Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Zeven vragen over Chief Data Officers en de leergang CDO

Picture of Redactie Outvie

Redactie Outvie

“Een moderne CDO: is communicatief, standvastig, heeft overzicht en moet autoriteit hebben!”

 

De Chief Data Officer (CDO) speelt een sleutelfunctie bij de digitale transformatie naar een datagestuurde organisatie. Waarom is deze CDO-rol zo belangrijk, wat zijn uitdagingen en wat zijn ervaringen met de Leergang CDO waarin professionals worden opgeleid tot CDO of medewerker van het CDO-office? Wij vroegen het aan een aantal deelnemers aan de Leergang Chief Data Officer van Outvie. Dit is de tweede blog in een reeks van 4 artikelen.

 

Waarom is de rol van Chief Data Officer zo belangrijk voor een datagestuurde organisatie?

 

Piet Wenings, Product owner data platform, CJIB

De CDO-functie is belangrijk omdat er een centrale plek met overzicht en sturing moet zijn. Op deze manier kan een organisatie verantwoording afleggen over dataverwerking. Een centrale plek voor advies met autoriteit om beslissingen te nemen is cruciaal voor eenduidigheid en een veilige manier van dataverwerking.

 

Paul van Deurzen, ketenmanager, SBR-Wonen

Data zijn/vormt het bloed dat door de organisatie stroomt. Bestaand en nieuw bloed moet voldoen aan heldere criteria. Regie op kwaliteit, standaarden, frequentie is dan ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er geen vervuiling optreedt, in de breedste zin van het woord. Maar intern het ter beschikking stellen van data, het toegankelijk maken van data zodat de business onafhankelijk de data kan blijven gebruiken is iets waarvoor het organiseren van regie nodig is.

 

Robert Zwitser, Director of Business Intelligence, Universiteit van Amsterdam (UvA)

Data wordt nog teveel als bijproduct van IT-voorzieningen gezien. We hebben allerlei applicaties die data opslaan en daarna reist de vraag “hoe we daar waarde uit kunnen halen?”. Doordat er nog onvoldoende beleid rondom data governance en datamanagement is ontwikkeld, is de data van beperkte kwaliteit en kost het ook veel moeite om de data achteraf in de juiste kwaliteit te krijgen. Door vooraf meer na te denken over de data die wenst en wilt meenemen in de inrichting van het IT-landschap, leg je een belangrijk fundament onder een effectievere datagestuurde organisatie.

 

 

Wat zijn de belangrijke vaardigheden en competenties die een moderne CDO moet beheersen?

Piet Wenings, Product owner data platform, CJIB

Zoals bij elke C-functie is communicatie cruciaal. Het presenteren en vormgeven van een betoog is dus belangrijk. Daarnaast zijn goed overzicht over de bedrijfsprocessen en over de gebruikte datastromen hebben relevant. Standvastigheid is belangrijk, omdat digitale transformatie een verhaal van lange adem zal zijn. En autoriteit is nodig om op directieniveau veranderingen te kunnen doorvoeren.

 

Paul van Deurzen, ketenmanager, SBR-Wonen

Onafhankelijk, professioneel, deskundig en hij/zij moet zich willen verdiepen in de business. Ik merk dat ook de zoektocht naar het hoe en waarom van datamanagement en in het verlengde daarvan het organiseren van regie door een CDO, toch wel speciale vaardigheden vergt. Niet alles is in beton gegoten dus als CDO of kwartiermaker zal je je kwetsbaar op moeten stellen en een sfeer moeten kunnen organiseren waarin je de organisatie meeneemt in de ontwikkeling. Mensen meekrijgen is daarom een belangrijke vaardigheid en competentie tegelijkertijd.

 

Robert Zwitser, Director of Business Intelligence, Universiteit van Amsterdam (UvA)

Je moet als CDO:

 • Op hoofdlijnen kennis hebben van de verschillende disciplines: strategie, governance, datamanagement, architectuur, regelgeving;
 • Goed op de hoogte zijn van de corporate strategie en goed verbonden zijn met de collega’s die daarin een bepalende rol hebben;
 • Ook in brede zin een verbinder zijn en collega’s enthousiast kunnen maken van de datagedreven aanpak.

 

 

Bij Outvie heb je de 8-daagse Leergang Chief Data Officer gevolgd. Wat vond je van de opleiding?

 

Piet Wenings, Product owner data platform, CJIB

De opleiding gaf een goed overzicht van de verschillende aspecten die een CDO zal tegenkomen. Contact met collega’s zorgde voor een grote verbreding van inzicht over de zorgen en oplossingen die in andere organisaties wordt gevonden. Er werden veel handvaten voor het aanpakken of analyseren van problemen gegeven. De tijd om hier hands-on ervaring mee op te doen had van mij nog wel meer mogen zijn.

 

Paul van Deurzen, ketenmanager, SBR-Wonen

De Leergang is waanzinnig interessant, breed en soms wat technisch. Juist de breedte vanuit een strategische invalshoek bekeken sprak me aan. Het is toch altijd weer de visie, strategische kant, van waaruit gewerkt moet worden.

 

Robert Zwitser, Director of Business Intelligence, Universiteit van Amsterdam (UvA)

Wat betreft docenten, gastsprekers en deelnemers was de Leergang een boeiend gezelschap. Wel was de vorm vrij veel gericht op ‘zenden’. Het lijkt mij verstandig om meer aandacht te besteden aan de verwerking van de stof in verwerkingsopdrachten, intervisie, interactie met de docent en zo dat het ook aansluit bij de leerdoelen van de deelnemer.

 

 

Waarin onderscheidt deze opleiding zich van andere opleidingen in de markt?

 

Piet Wenings, Product owner data platform, CJIB

De training wordt verzorgd door mensen met passie voor het onderwerp en jarenlange ervaring en onderscheidt zich door het ervaringsniveau van de brede groep docenten.

 

Paul van Deurzen, ketenmanager, SBR-Wonen

Heb ik geen ervaring mee.

 

Robert Zwitser, Director of Business Intelligence, Universiteit van Amsterdam (UvA)

Geen idee. Ik ken andere opleidingen niet.

 

Wat zijn de 3 belangrijkste inzichten die je geleerd hebt op de Leergang CDO?

 

Piet Wenings, Product owner data platform, CJIB

 • Je bent niet de enige die data als een centraal thema ziet,
 • Er is gestructureerde aanpak te bedenken om data goed te verwerken in een organisatie (het moet naast HR en Financiën worden geplaatst),
 • Heb het geduld om te herhalen, het onderwerp is voor veel mensen zeer complex en het kost dus tijd om data management te plek te geven waar het hoort.

 

Paul van Deurzen, ketenmanager, SBR-Wonen

Drie belangrijkste learnings van deze opleiding zijn voor mij:

 • inrichting van datamanagement is een uitwerking van strategie
 • regie op data, standaarden, definities en architectuur is noodzakelijk
 • context = king

 

Robert Zwitser, Director of Business Intelligence, Universiteit van Amsterdam (UvA)

 • Zorg ervoor dat je de datastrategie goed laat aansluiten op de corporate strategie
 • Privacywetgeving is voor het grootste gedeelte principle based. Als je principes, kaders, doelen etc goed hebt verwoord en verantwoord, kan je nog steeds heel veel met data. Maar dit vraagt dan wel beleidsmatige aandacht vooraf
 • Data is een bijproduct van IT-beleid. Databeleid kan je applicatieonafhankelijk opstellen en vervolgens is IT een middel om datageorienteerd beleid te realiseren.

 

Welke inzichten uit de Leergang CDO heb je al in je huidige werkpraktijk kunnen toepassen?

 

Piet Wenings, Product owner data platform, CJIB

‘Heb geduld’ pas ik toe. Het helpt te weten dat velen in de (data)wereld aan het begin van de reis staan! Een gestructureerde aanpak is de volgende stap.

 

Paul van Deurzen, ketenmanager, SBR-Wonen

Alle drie de inzichten, met name 2de en 3de zijn dagelijkse kost omdat dit core business is. Datamanagement ligt meer bij de organisaties waar we voor werken.

 

Robert Zwitser, Director of Business Intelligence, Universiteit van Amsterdam (UvA)

We zijn, zonder het zo te noemen, een datamanagementstrategie aan het opzetten. We proberen binnen de instelling alle data-georienteerde teams bij elkaar te brengen en te gaan werken volgens een gedeelde visie en architectuur. Daarnaast werken wij aan de kaders van een applicatielaag-onafhankelijke datalaag. We differentiëren en professionaliseren verschillende rollen (data engineer, analytics engineer, data analist, data scientist etc)

 

 

Wat zou je geinteresseerden in deze leergang willen adviseren?

 

Piet Wenings, Product owner data platform, CJIB

Als advies aan geinteresseerden in deze leergang zou ik willen geven:

Verdiep je in de processen van je organisatie en vraag collega’s naar hun dagelijkse activiteiten, problemen, zorgen. Probeer uit te vinden welke gegevens gebruikt worden, waar ze zijn, of ze worden beheerd en hoe? Het is goed om de leergang CDO te volgen met een leerdoel voor ogen die aansluit bij de behoeften in de organisatie.

 

Paul van Deurzen, ketenmanager, SBR-Wonen

Om in deze opleiding te investeren!

 

Robert Zwitser, Director of Business Intelligence, Universiteit van Amsterdam (UvA)

Deze leergang biedt absoluut meerwaarde doordat het je in contact brengt met boeiende mensen en materie. 

 

 

Geïnteresseerd in de opleiding Chief Data Offer? Bekijk de opleiding op onze website of download hieronder de brochure voor details over het programma.

Download de brochure

Share

Outvie logo