwaliteit voor een organisatie?
  – Standaarden/raamwerken (zoals DAMA DMBOK) voor datakwaliteit
  – Dimensies van datakwaliteit
  – Hoe hangen deze dimensies samen?
  – Hoe scoren deze dimensies op kwaliteit?
  – De relatie van datakwaliteit met andere disciplines in het DAMA-wiel
  – Hoe komt u tot een visie op de betekenis van datakwaliteit voor uw organisatie?

  Meten, eisen en hulpmiddelen datakwaliteit – I
  – Hoe meet/bepaalt u de kwaliteit van aanwezige data?
  – Het meten van datakwaliteitsdimensies; uitdagingen en aandachtspunten
  – Kwaliteitseisen en verschillende niveaus van kwaliteit
  – Relatie tussen business rules en kwaliteitseisen

  Opdracht: U formeert een visie op datakwaliteit en bepaalt kwaliteitsregels gerelateerd aan deze visie en business rules voor uw organisatie. Hierdoor krijgt u zicht op het volwassenheidsniveau van uw data en datamanagement.

  Meten, eisen en hulpmiddelen datakwaliteit – II
  – Uitvoeren van een datakwaliteit assessment
  – Welke hulpmiddelen zijn er om datakwaliteit te meten en te monitoren? (handmatig vs geautomatiseerd)
  – Welke eisen stelt u aan dit soort oplossingen? (bijv. inzet machine learning en data profilering)
  – De kwaliteit van transactie- en rapportagedata

  Analyseren en oplossen van datakwaliteit issues
  – Wat zijn veel voorkomende oorzaken van uitdagingen op het gebied van datakwaliteit?
  – Data-issues analyseren door middel van root cause analysis
  – Hoe kunt u kwaliteitsproblemen oplossen? (eenmalig vs structureel)

  Praktijkcase: Datakwaliteit: visie, dimensies, issues en oplossingen in de praktijk
  Hoe heeft een data-intensieve organisatie haar datakwaliteit georganiseerd? Wat zijn uitdagingen en hoe gaat zij hiermee om? U leert over datakwaliteit dimensies, business rules en kwaliteitseisen, aanpak voor het meten en monitoren van datakwaliteit en oplossingen voor datakwaliteit problemen.

  Gastspreker: Kasper Kisjes, Data Management Consultant, Valcon (voorheen Viqtor Davis), ex-RWS

  Evaluatie en afsluiting van de eerste cursusdag

  Spreker Outvie - Erik Schaap
  Erik Schaap Data management en Analytics specialist Bits2B
  Spreker Outvie - Julien Hoornweg
  Julien Hoornweg Data Architect Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Dag 309:00

  Datagovernance: bewaken en verbeteren van datakwaliteit

  Ontvangst door uw docent Erik Schaap, Data management en Analytics specialist bij Bits2B

  Datagovernance en datakwaliteit
  – Wat is datagovernance (Gartner, R. Seiner)?
  – Waarom is data governance belangrijk voor datakwaliteit?
  – De relatie tussen (data)organisatiestructuur en data governance
  – Welke type organisatie en cultuur is nodig voor de governance van datakwaliteit?
  – Hoe zorgt u voor een juiste governance structuur die datakwaliteit blijvend aanstuurt?

  Regie houden over datakwaliteit
  – Data visualisatie en dashboards
  – Interne audits en controls
  – Review van alle maatregelen door het management
  – In gesprek met de business over datakwaliteit

  Gastspreker: Ronald Baan, Data architect bij Achmea (a.i.), Partner bij Data for a change

  Continu verbeteren van datakwaliteit
  – Wat zijn structurele maatregelen voor het verbeteren van datakwaliteit?
  – First time right vastlegging in procedures en systemen
  – Feedbackloop om data te verbeteren
  – Hoe dragen AI, Machine Learning, Data science, Business Intelligence bij aan datakwaliteit?
  – Wat is ‘Data Quality by Design’ en hoe past u dit praktisch toe?

  Datakwaliteitscultuur en meenemen van de organisatie
  – Hoe creëert u de noodzakelijke cultuurverandering voor de gewenste datakwaliteit?
  – Hoe behoudt u draagvlak bij het bestuur en management?
  – Hoe krijgt en houdt u het datakwaliteitsbewustzijn in de organisatie op niveau?
  – Aandacht voor de ketengedachte
  – Hoe verkleint u de afstand tussen data-invoerder en eindgebruiker?
  – Hoe motiveert u medewerkers tot beter data-invoer-gedrag?
  – Hoe gaat u om met weerstand in de organisatie? Tips & tricks

  Opdracht: U denkt na over welke benadering (topdown, bottom-up) het beste werkt voor uw organisatie. U ervaart hoe een datakwaliteitsgame kan bijdragen aan de gewenste datakwaliteitscultuur.

  Evaluatie en afsluiting van de derde cursusdag

  Spreker Outvie - Erik Schaap
  Erik Schaap Data management en Analytics specialist Bits2B
  Spreker Outvie - Ronald Baan
  Ronald Baan Data architect (a.i.) Achmea
  Dag 209:00

  Implementatie datakwaliteit: van aanpak tot realisatie

  Ontvangst door uw docent Erik Schaap, Data management en Analytics specialist bij Bits2B

  Aan de slag met datakwaliteit
  – Het belang van datakwaliteit vanuit een business perspectief
  – Rollen en verantwoordelijkheden
  – Stakeholderanalyse
  – Draagvlak creëren voor datakwaliteit
  – Bedrijfskritische datasets en prioritering
  – Eisen en afspraken rondom datakwaliteit
  – Analyse en maatregelen (eenmalig en structureel)
  – Monitoring van datakwaliteit inrichten
  – Aantonen en verbeteren van datakwaliteit

  Positionering van datakwaliteit in de organisatie
  – Voor- en nadelen van beleggen van datakwaliteit bij de business of IT
  – Onder welke C-rol hoort datakwaliteit eigenlijk?
  – Hoe lopen de rapportagelijnen en op welk niveau rapporteren?
  – Hoe zorgt u dat de business ‘in the lead’ is en blijft?

  Opdracht: U maakt expliciet welke rollen en verantwoordelijkheden formeel en informeel bestaan rond data in uw organisatie. Door het delen met medecursisten krijgt u meer inzicht in de rollen en functies rondom data en datakwaliteit in uw organisatie.

  Dataverantwoordelijkheden, taken en stakeholders
  – De rol van de data steward of de datakwaliteitsmanager
  – Taken en verantwoordelijkheden
  -Overige stakeholders, intern vs extern
  – Competenties van medewerkers voor het doen van datakwaliteitsmanagement

  Inrichten van datakwaliteitsmanagement
  – Volwassenheidsniveaus
  – Kwaliteitsdoelstellingen (KPI’s)
  – Kritische Data Elementen (CDE’s)
  – Datakwaliteitscyclus inrichten – Plan-Do-Check-Act
  – Datakwaliteitsbeleid
  – Datakwaliteit en eenduidige datadefinities
  – Datakwaliteit en metadata management
  – Datakwaliteit en data architectuur
  – Datakwaliteit en data operaties
  – ISO 8000 en ISO 9001

  Praktijkcase: inbedden van datakwaliteit in een organisatie
  Hoor de verschillende aanvliegroutes voor het inbedden van datakwaliteit. Wat zijn voor- en nadelen daarvan en wat zijn lessons learned voor een organisatie, die datakwaliteit in een aantal lagen heeft doorgevoerd?

  Gastspreker: Kasper Kisjes, Senior adviseur datamanagement, Rijkswaterstaat

  Evaluatie en afsluiting van de tweede cursusdag

  Spreker Outvie - Erik Schaap
  Erik Schaap Data management en Analytics specialist Bits2B
  Spreker Outvie - Kasper Kisjes
  Kasper Kisjes Data Management Consultant Valcon (voorheen Viqtor Davis)

  Reviews

  [site_reviews pagination="ajax" count="3"]

  Download de brochure

  Tickets

  Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
  Datakwaliteit & datagovernance 2022
  excl. 21% BTW
  2.799,00
  997 beschikbaar