Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Pensioenbeheerders belangrijke spelers in de verduurzaming financiële kapitaalstromen

Picture of Gert-Jan Sikking | PGGM & Emma Verheijke | Grant Thornton

Gert-Jan Sikking | PGGM & Emma Verheijke | Grant Thornton

‘In de break-out sessie tijdens het 2-daagse Sustainable Finance & Climate Risk event gaan Gert Jan Sikking, werkzaam bij PGGM, en ik de diepte in over hoe regelgeving, duurzaamheid, sustainable development investments en maatschappelijke impact in bredere zin praktisch worden toegepast binnen een organisatie en een bepaald type product.’ Dat zegt Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory bij Grant Thornton. Ze begeleidt met haar team een breed portfolio aan nationale en internationale klanten met ESG, impact en duurzaamheidstrategie, meting en rapportage, waaronder pensioenbeheerder PGGM. 

 

Sustainable Development Investments voor een goed pensioen

‘Kijkend naar duurzaam pensioen, kunnen we stellen dat onze pensioenbeheerders een belangrijke speler zijn in het verduurzamen van de financiële kapitaalstromen. Men beschikt immers over een enorme hoeveelheid vermogen. Neem bijvoorbeeld PGGM, die op het event in een break-out sessie zal vertellen over hun duurzaam beleggen beleid. PGGM is één van de grootste pensioenbeheerders van ons land, met zo’n 250 miljard vermogen onder beheer. 

 

Door die schaalgrootte is er een enorme potentie aanwezig. Zeker als je dat hele bedrag steeds duurzamer en met impact in gaat zetten. Tegelijkertijd lopen pensioenpartijen niet voorop in innovatieve impactproducten, want hun primaire taak is het verzorgen van pensioenen, waarbij het financiële risicoprofiel van de belegging heel belangrijk is. Ook al zien we steeds meer bewijs dat impact investeren niet per definitie gelijkstaat aan een hoog risico. Je ziet dat fondsen met goede ESG-scores juist al betere rendementen hebben. Daarin zie je een verschuiving ontstaan.’


Inschrijven voor het Sustainable Finance & Climate Risk Event aanstaande?
Bestel hier eenvoudig je tickets. Of download de brochure voor meer informatie.


 

PGGM al lange tijd actief met duurzaamheidsthema

‘PGGM is al een aantal jaren met dit thema bezig. Enerzijds via ESG-beleid gericht op risico’s afdekken, bijvoorbeeld door schadelijke ondernemers of specifieke producten uit te sluiten. Daarnaast wordt actief ingezet op het verbeteren van ESG-prestaties van fondsen via engagement. Naast ESG wordt anderzijds ook steeds meer ingezet op impact van het belegde vermogen. Zo wordt momenteel van de hele portefeuille berekend in welke mate beleggingen bijdragen aan de Sustainable Development Goals.  Deze worden als ‘Sustainable Development Investments’ geclassificeerd als die bijdrage voldoende substantieel is.

 

Aanvullend wordt van een bepaald deel van het portefeuille de impact ook kwantitatief gemeten met een set KPI’s. Concreet wordt bijvoorbeeld gemeten hoeveel liter water is bespaard of vervuiling voorkomen, welke toename in oogstopbrengsten is gerealiseerd, hoeveel patiënten zijn bereikt met medische producten, en meer. Het veld van impactmeten voor dit soort portefeuilles is nog in ontwikkeling. Dat wil zeggen dat er niet een standaard of algemeen geaccepteerde methode is.’

 

“Een uitdaging is dat geïnvesteerd wordt in beursgenoteerde bedrijven, waardoor een vermogensbeheerder per saldo relatief weinig aandeel, en dus leverage heeft binnen een bedrijf. De impact informatie wordt daarom ten dele uit jaarverslagen van het bedrijf gehaald, en waar die cijfers niet beschikbaar zijn worden deze gemodelleerd. Dat is niet perfect, maar je moet ergens beginnen.” aldus Gert-Jan Sikking, Sr. Advisor Responsible Investment PGGM.

 

Enorme vraag naar data

Emma: ‘Je begrijpt: er is een enorme vraag naar data. Idealiter kijk je in impactmetingen niet alleen naar de positieve impact van het bedrijf, maar ook naar mogelijke negatieve impact. En maak je ook afwegingen in de hoeveelheid of het belang van de impact die wordt gemaakt: een bedrijf dat een enorm innovatief product op de markt brengt voor een groot maatschappelijk probleem, weeg je op impact dan mogelijk zwaarder dan een bedrijf met een product waarvan al vergelijkbare op de markt zijn. In de praktijk betekent het dat je de slag moet maken van meten naar managen. Daarbij gebruik je dan  de inzichten uit de data om je portefeuille te verbeteren, en mogelijk andere investeringskeuzes te maken.

 

Wat ik zelf mooi vind is hoe PGGM dit vertaalt vanuit de pensioenlens: een pensioen gaat in basis over later goed kunnen leven. Goed kunnen leven gaat enerzijds over financiële zekerheid, maar anderzijds ook over een leefbare wereld. Daar horen milieu en sociale en maatschappelijk aspecten helemaal bij. In die zin is het heel belangrijk dat juist pensioenfondsen die aspecten borgen. Het gaat dus niet alleen om het creëren van de financiële ruimte, maar ook de leefbare wereld. Dus laten we in die goede, duurzame richting blijven bewegen.’

 

Sustainable Development Investments in de financiële sector

Tijdens hét nationale event voor de duurzame financiële sector verzorgen Emma Verheijke en Gert Jan Sikking op dag 1 samen een break out sessie over het duurzaam beleggen beleid van PGGM. Wilt u het Sustainable Finance & Climate Risk event op 16 en 17 september 2021 bijwonen, meldt u dan hier aan als deelnemer. Of download de brochure voor meer informatie.

Download de brochure

Share

Outvie logo