Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

De impact van emissie-data en klimaatrisico’s op de wereldwijde financiële stabiliteit

Wat zijn de uitdagingen voor de financiële bedrijven met betrekking tot duurzaamheid en wat is de impact van emissie-data en klimaatrisico’s op de financiële stabiliteit. In onderstaand artikel vertelt Girish Narula van Urgentem hoe zij met behulp van analyses en modellen de financiële sector ondersteunen.

Wie is Urgentem en welke diensten leveren jullie?

‘Urgentem is een awardwinnende, onafhankelijke leverancier van emissie-data en klimaatrisicoanalyses voor de financiële sector.’ Aan het woord is Girish Narula, CEO van Urgentem.

Wat is jullie missie als bedrijf in relatie tot de financials?

‘Onze missie is om de financiële sector in staat te stellen een leidende rol te spelen bij het mogelijk maken van de overgang naar een duurzame, CO2-arme economie.’, vervolgt Girish. ‘Met behulp van onze data en bijbehorende analyses stellen we onze klanten in staat om financiële investeringsproducten of benchmarks te creëren. Deze producten zijn specifiek ontworpen om investeringskapitaal los te maken richting CO2-zuinige, duurzame bedrijven die zo efficiënt mogelijk met hulpbronnen omgaan. Daarnaast treden we als pleitbezorger van verantwoord beleggen op door inzet van een model gericht op duurzaamheid voor de samenleving.’

Hoe beïnvloeden jullie deze sector om klimaatbewust en duurzaam te opereren?

Girish: ‘We creëeren een groter klimaatbewustzijn bij beleggers van klimaatvriendelijkere activa door het verstrekken van gegevens, ranglijsten, analyses en advies. En we werken samen met bedrijven rondom hun gerapporteerde (of niet-gerapporteerde) emissies. Hierdoor wordt niet alleen de kwaliteit van de rapportage verbeterd, maar stimuleren we ook onderzoek naar manieren om emissie te verminderen. En dat dan in vergelijking met hun peer group. Ook stellen we ranglijsten op die een betere openbaarmaking en een grotere koolstofefficiëntie bewerkstelligen. Hierdoor worden bedrijven gestimuleerd om de transparantie enerzijds én efficiëntie anderzijds te verbeteren. Tot slot pleiten wij voor deze aanpak via onze mediapartners en in samenwerking met ons netwerk.’


Inschrijven voor het Sustainable Finance & Climate Risk Event aanstaande?
Bestel hier eenvoudig je tickets. Of download de brochure voor meer informatie.


 

Heb je een voorbeeld uit de praktijk?

‘Zeker, klimaatstresstests bijvoorbeeld zijn een belangrijk instrument voor banken om klimaatgerelateerde risico’s te meten die van invloed zijn op de wereldwijde financiële stabiliteit. We hebben onlangs een methode en model ontwikkeld welke hebben bijgedragen aan het klimaatstresstest-kader van de Europese Centrale Bank. Het model van Urgentem kan de toekomstige emissies van meer dan vier miljoen publieke en private bedrijven tot het jaar 2100 schatten’, aldus Girish.


Emissie-data

‘Het maakt gebruik van openbaar gemaakte en gemodelleerde bedrijfsemissie-data en bedrijfsspecifieke profielen rondom broeikasgas. Deze uitgebreide emissiegegevens, die verder worden uitgebreid dan inhoudelijk alleen over beursgenoteerde bedrijven, is key binnen ons verhaal. Deze werkwijze stelt ons in staat om ook emissie-data aan niet-beursgenoteerde bedrijven aan te bieden. Bij de toekomstige emissies van bedrijven zal er naar verwachting meer en meer rekening worden gehouden met regionale en wereldwijde emissieroutes. Dit onderbouwd vanuit een reeks klimaatscenario’s van het NGFS (The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System) én vanuit doelstellingen gericht op emissiereductie die door bedrijven zijn vastgesteld.’

Tijdens hét nationale event voor de duurzame financiële sector verzorgt Girish Narula op dag 2 zowel een plenaire als break-out sessie over klimaat risico management en de klimaatstresstest. Wilt u het Sustainable Finance & Climate Risk event aanstaande bijwonen, meldt u dan hier aan als deelnemer. Of download de brochure voor meer informatie.

Download de brochure

Share

Outvie logo