Chief Data Officer

(85)
4.5/5

De Chief Data Officer (CDO) is de aangewezen functie om vorm en inhoud te geven aan een datastrategie voor de organisatie. Als strategisch business partner is de CDO onmisbaar om de organisatie te transformeren tot een datagestuurde organisatie. De CDO benut en zet beschikbare data maximaal in voor haar diensten. Met de aanstelling van een CDO of CDO office krijgt data een aparte status. Het belang van data moet in de business gevoeld worden om efficiënt te zijn.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Leergang Chief Data Officer | Start: 14 juni
excl. 21% BTW
6.699,00
997 beschikbaar

Over deze opleiding

Waarom deze opleiding?

Voor wie is deze opleiding?

Verdiepende leerstof

Datastrategie & datagedreven werken

Begrijp het belang van cultuur, technologie en innovaties voor het succes van uw datastrategie en de noodzakelijke competenties voor datagedreven werken.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Gemiddelde beoordeling
4.5/5
Algemeen

Komen de opleidingsdagen niet uit?

Wilt u de opleiding Chief Data Officer volgen, maar komen de data in juni / juli 2022 niet uit?
Neem in dat geval contact op met Jeremy Stevens om de mogelijkheden in het najaar te bespreken. 

Jeremy is bereikbaar via 020 – 580 5455 of per e-mail via j.stevens@outvie.nl

  Dag 109:00

  Module 1 – Data Cultuur

  • De rode draad: opbouw van het programma
  • Uw persoonlijke doelstelling(en) tijdens deze beroepsopleiding

  – Beschouwing over welke culturele en organisatorische veranderingen nodig zijn om een data cultuur te borgen en een data team in te richten
  – Overzicht van bekwaamheden die een CDO dient te ontwikkelen binnen een eigen organisatie om een data gedreven aanpak te kunnen implementeren
  – De impact van het veranderen naar een data gedreven organisatie op bedrijfsprocessen
  – Uitleg over communicatie en verandermanagement in een data gedreven organisatie
  – Belang van stakeholdermanagement en invloed krijgen als CDO in een organisatie
  – Definiëren van wat juiste data cultuur voor organisatie inhoudt en bijbehorende acties

  Spreker Outvie Barbara Peruskovic
  Barbara Peruskovic Data Governance Advisor Data Coase
  Spreker Outvie - Sylvia Butzke
  Sylvia Butzke Chief Operations Officer PGGM Investments
  Dag 809:00

  Module 8 – Data Analytics

  – Analytics strategie: hoe passen uiteenlopende technieken en platforms bij elkaar?
  – Een groei model: wat zijn de fases in volwassenheid die bedrijven doorlopen?
  – Dashboard & scorecards: vastleggen van institutionele kennis en van analytics strategie
  – Hoe zorgt u dat uw data analytics strategie aansluit bij de bedrijfsstrategie?
  – Predictive modelling, Machine Learning & AI, waarom komen hier de meeste revenuen vandaan?
  – Overzicht van algoritmes en technieken, analytics governance
  – Het hoe en waarom van monitoring, hoe meet en kwantificeert u succes?

  Outvie Spreker | Geoffrey van Meer
  Geoffrey van Meer Product Manager Data (SAFe) Essent
  Dag 709:00

  Module 7 – De CDO en Data Architectuur (governance)

  – Introductie van het begrip ‘Dataschuld’ en waarom dit een belangrijk stuurinstrument is
  – Datakwaliteit ‘doe’ je niet, dat ben je….
  – Verticale Datadefinitie Architectuur (data in rust); de wijze waarop kennis, informatiestructuren en regels worden gedefinieerd en geëxpliciteerd
  – Horizontale/datalogistieke architectuur (data in beweging); de wijze waarop gegevens worden verwerkt en toegang wordt verschaft
  – De CDO, diens rol binnen Data Architectuur en de samenwerking met Data Architecten
  – Belangrijkste ‘knoppen’ waar een CDO aan kan draaien (as van ‘kwaliteit en verantwoording’ vs. ‘beweging en verantwoording’)
  – Het informatieverwerkingsregister, vertaald naar architectuur
  – Bespreken van specifieke onderwerpen, issues, use-cases ingebracht door de groep

  Spreker Outvie - Ronald Damhof
  Ronald Damhof Enterprise Data Architect Belastingdienst
  Spreker Outvie Els Dees
  Els Dees Data Architect en adviseur, Eigenaar The Data Effect
  Dag 509:00

  Module 5 – Data Governance & Data Management I, Data Analytics II

  – Bespreking van Data Governance als overkoepelende besturingsfunctie
  – Uitleg over het verschil tussen Data Governance en Data Management
  – Relatie met disciplines als IT Security, software ontwikkeling en Enterprise Architectuur
  – Raamwerk om invulling te geven aan Data Management (DAMA, DMM, DCAM)
  – Analytics: Predictive modelling, Machine Learning & AI, waarom komen hier de meeste revenuen vandaan?
  – Overzicht van algoritmes en technieken, analytics governance
  – De ‘nuts and bolts’: een draaiboek van alle stappen en benodigde data
  – Het hoe en waarom van monitoring, hoe meet en kwantificeert u succes?

  Spreker Outvie - Wouter van Aerle
  Wouter van Aerle Managing partner Deltiq Group BV
  Outvie Spreker | Marijn Janssen
  Marijn Janssen Chief Data & Digital Officer Aegon Nederland
  Dag 609:00

  Module 6 – Data Architectuur en ICT

  – Wat is Data Architectuur en wat is het niet? Uitleg aan de hand van de datakwadranten
  – Wegen van belangen van het organiseren van data versus het creëren van waarde met data (bv. Data Science) en hoe u daarin kunt kiezen
  – De innige relatie van Data Architectuur met strategie, governance en wetgeving (privacy)
  – De vertroebelde relatie van data-architectuur met technologie; een positionering
  – Het profiel medewerker wat tegenwoordig wordt gevraagd
  – Vogelvlucht van ICT historie voor begrip huidige stand van zaken en begrijpen van trends
  – Data, metadata, semantiek en informatie? En hoe verhouden deze zich tot elkaar?
  – Hoe de ‘C’ in ICT, en een startpunt én controlepunt vormt voor alle betrokkenen
  – Waarom het expliciteren en modelleren van communicatie en kennis een wezenlijke voorwaarde is voor de organisatie van data en de waardecreatie met data
  – Het toelichten van een werkwijze die hierbij kan helpen

  Spreker Outvie - Ronald Damhof
  Ronald Damhof Enterprise Data Architect Belastingdienst
  Spreker Outvie Marco Wobben
  Marco Wobben Directeur BCP Software
  Dag 409:00

  Module 4 – Wetgeving, Data-ethiek

  – Overzicht van de belangrijkste wetgeving rond data en gegevensverwerking
  – Actuele juridische ontwikkelingen als Wamca claims, fairness in AI, Transborder Data
  – Flows, Schrems II en de impact op de data-organisatie
  – Wie heeft zeggenschap over data? Waar liggen verantwoordelijkheden?
  – Data-ethiek: Vormgeven van een data-ethische visie voor de organisatie en CDO-functie
  – Overzicht van tools voor de implementatie van data-ethiek in de organisatie
  – Het bouwen van data verantwoorde organisatie, ethiek als enabler en rol van CDO hierbij

  Spreker Outvie Piek Visser-Knijff
  Piek Visser-Knijff Data-ethicus Filosofie in actie
  Spreker Outvie Annemarie Bloemen-Patberg
  Annemarie Bloemen-Patberg Advocaat / Partner De Roos Advocaten
  Outvie Spreker | Laura van Rijn
  Laura van Gijn Advocaat IE, IT- en Privacyrecht De Roos Advocaten
  Dag 309:00

  Module 3 – Organisatie, inrichting en team management

  – Het opbouwen van data gedreven team: hoe richt u deze effectief en efficiënt in?
  – Rollen en stakeholders: welke rollen zijn er en hoe te managen?
  – Competenties en vaardigheden: welk type mensen zijn nodig voor data team/afdeling?
  – Datageletterdheid: hoe zorgt u dat dit op het gewenste niveau is en blijft?
  – Het managen van een data team: issues, uitdagingen en oplossingen
  – Omgang met weerstand en behoud van invloed en regie

  Spreker Outvie Barbara Peruskovic
  Barbara Peruskovic Data Governance Advisor Data Coase
  Spreker Outvie - Patricia van Tienen
  Patricia van Tienen Hoofd Data Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO)
  Dag 209:00

  Module 2 – Data Strategie

  – Uitleg over welke rollen data speelt binnen de organisatie
  – Samenhang van data met andere disciplines als IT-functie, HR-functie, primair proces
  – Data in relatie tot actuele ontwikkelingen op het gebied van technologie en wetgeving
  – Diepgaande uitleg over nut en noodzaak van een weerbare data strategie
  – Een data strategie bepalen vanuit een strategy map
  – Alignement van een data strategie met de bedrijfsstrategie
  – Praktijktips voor het opzetten van een data strategie

  Spreker Outvie - Wouter van Aerle
  Wouter van Aerle Managing partner Deltiq Group BV
  Spreker Outvie - Roeland Allewijn
  Roeland Allewijn Chief Data Officer Rijkswaterstaat (RWS)

  Reviews

  [site_reviews pagination="ajax" count="3"]

  Download de brochure

  Tickets

  Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
  Leergang Chief Data Officer | Start: 14 juni
  excl. 21% BTW
  6.699,00
  997 beschikbaar