Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Hoe gaat u van ESG strategie naar áctie?

Picture of Kyra Weerts, Specialist Duurzame Handel | C.I.V. Superunie B.A.

Kyra Weerts, Specialist Duurzame Handel | C.I.V. Superunie B.A.

‘Bij verduurzamen van een bedrijf wordt meestal veel focus gelegd op het vinden van fysieke oplossingen: bedrijfsprocessen worden efficiënter ingericht en zijn minder milieubelastend. Toch blijkt er in de praktijk meestal meer nodig om duurzaamheid in het DNA van een bedrijf te verankeren. De sociale en bedrijfsculturele aspecten van een duurzaamheidstransitie worden hierin nog lang niet altijd meegenomen. Ten onrechte, want verduurzaming gaat juist over het veranderen van waarden, normen en gedrag.’ Aan het woord Kyra Weerts, een van de docenten van de training ESG Strategy & Culture. In de 4 dagen dat deze opleiding duurt, in oktober en november, wordt stilgestaan bij hoe duurzaamheid een steeds belangrijkere plek heeft gekregen op de strategische agenda van organisaties. Nu de implementatie van de ESG rapportage bij veel organisaties in gang is gezet, is de volgende stap om de ESG strategie verder in de organisatie zélf uit te rollen. Tijdens deze training ga je in op het daadwerkelijk omzetten van een ESG strategie naar actie.

 

Tipje van de sluier ESG strategie

Kyra: ‘Uiteraard licht ik graag een tipje van de sluier op over mijn module, die staat gepland op dag twee. Hierin zal de integratie van duurzaamheid in de bedrijfscultuur centraal staan. Grofweg kun je zeggen dat er een tweetal factoren van invloed is op de integratie van duurzaamheid in de bedrijfscultuur. Ten eerste heb je te maken met het ambitieniveau en ten tweede met de mechanismen waarmee je een cultuurverandering binnen een bedrijf tot stand kunt brengen.’

 

Van pré duurzaam ondernemen tot een holistische aanpak

‘Deelnemers worden meegenomen in de verschillende type ambitieniveaus waarna ze worden gevraagd het ambitieniveau van hun organisatie te bepalen. Hierbij kijken we naar waar de organisaties nu staan, maar wellicht kan ook een verandering in ambitieniveau worden vastgesteld. Veel organisaties beginnen bij een compliance gedreven ambitie en maken de stap naar winstgedreven verduurzaming waarbij verduurzaming wordt gepromoot wanneer dit winstgevend is, of zelfs naar een meer holistisch ambitieniveau waarbij duurzaamheid geïntegreerd is in elk aspect van de organisatie.’

 

Veranderend ambitieniveau vraagt om een cultuurverandering.

Kyra: ‘Een veranderend ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid vraagt om een cultuurverandering. Maar hoe breng je deze tot stand? In de training sla ik de brug tussen theorie en praktijk: wat zegt de wetenschap hierover en wat zien we in de praktijk bij bedrijven die een dergelijke verandering hebben doorlopen? Leiders hebben initieel een erg belangrijke rol in het faciliteren van een cultuurverandering. Wanneer de randvoorwaarden staan, kan cultuurverandering ook op andere manieren plaatsvinden en verandert de rol van een leider van dirigent naar een meer observerende rol als het gaat om de bedrijfscultuur.’

 

Wanneer is de training  ESG strategy & Culture geslaagd?

‘De training is wat mij betreft geslaagd wanneer deelnemers begrijpen op welke manier een cultuurverandering in gang kan worden gezet en dit kunnen herkennen in hun eigen organisatie. Eerst door te bepalen op welk ambitieniveau ze zitten maar ook door een eventuele verandering in ambitie te herkennen. Daarnaast ook door te zien op welke manier een cultuur kan worden gecreëerd die deze nieuwe ambitie faciliteert en waarborgt.’

 

Wat kunnen cursisten vanaf morgen concreet anders doen?

‘Wat de cursisten concreet anders kunnen doen hangt af van de rol die deelnemers hebben in de organisatie en ook van waar het bedrijf staat in de transitie naar een nieuw ambitieniveau. Soms kan het met kleine stappen door de juiste persoon op de juiste plek te krijgen in de organisatie. Soms moet je actief op zoek naar waarom de oude werkwijze niet goed werkt. Leg in dat geval de negatieve gevolgen van de huidige werkwijze bloot en maak dit zo concreet mogelijk. Maar zorg tegelijkertijd voor veiligheid door een alternatief te bieden met een duidelijke visie die richting geeft aan de activiteiten. Dit kan zowel op bedrijfsniveau als op projectniveau in een klein team’, besluit Kyra.

De toekomst start nú. En eigenlijk gisteren al.

Het belang van de duurzame mindset leren inschatten? En hoe dit zorgt voor daadwerkelijke actie? Het gaat tussen woorden en daden verkleinen? De juiste synthese creëren als het gaat om wat de organisatie wil, wat er qua regelgeving moet en wat stakeholders willen. Interesse? Download de brochure hieronder.

Download de brochure

Share

Outvie logo