Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Zó schatten CRO’s de gevolgen van klimaatrisico’s in

Tijdens het CRO panel tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk Event op 16 & 17 september 2021 aanstaande gaan 3 Chief Risk Officers met elkaar in gesprek over onder meer de gevolgen van klimaatrisico’s, de risicobereidheid en omgaan met kapitaalbeslag.

 

‘Klimaatrisico’s zijn uiteraard geen nieuw thema voor ons als bank. We zijn er al veel langer mee bezig. Samen met onze klanten kijken we naar wat de impact van onze activiteiten op het klimaat is en nemen we onze verantwoordelijkheid. We hebben, als één van de vele activiteiten op dit vlak, een bankbreed implementatieplan ontwikkeld dat zich richt op zowel risicomanagement als op het gebruik van risico-inzichten in corporate strategy en business planning.’ Dat zegt Tanja Cuppen, Member of the Executive Board bij ABN AMRO en lid van het CRO panel tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk Event op 16 & 17 september aanstaande.

 

Transitierisico’s vragen aandacht

‘In de praktijk vertaalt onze focus zich in een concrete aanpak. Zo richten we ons bijvoorbeeld, samen met de eigenaren, op verduurzamen van commercieel vastgoed. Ook in de scheepvaartsector hebben we aandacht voor iets soortgelijks, waarbij we samen met de klant kijken hoe we de schepen kunnen verduurzamen. Denk dan aan technische en operationele verbeteringen en aan gebruik van duurzamere brandstoffen, waardoor uitstoot verlaagt en klimaatrisico’s afnemen. Het gaat erom dat we met elkaar voorbereid zijn op de transitierisico’s als gevolg van de effecten die het veranderende klimaat met zich meebrengt.’


Inschrijven voor het Sustainable Finance & Climate Risk Event op 16 & 17 september aanstaande?
Bestel hier eenvoudig je tickets. Of download de brochure voor meer informatie.


Fysieke risico’s: droogte en overstroming

‘Verder is er sprake van fysieke risico’s. Dat gaat dan bijvoorbeeld over huizen die gebouwd zijn in potentiële overstromingsgebieden of over panden die juist heel gevoelig zijn voor droogte, waardoor funderingen verzakken. Dat zijn thema’s waar we al studies naar hebben gedaan, zoals het onderzoek dat kijkt naar de economische impact van toekomstige overstromingen in Nederland. Centrale vragen zijn daarbij wat die risico’s nu concreet zijn en wat dat betekent voor de betrokken huizenbezitters’, aldus Tanja.

Recente ontwikkelingen: schepping gezamenlijk kader

‘Verder zie je dat er in Europa, specifiek vanuit de bancaire toezichthouders, veel aandacht is voor bovenstaande thematiek. Het betekent onder andere dat we meer en meer naar een gezamenlijke definitie van duurzaamheid gaan. En door binnen de branche een helder kader te scheppen kunnen we gemakkelijker communiceren en rapporteren en impact meten. Ook maken we modellen en verzamelen we scenario’s op basis van grote hoeveelheden data. Vervolgens kijken we naar wat dit voor ons als bank betekent zodat we toegespitst beleid kunnen schrijven, risicobereidheid kunnen definiëren en zowel de transitierisico’s als de fysieke risico’s van klimaatrisico kunnen managen.

 

We embedden deze informatie in ons bredere risicomanagement framework en uiteindelijk verwacht ik dat dit leidt tot concreet reserveren van kapitaal. Precies zoals we dat doen voor andere risico’s op het gebied van bijvoorbeeld liquiditeit of vanuit de operationele invalshoek. Je ziet nu dat klimaatrisico’s vaak terugkomen in kredietrisico’s. Stel bijvoorbeeld dat een klant onvoldoende actie onderneemt met betrekking tot investeringen in duurzaamheid of dat een bepaald asset, zoals een onderpand, minder waard wordt omdat het sterk vervuilend is, dan wegen we dat nu al mee in de beoordeling van het risico.’

 

Interessant event omdat…

‘Dit specifieke event is interessant voor financiële instellingen omdat we met elkaar als sector veel impact kunnen hebben, ook op onze klanten. Want zij moeten het uiteindelijk doen, maar wij kunnen absoluut een belangrijke rol spelen bijvoorbeeld door keuzes te maken in wat we financieren, in de beleggingsproposities die we aanbieden en door kennis te delen. En door het creëren van netwerken die er aan bijdragen dat klanten stappen kunnen maken. Wij dragen alleen bij aan het oplossen van het maatschappelijke klimaatprobleem wanneer we vanuit onze verschillende rollen in de financiële markt en als kennisinstituten samenwerken. Daar liggen overigens ook grote kansen voor het bedrijfsleven.

 

Ik hoop en verwacht dat de bezoekers van het event, veel nieuwe ideeën, inspiratie en contacten opdoen. Als dat gebeurt zou het event voor mij succesvol zijn; als er nieuwe netwerken en nieuwe verbindingen ontstaan. En gesprekken over hoe je dit thema integreert in je processen en je manier van werken, want ook daar liggen grote uitdagingen. Welke dat zijn is voor ieder bedrijf in de financiële sector anders. Als verzekeraar of pensioenfonds heb je vaak een belang via aandelen, obligaties en fondsen, waarbij je als bank rechtstreeks met de klant aan tafel zit en financierbaarheid van de investering bespreekt. Hoe dan ook: alle partijen zijn hierin belangrijk en hebben stuk voor stuk impact, bijvoorbeeld door bewust keuzes te maken in wat wel of juist niet gefinancierd wordt. We zetten allemaal geld aan het werk.’

 

Stevige fundering voor toekomstig succes

Ik geloof ook dat meten weten is. Doordat we nu veel inspanning leveren om gegevens te verzamelen over klanten en klimaatrisico’s, maken we het inzichtelijk en meetbaar. En dat helpt weer om investeringen goed te kunnen kanaliseren. Het voelt soms wat taai allemaal, maar het is net als het bouwen van een fundering onder een huis. Ook die fundering zit onder de grond en je ziet er weinig van, maar deze basis heb je uiteindelijk wél nodig om een stevig huis neer te zetten.’

 

Wilt u het Sustainable Finance & Climate Risk event bijwonen, meldt u dan hier aan als deelnemer. Of download de brochure voor meer informatie.

Download de brochure

Share

Outvie logo