Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Strategisch informatiemanagement is belangrijk voor álle organisaties

Picture of Hans Breukhoven, Managing partner | Delta Blue

Hans Breukhoven, Managing partner | Delta Blue

Strategisch Informatiemanagement ligt op het snijvlak tussen ICT, strategie en uitvoering. Het accent is de afgelopen jaar steeds meer verschoven van de klassieke intermediair tussen business en ICT naar een strategische rol om vanuit een informatie/data-perspectief bij te dragen aan business innovatie. Dat betekent dat deze professional dus meerdere rollen moet kunnen beheersen.

De 5-daagse opleiding Strategisch Informatiemanagement belicht de belangrijkste rollen en competenties. Hiermee ontwikkelen deelnemers zich als gesprekspartner op strategisch niveau. Na afloop kan men op directie- en managementniveau acteren om kansen en vraagstukken te vertalen naar de juiste informatie-oplossingen en is er een toepasbaar verbeterplan voor de eigen organisatie.

 

We gingen in gesprek met Hans Breukhoven, als hoofddocent betrokken bij de opleiding en managing partner bij Delta Blue, een onafhankelijk adviesbureau dat zich exclusief richt op thema’s zoals digitale transformatie en de rol van de trusted advisor.

 

Wat is het belang van strategisch informatiemanagement voor een organisatie?

‘Strategisch informatiemanagement is belangrijk voor alle organisaties, het maakt niet uit in welke sector je actief bent, digitalisering gaat immers in een rap tempo binnen alle lagen van de maatschappij. Vandaar ook dat de opleiding Strategisch Informatiemanagement zo relevant is’, aldus Hans. ‘Organisaties vinden het anno nu steeds belangrijker om dit vakgebied te omarmen, al is het natuurlijk niet nieuw. De complexiteit is alleen maar toegenomen. Heft heeft niet alleen te maken met de wet- en regelgeving waar je aan moet blijven voldoen, maar ook met continue aandacht voor het verbeteren van de prestaties van processen en het verzilveren van de mogelijkheden die slimme data-innovaties bedrijven en organisaties biedt.’

Wordt strategisch informatiemanagement niet gedomineerd door opmars van data en data gestuurd werken?

‘In mijn ogen vult het elkaar juist heel goed aan. Informatiemanagement is een vakgebied dat nadenkt over de mogelijkheden die de enorme hoeveelheden data bieden. Het is feitelijk ontstaan uit de vraagkant. We hebben immers bakken vol informatie, en er komt elke dag meer bij. En dat is feitelijk een schatkist, data gedreven werken en het analyseren van deze data biedt ongekende kansen. Bovendien is informatiemanagement een vakgebied dat ontstaat als er complexiteit in het spel is. Vrijwel alle organisaties hebben te maken met tientallen, honderden processen en applicaties, en zijn onderdeel van grotere ketens buiten de organisatie. En dat vraagt een strategisch perspectief om een en ander in goede banen te leiden.’

 

‘Kijkend naar de opleiding verwacht ik dat de deelnemers mensen zijn die binnen middelgrote tot grotere organisaties werken. Deelnemers aan de opleiding komen in aanraking met het vakgebied informatiemanagement, maar hoeven niet per definitie informatiemanager te zijn. Veel deelnemers hebben een business achtergrond, anderen zijn informatiemanager, of willen daar naar toe groeien. Termen als complexe vraagstukken, strategische heroriëntatie en digitalisering spelen in elk geval een belangrijke rol binnen deze opleiding en de dagelijkse praktijk van de cursisten. Sommigen zullen een nieuw verdienmodel op basis van bestaande informatie willen bedenken.’

 

Belangrijk binnen de opleiding

‘Wat we erg proberen te benadrukken binnen deze opleidingen zijn de ontwikkelingen die een rol spelen binnen het vakgebied. We vatten dat samen als de drie V’s: namelijk verbreden, versnellen en verbinden. Inmiddels is zo’n 80% van de data die we gebruiken afkomstig uit externe bronnen. We denken daarmee dus ook steeds meer in dat wat de keten belangrijk vindt.

 

Wanneer we het hebben over verbinden dan zie je dat het klassieke onderscheid tussen ‘ik ben van de afdeling IT’ en ‘jij bent van de afdeling business’ steeds minder wordt. Het woord informatie manager leidt ook wel eens tot spraakverwarring, mensen zouden kunnen denken dat dit puur over het managen van informatie gaat. Terwijl niets minder waar is.

 

Wij benaderen die term juist holistisch, want het gaat heel breed (daar heb je de term verbreden) over bedrijfsvoering, het proces en het verdienmodel van je organisatie. Het misverstand schuilt ook in het woord ‘managen’, want je bent als strategisch informatie manager niet eindverantwoordelijk. Je moet het vooral hebben van je beïnvloedingsvaardigheden en uiteraard is ethiek daarbij ook een belangrijk thema.

 

Versnellen, als derde tenslotte, gaat over een belangrijke trend dat cycli steeds korter worden. Een informatiemanager heeft niet meer maanden de tijd om een informatieplan te maken. Die drang om steeds kortcyclischer te werken gaat overigens niet alleen over de gehanteerde methodieken maar ook over het ontwikkelen van skills. Die derde V, dus die van versnellen, is ook de context van waaruit we de opleiding geven.

 

Het helpt de deelnemer om antwoord te krijgen vragen. Hoe kom je als informatiemanager sneller tot de kern? En hoe kun je praktisch, juist en benaderbaar informatie leveren aan je organisatie?’

 

Praktische tools gericht op concrete actie

‘In vijf opleidingsdagen reiken we echt de praktijktools aan om het vak van strategisch informatiemanager succesvol uit te kunnen voeren. Dit is een praktische opleiding, dus de inbreng van de deelnemer en onze eigen kennis en ervaring staan voorop. We besteden niet dagenlang aan het delen van puur taaie theorie, al zit deze er natuurlijk wel in, maar bieden een gereedschapskist waarmee de cursist na de opleiding echt verder kan. Zo staan we bijvoorbeeld stil bij de rol van de informatiemanager in zijn communicatie richting het management. Want hoe blijf je overeind in een directiekamer?

 

Voor veel deelnemers is dat een behoorlijke uitdaging. Voor mij is deze opleiding geslaagd als ik zie dat mensen scherper terug een organisatie ingaan. Bijvoorbeeld omdat ze effectievere vragen durven te stellen, een betere gesprekspartner zijn op directieniveau en omdat ze beter gezien worden binnen hun eigen bedrijf. En een goede informatiemanager beseft zich ook dat dit soms leidt tot lastige gesprekken die je moet voeren. Ik ben inmiddels zo’n 23 jaar zelfstandig ondernemer en dit is altijd mijn vakgebied geweest.

 

Misschien is deze opleiding wel de opleiding die ik zelf had willen doen in die tijd, maar die was er nog niet. Mijn droom is om binnen Nederland een community op te richten waarin informatiemanagers elkaar vinden. Ik ben allergisch voor ‘gewoon maar wat doen’ met elkaar, maar vind dat je samen professionaliteit moet ontwikkelen binnen dit vakgebied. Ik heb de ambitie om informatiemanagement binnen Nederland nog beter te maken, dát is mijn drijfveer’, besluit Hans.

Benieuwd naar de opleiding Strategisch informatiemanagement? Download dan onderstaande brochure of kijk op de opleidingspagina.

Download de brochure

Share

Outvie logo