Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

ESG Strategy & Culture zet in op échte verandering

Picture of Thom Verheggen, Eigenaar | De Ontmanager

Thom Verheggen, Eigenaar | De Ontmanager

Samenwerken aan een cultuur van verantwoordelijkheid. Hoe doe je dat precies? Een belangrijke vraag, waar uitgebreid bij stil wordt gestaan in ESG Strategy & Culture, een toonaangevende, vierdaagse training van Outvie. Want juist in een snel veranderende en complexe werkelijkheid met grote maatschappelijke opgaven wordt het werken vanuit de bedoeling alleen maar belangrijker. Een wezenlijke zoektocht voor organisaties, teams en individuen.

 

ESG Strategy

Thom Verheggen, een van de betrokken docenten licht toe: ‘Tijdens mijn module wordt ingegaan op het creëren van een mindset die duurzame impact met zich meebrengt. Wat daarbij helpt met elkaar scherp hebben waarvoor je het allemaal doet. Dat kun je de missie noemen, de why, of de bedoeling. Zolang het maar aangeeft waarvoor je het allemaal doet. Al het andere is daaraan ondergeschikt. Het gaat er dan om dat je het niet alleen op papier en op de website zetten, maar het écht leidend laten zijn in het proces is daarbij cruciaal.’

 

Over het gezamenlijk kompas

‘Een tweede is om scherp te hebben met elkaar wat dan precies die richting geeft, het gezamenlijk kompas zou je kunnen zeggen. Dat is een belangrijk aspect, want we zijn nogal gewend om strategieën te vertalen, in plannen, producten, vormen en regels. En dat kan helpen, maar daarmee voelen mensen zich vaak minder eigenaar van de werkelijke bedoeling. Dus als je aan een cultuur van verantwoordelijkheid wilt werken, wil je ook weer niet te veel vastleggen’, vervolgt Thom. ‘Want dan bestaat het gevaar dat de regel leidend wordt en niet de oorspronkelijke bedoeling.

 

Ten derde kun je zeggen dat elk dilemma een kans is om de cultuur te versterken of juist te verzwakken. Als je je realiseert dat al dat soort grote en kleine interventies als het ware zaadjes zijn voor een bepaalde cultuur, dan wordt een ogenschijnlijke minimale beslissing plots een stuk betekenisvoller. Verder is angst niet nodig, het gaat er vooral om dat je kansen leert zien. Bovendien zijn we erg gewend om in oplossingen te communiceren. Maar beter is om vanuit het probleem te denken en mensen vanuit het perspectief, met hulp daarbij, zelf de oplossing te laten bedenken.’

 

Voorkom dat je ‘iemand van’ aanwijst

‘ESG kun je vertalen in plannen en afspraken, maar het gevaar is dat mensen zich mede als gevolg daarvan niet meer verantwoordelijk voelen voor de werkelijke opgave. Je kunt ook zeggen: herken je dit probleem, vind je het oplossen daarvan belangrijk, wat is jouw visie en hoe zou je daarmee om kunnen gaan en welke hulp heb je daarbij nodig? Wat je wilt voorkomen dat er ‘iemand er van’ is. Iemand van een bepaalde opgave, daar bedoel ik mee: iemand van IT, of iemand van HR. In de praktijk zie je vaak dat er iemand benoemd wordt met het idee dat er versnelling komt. En wanneer dat niet het geval is dan kunnen we diegene daar op aanspreken. Het gevaar is dat de rest van de collega’s toekijkt, en er dus niet meer van is.’

 

Gezamenlijke gedragenheid werkt

‘Je wilt voor gezamenlijke gedragenheid gaan. En het is daarbij zeer de moeite waard om altijd op zoek te gaan naar het willen van mensen. Want moeten werkt meestal niet. Als je ESG ziet als een set van regels en voorwaarden dan krijg je de handen daarvoor niet op elkaar. Maar als je kijkt naar de opgaves die er achter zitten, voor de aarde en ook sociaal gezien, dan is dit iets dat mensen wél willen omarmen’, aldus Thom.

 

Verandering in hoofd én hart

‘Voor mij als docent is deze opleiding geslaagd als de cursisten anders naar buiten gaan dan dat ze binnen kwamen. Omdat er iets is gebeurd in hun hoofd en hart. Ik probeer vanuit mijn rol als docent de grenzen op te zoeken tussen pijnlijk herkenbaar, de bekende spiegel, en inspiratie. Met inspiratie bedoel ik dat de cursist beseft dat er ook een alternatief is. Daarin probeer ik het heel klein te maken door mensen aan te moedigen niet te blijven hangen in algemene voornemens, zoals vanaf morgen ga ik het anders doen. Het gaat erom dat ze juist proberen te zoeken naar kleine kansen. Dus: wat voor bespreking heb je volgende week en welke andere invalshoek kun je daarbij proberen? Ook geef ik tijdens de dag haakjes waarmee geoefend kan worden. Op die manier wordt het grote klein en concreet. En door het zetten van kleine stapjes kun je toch een grote impact maken uiteindelijk.’

 

Werken we aan een oplossing of aan oplossend vermogen?

‘Verder stel ik mezelf ten doel om een aantal inzichten in beeld en taal onderdeel van de dagelijkse praktijk te maken. Daar hoort de volgende gewetensvraag bij: doe je nu iets omdat het hóórt of omdat het hélpt? Of de volgende vraag: werken we nu mee aan de oplossing of aan het oplossend vermogen? Dat zijn vragen die mensen mee kunnen nemen naar hun nieuwe ESG-omgeving’, vervolgt Thom.

 

‘Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk moet ESG in de genen komen. Het gaat om werken aan een cultuur waarin verantwoordelijkheid wordt gedragen en waarin goed om wordt gegaan met het spanningsveld dat dit soms met zich meebrengt. Dat een belangrijk onderdeel van mijn input in deze cursus. De inhoud spits ik uiteraard toe op de ervaring in de groep. Maar hoe de groep ik er ook uit ziet, één ding staat als een paal boven water: ik heb er ontzéttend veel zin in.’

ESG Strategy & Culture

Ook geïnteresseerd om uw kennis te onderhouden en te verbreden op het vlak van ESG? Download dan de brochure hieronder of bekijk de opleiding.

Download de brochure

Share

Outvie logo