Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Nico Keijser: privacy professionals hebben veelzijdige kennis nodig

Picture of Nico Keijser

Nico Keijser

Houd je ogen goed open voor het volledige speelveld van de bescherming van persoonsgegevens, adviseert Nico Keijser, de nieuwe hoofddocent van de Outvie-opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO).

 

“Je neemt naar een opleiding altijd je eigen achtergrond mee, vanuit je kennis, ervaring en werkkring. Je zult daardoor sommige onderwerpen snel herkennen, en de inzichten van vakgenoten uit je sector direct als relevant zien. Maar vergeet niet om ook open te staan voor ideeën die op het eerste gezicht misschien verder van je af staan. Juist details die je niet kent uit je dagelijkse praktijk kunnen heel belangrijk blijken te zijn voor je werk”, zegt Nico Keijser, juridisch adviseur van Keijser Consultancy en externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor verschillende organisaties in de publieke en private sector. Keijser is de nieuwe hoofddocent van de Outvie-opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO), die speciaal is ontwikkeld voor gevorderde privacy professionals (PO/DPO) en ervaren FG’s.

 

Kennis ontwikkelen en delen

“Kennis vergaren en overdragen zijn essentieel om als professional te groeien”, zegt Keijser over zijn enthousiasme voor de CDPO-opleiding. “Ik doe zelf met veel plezier aan permanente educatie. Bijscholing is niet simpelweg een verplichting vanuit de beroepsvereniging waarbij ik ben ingeschreven, het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). Ik vind het belangrijk om te investeren in het actueel houden van kennis – daar word je als professional gewoon beter van. Kennisontwikkeling gaat voor mij ook samen met kennisdeling. Tijdens de CDPO-opleiding worden deelnemers actief gestimuleerd om ervaringen, vragen en ideeën in te brengen. Je kunt zo veel van elkaar leren. Wat jij vanzelfsprekend of voor de hand liggend vindt, kan voor een ander een eye-opener zijn.”

 

Keijser startte in 2003 met Keijser Consultancy, dat onderzoek uitvoert en advies uitbrengt over zaken op het raakvlak tussen ICT, management en recht. Keijser wordt regelmatig ingeschakeld als Gerechtelijk Deskundige, en is juridisch adviseur voor uiteenlopende organisaties. Hij behaalde in 2017 de CDPO-titel en herinnert zich nog goed de veelzijdigheid en interactie van de opleiding. “Je leert van docenten én medecursisten. De dertien gastdocenten vertegenwoordigen verschillende sectoren en specialismen, en ook de deelnemers verschillen wat betreft werkomgeving, expertise en ervaring. Door je open te stellen voor alle perspectieven kom je tot nieuwe inzichten. Bovendien ontdek je dan ook de onderlinge raakvlakken. Aan het einde van de tiendaagse opleiding spreek je op hetzelfde niveau en in dezelfde taal, en deel je een denkwereld. Dat schept ook een band. Er ontstaat gedurende de drie maanden dat je samen onderwijs volgt echt een community.”

 

Actualiteiten

Deelnemers aan de CDPO-opleiding die het examen met succes afronden, mogen de titel CDPO voeren en worden ingeschreven in het openbaar register. CDPO’ers zijn verplicht om jaarlijks relevante activiteiten te ondernemen om het kennisniveau actueel te houden. Een van de manieren om daarmee aan de slag te gaan is om de Actualiteitendag te volgen die Outvie jaarlijks organiseert. Keijser: “Privacy zoals we dat kennen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een jong werkveld en dataprotectie is continu in beweging. Het programma van de Actualiteitendag laat de diversiteit aan thema’s en ontwikkelingen zien waarvan je als privacy professional op de hoogte moet zijn. Hoe gaan andere organisaties om met de verplichtingen van de AVG en de governance van privacy? Daar mag je geen nieuws over missen.”  

 

Branche-overstijgende kennis

Bijzonder aan de CDPO-opleiding vindt Keijser vooral de diversiteit van de onderwerpen die aan de orde komen. “Je leert over een groot aantal vraagstukken: met de AVG als basis wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld awareness, governance, datatechnologie en informatiebeveiliging. Daarnaast is er veel aandacht voor soft skills zoals overtuigingskracht, omgaan met morele dilemma’s en crisiscommunicatie.”

 

Een uniek aspect van de CDPO-opleiding is volgens Keijser dat er branche-overstijgende kennis ontstaat. Op het programma van de CDPO-opleiding staan modules over onder meer de specifieke wetgeving voor gemeenten, overheden, banken en verzekeraars, en over toezicht vanuit verschillende beroepsgroepen en sectoren. “Onderwerpen uit de dagelijkse werkpraktijk en actualiteiten uit de media zijn een vast onderdeel van gesprek tijdens de cursusdagen. Zo kom je tot onderlinge kennisuitwisseling, en leer je de theorie direct toepassen op je eigen praktijk. Zelf ervaar ik regelmatig dat er discussie is over de vraag of een organisatie verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ik zie ook nog steeds organisaties die het register van verwerkingen niet op orde hebben, of die het privacystatement als een bedrijfsvertrouwelijk document beschouwen. Hoe komt dat? Wat is dan je rol als FG? Wat kan je concreet in je eigen organisatie doen om stakeholders te informeren en te adviseren?”

 

Diploma als basis

Anno 2022 zijn al meer dan 300 CDPO’ers opgeleid. Met de CDPO-titel laten professionals hun deskundigheid als privacy professional zien, vindt Keijser. “De opleiding is wat mij betreft vooral een manier om veel te leren over privacy en de AVG. De CDPO-titel is een extra bonus: daarmee verantwoord je je kennis aan de buitenwereld. Je toont aan dat je in staat bent om de functie van DPO, FG of Privacy Officer natuurlijk, te vervullen.”

 

“De functie van de privacy professional en de FG in het bijzonder, staat steeds meer in de belangstelling. Ook vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens wordt er scherp naar gekeken. Bijvoorbeeld als het gaat om niet-verenigbare functies en het functioneren van FG’s in het publieke domein“, vult Keijser aan. “Met een gespecialiseerde opleiding werk je als professional mee aan de verdere volwassenwording van privacyfuncties – in je eigen organisatie én daarbuiten. Met diepgaande kennis van de AVG en het brede terrein van dataprotectie – en met de vaardigheden om je taken en verantwoordelijkheden als privacy professional effectief uit te voeren – sta je sterk in je schoenen en maak je daadwerkelijk impact. Dat werkt door naar hoe er in Nederland wordt gekeken naar het functioneren van privacy professionals.”

 

Met de CDPO-opleiding leggen professionals de basis voor een stevige positionering van het toezicht en advies over de juiste omgang met persoonsgegevens in de organisatie. “De resultaten boek je natuurlijk in de dagelijkse praktijk en werkervaring is dan ook essentieel”, nuanceert Keijser. “Vergelijk het met autorijden: na het behalen van je rijbewijs is er nog veel werk aan de winkel om de finesses in de vingers te krijgen.”

 

Vooral voordelen

Keijser neemt als hoofddocent van de CDPO-opleiding het stokje over van Peter van Schelven. “Samen met de programmamaker van Outvie en de vele gastdocenten heeft Peter van Schelven een prachtig programma neergezet. De opleiding en de Actualiteitendag staan als een huis sinds april 2016. Daar bouw ik nu dankbaar op voort. De insteek geeft voldoende ruimte om er actuele ontwikkelingen en inbreng van gastdocenten en deelnemers in te verwerken. Bovendien sluit de opzet van de opleiding helemaal aan bij waar ik in geloof: dat de bescherming van persoonsgegevens organisaties misschien in eerste instantie tijd en moeite kost, maar dat er uiteindelijk vooral voordelen aan zijn. Bijvoorbeeld voor het vertrouwen van klanten. De uitdaging is om privacy goed aan te pakken, door de goede dingen te doen op de goede manier.”

 

Ook als privacy professional het verschil maken? Met de premium beroepscertificering Certified Data Protection Officer (CDPO) laat u zien over alle relevante deskundigheid te beschikken. Kijk voor meer informatie over het programma en inschrijvingen op de website van Outvie.

Tijdens de conferenties, trainingen en opleidingen van Outvie komt u alles te weten over de actuele issues in privacy compliance. Bekijk hier ons complete aanbod.

Download de brochure Certified Data Protection Officer (CDPO)

Share

Outvie logo