Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Sustainability Reporting: Betere data voor rapportages nodig

Picture of Emma Verheijke, partner Sustainability & Impact Advisory | Grant Thornton

Emma Verheijke, partner Sustainability & Impact Advisory | Grant Thornton

‘Sustainability Reporting is relevanter dan ooit,’ Emma Verheijke, partner Sustainability & Impact Advisory en docent bij Outvie.

 

Kennis opdoen over Sustainability reporting

‘Waarom deze opleiding relevant is? Sustainability reporting is an sich niet nieuw. Het bestaat al sinds de jaren 80. We staan nu echter aan de start van een nieuw tijdperk in reporting, waarin zowel het aantal bedrijven dat rapporteert als de kwaliteit van de inhoud substantieel zal toenemen. Druk vanuit financiële sector, wetgeving en maatschappij versnellen die beweging. Goed en strategisch rapporteren, wordt daarom niet alleen een license to operate voor bedrijven, maar eerder een license to grow. ’ Dat zegt Emma Verheijke, partner Sustainability & Impact Advisory en docent binnen de opleiding Sustainability Reporting die op 8 mei 2023 van start gaat.

 

Deze 5-daagse opleiding is bestemd voor professionals die betrokken zijn bij het opstellen, gebruiken en controleren van duurzaamheidsrapportages. In de opleiding komt rapporteren in lijn met de aankomende (CSRD) duurzaamheidswetgeving aan bod, evenals geïntegreerd sturen op impact. Emma leidt de duurzaamheidspraktijk van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton sinds januari 2019, toen Grant Thornton boutique adviesbureau Sinzer acquireerde waar Emma mede-eigenaar van was.

 

Onderwerpen van de opleiding: duurzaamheid KPI’s, wetgeving en frameworks, materialiteitsanalyse en corporate sustainability. Bekijk hier het volledige programma.

 

Van mooie verhalen naar ware rapportages

‘Steeds meer bedrijven maken een duurzaamheidsverslag. Een probleem daarbij is alleen dat er veel verschil zit in inhoud, opzet en kwaliteit van deze verslagen: deze gaan van storytelling tot greenwashing tot cherry picking. Er is geen uniforme standaard of verplichte opzet: daardoor is er geen goed zicht op hoe bepaalde sectoren nu echt scoren op duurzaamheid, en is vergelijking tussen verschillende organisaties moeilijk. Vanuit de financiële sector komt al langer de kritiek dat de huidige rapportages onvoldoende compleet, onvoldoende betrouwbaar en onvoldoende vergelijkbaar zijn om er investerings- en ook beleidsbeslissingen op te maken’, aldus Emma.

 

‘Dat maakt, dat ondanks het feit dat het aantal bedrijven dat rapporteert wel is toegenomen, dit er niet toe heeft geleid dat we een meer transparante sector hebben waarin we gezamenlijk betere beleidsbeslissingen kunnen nemen. Dus in antwoord op die uitdaging is zowel vanuit de investeringswereld als vanuit de EU de druk toegenomen: de informatiestroom en vastlegging daarvan moet beter.’

 

Meer én betere rapportages

‘De Europese Green Deal heeft onder andere ten doel dat er meer kapitaal naar duurzame bedrijven gaat, en dat bedrijven zelf meer gaan sturen op duurzaamheid. Daarvoor is betere data en informatie nodig. De CSRD, voluit de Corporate Sustainability Reporting Directive, is regelgeving die daar op inspeelt en bekend als opvolger van de NFRD, uitgegeven in 2014 als Richtlijn inzake niet-financiële rapportage. De NFRD gold slechts voor 500 bedrijven in Europa. De CSRD beoogt daarom in de kern twee zaken: ten eerste dat meer bedrijven gaan rapporteren én dat deze rapportages ook beter worden. De CSRD zal gaan gelden voor een aanzienlijk grotere groep bedrijven (zo’n 50.000 in Europa, en 3.000 in Nederland), en zal daarnaast meer rapportage eisen kennen om kwaliteit en vergelijkbaarheid te vergroten’, aldus Emma.

 

Uitdaging: men wil wel maar weet niet hoe

 

Sustainability Reporting

‘De CSRD betekent dat veel bedrijven aan het werk zullen moeten met hun rapportage, maar het biedt ook een kans. Op dit moment zijn er veel organisaties die wel meer willen rapporteren en sturen op duurzaamheidsaspecten, maar worstelen met hoe dat op te pakken. En dat is best begrijpelijk, want in de afgelopen jaren is er een veelheid aan rapportagemethoden, standaarden, frameworks en certificeringen ontstaan wat het best lastig maakt voor een bedrijf dat begint met rapporteren. Uitdagen zijn het kiezen van een framework, bepalen van ESG onderwerpen om op te sturen, identificeren van betrouwbare databronnen, enzovoort. Door het bieden van een heldere richtlijn en rapportage-standaard, zal de nieuwe wetgeving een aantal van die uitdagingen op lossen.

 

Tijdens de opleiding nemen we bedrijven mee in die trends en ontwikkelingen. Zo sta ik tijdens mijn trainingsdagen stil bij wat er is gebeurd in de afgelopen jaren, waarom dit onderwerp zo belangrijk is, wat de verplichtingen zijn die er aan gaan komen en hoe deze zich verhouden tot het huidige landschap van datasets en uniforme rapportagemethoden. Maar vooral ook komt aan de orde hoe je hier concreet mee aan de slag kan gaan, met een duidelijke roadmap voor morgen én de komende jaren.’

 

Rapporteren als sluitpost van strategie

‘Een rapport op zich is natuurlijk nooit een doel. De CSRD beoogt dat door organisaties te stimuleren, dit ertoe zal leiden dat organisaties ook meer gaan sturen op duurzaamheidsaspecten. Het geïntegreerd sturen op duurzaamheid naast financiële en bredere waarden, komt ook aan bod in de opleiding. Vaak zie je dat er nog een aparte strategie en verslag voor duurzaamheid zijn, naast de reguliere bedrijfsstrategie. Duurzaamheid raakt echter op veel punten aan de bedrijfsstrategie: denk aan klimaatrisico’s (zoals schade door wateroverlast, een CO2-heffing of grondstoffentekort) die kosten met zich meebrengen, kansen voor nieuwe business modellen, financieringsvoordelen, positionering en meer talent aan je organisatie kunnen binden – allemaal zaken die rechtstreeks effect hebben op je bedrijfsresultaat. Een geïntegreerde strategie helpt om duurzaamheidsaspecten beter te wegen en onderdeel te maken van beleid.’

 

Chief Sustainability Officer

‘Duurzaamheid is dus allang geen bijzaak meer voor bedrijven, en dat zie je ook terug in het eigenaarschap binnen de organisatie. Waar dit voorheen vaak belegd was binnen marketing- en communicatieafdelingen van bedrijven, zie je nu dat ook de CEO en CFO betrokken worden en dat bedrijven CSO’s gaan instellen: Chief Sustainability Officers. Een goede ontwikkeling. Terug naar de CSRD en goede verslaglegging: een strategische aanpak kijkt verder dan compliancy, maar zorgt dat het verslag in dienst staat voor betere resultaten, zowel voor mens en milieu als voor het bedrijf. Hoewel de CSRD wetgeving ‘pas’ vanaf 2023-2024 gaat gelden, heeft het ook vanuit bedrijfsperspectief zin om al eerder een goed onderbouwde strategie en verhaal te hebben over hoe wordt gestuurd op duurzaamheid,’ besluit Emma.

 

Download de brochure of schrijf je direct in voor de 5-daagse opleiding Sustainability Reporting die op 8 mei 2023 start. De opleiding wordt zowel fysiek (in Amsterdam) als online gegeven.

Download de brochure

Share

Outvie logo