Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Voortgang boeken met ESG-issues? Zorg voor flexibiliteit

In de financiële sector is steeds meer aandacht voor Environmental, Social & Governance (ESG) factoren. Maar hoe meten en scoren organisaties de voortgang? Rajul Mittal van adviesbureau Synechron vertelt over de trends, uitdagingen ESG-issues en need-to-knows.

Voortgang boeken met ESG-issues

Het integrale geheel van environmental, social & governance (ESG) issues staat steeds meer in de belangstelling als onderdeel van de verduurzaming van de financiële sector. “Het onderwerp heeft de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijk meer aandacht gekregen: de COVID-19 pandemie heeft een impuls gegeven aan een holistische benadering van duurzaamheid”, signaleert Rajul Mittal, hoofd van het team dat zich binnen het internationale consultancybureau Synechron bezighoudt met duurzame financiering. Mittal werkt al meer dan twaalf jaar in de financiële sector, onder meer als consultant. Synechron combineert de kracht van consultancy, digitalisering en technologie om financiële dienstverleners, waaronder banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, te ondersteunen bij de adoptie en inbedding van duurzaamheid.


“Digitale werkprocessen en technologieën ondersteunen de ESG-transitie. Om de wet- en regelgeving na te leven – en adequaat om te gaan met actuele en toekomstige klimaatrisico’s – is het belangrijk en actueel om de beweging naar duurzaamheid in te zetten. Daarvoor zijn altijd data nodig: om inzicht te krijgen en verantwoording af te leggen”, licht Mittal toe.


Het langetermijnperspectief van de pioniers

Momenteel is er een grote diversiteit aan third-party data providers, waardoor eenduidige rakings, ratings en scores ontbreken, schreef Synechron recent in een analyse van het ESG-landschap. Mittal: “Het is daarom ingewikkeld om na te gaan in hoeverre de financiële sector de ESG-factoren daadwerkelijk integreert en welke voortgang er wordt geboekt. Daarnaast zijn er geen internationale wettelijke kaders die ESG definiëren. De taxonomie voor duurzame activiteiten van de Europese Unie komt er nog het dichtste bij in de buurt. Maar de taxonomie is primair bedoeld om greenwashing te voorkomen, en schetst eerder algemene kaders dan dat er concrete aanwijzingen worden gegeven voor bijvoorbeeld het gebruik van methodologieën.”


Met name in het asset management is de toepassing van ESG-factoren flink in ontwikkeling, zien Mittal en zijn collega’s. “Tot de koplopers behoren de spelers die al meer dan vijf jaar actief bezig zijn met duurzame fondsen en impact investeringen. Ze gaan uit van een langetermijnperspectief en zijn intrinsiek gemotiveerd om te verduurzamen. Ze zijn zich ervan bewust dat ESG issues een grote verscheidenheid kennen, en gebruiken daarom regelmatig diverse soorten ratings. Kosten zijn vaak een drijvende kracht achter verduurzaming en ESG data zijn niet goedkoop. Maar duurzaamheid gaat over een langetermijnvisie waarbij je verder kijkt dan de opbrengsten op de korte termijn.”

Campagnebeeld Sustainable finance

ESG-issues? Flexibiliteit als succesfactor

Er zijn steeds meer third party ESG data providers, de grote spelers integreren de gespecialiseerde partijen, en de markt bestendigt zich steeds meer. Hoe maken financiële instellingen in het complexe datalandschap de stap van ratings naar concrete acties? “De kern is om snel van start te gaan, maar ook in de processen en data architectuur een bepaalde mate van flexibiliteit in te bouwen om in te spelen op ontwikkelingen in standaardisatie en regulering”, adviseert Mittal. “Ga aan de slag op een niet-rigide manier en zorg dat je steeds de regie houdt over je doelstelling. Kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om twee of meer data providers in te schakelen, en voorkom langdurige contracten. Op die manier kan je zo nodig inspelen op toekomstige veranderingen en vereisten.”

 

Momentum

Mittal is een van de sprekers tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk Event, dé Nederlandse conferentie voor de duurzame financiële sector, en deelt tijdens een paneldiscussie op 16 september zijn expertise over de verduurzaming van de financiële sector. “We zijn ons er allemaal van bewust dat duurzaamheid mainstream wordt en dat ESG een centraal thema wordt in de Westerse markten. Daarom is er nu momentum om als financiële sector ESG-factoren te integreren. Niet alleen vanuit het perspectief van regulering en compliance, maar ook vanuit een intrinsieke motivatie om samen te werken aan een duurzame financiële sector.”

 

Samenwerking is essentieel, benadrukt Mittal. “Niemand heeft een glazen bol, of het laatste woord over duurzaamheid. Maar we kunnen allemaal ambassadeurs van duurzaamheid zijn, en informatie en best practices uitwisselen tussen kapitaalmarkten. Als we dat goed oppakken, dan kunnen we tijdens een conferentie in 2030 misschien echt trots zijn op de vooruitgang die we hebben geboekt.”

Download the brochure

Share

Outvie logo