Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Duurzaamheid: intrinsieke motivatie en over je eigen schaduw heen stappen

Picture of Igor Driessen, Manager Sales en Intermediaire Zaken | Obvion  & Marcel van den Berg, Manager Duurzaam Wonen | Rabobank

Igor Driessen, Manager Sales en Intermediaire Zaken | Obvion & Marcel van den Berg, Manager Duurzaam Wonen | Rabobank

Hypothekenevent wederom geslaagd, nieuwe editie gepland voor februari 2023 

Op 20 en 21 juni jongstleden vond wederom het jaarlijkse Hypotheken Event van Outvie plaats. In hotel Van der Valk Exclusief in Utrecht werden thema’s als verduurzaming, innovatie en digitalisering besproken door deelnemers uit de financiële markt. Uiteraard staat het nieuwe event alweer gepland op 7 en 8 februari 2023. duurzaamheid

 

Noodzaak tot veranderen wordt gevoeld 

 Marcel van den Berg, Manager Duurzaam Wonen Rabobank zegt het volgende over de deelname aan het event: “Het waren geslaagde dagen, je kon merken dat iedereen er weer echt zin in had om elkaar live te zien. Daarnaast viel me op dat, kijkend naar het thema duurzaamheid, er in de afgelopen periode wel het een en ander veranderd is. Mensen zijn zich echt bewust van de relevantie en voelen de urgentie om met verduurzaming aan de slag te gaan. Die intentie merkte ik bijvoorbeeld door uitspraken over beter samenwerken in de keten en de noodzaak die gevoeld werd om te willen veranderen. Zonder mitsen en maren.

 

Ook tijdens het interactieve deel, dat wij als Rabobank Groep (Rabobank, Obvion Hypotheken, Vista) verzorgden en waar we in groepjes uiteen gingen, kwamen er volop ideeën. Desondanks merkte ik, en dat is niet veranderd, hoe ongelooflijk complex alle schakels in de keten het maken om het voor de klant simpel en eenduidig te houden. En om met elkaar impact te maken is het juist essentieel om het simpel en daarmee uitvoerbaar te houden. Anders verzanden we in allerlei plannen die niet uitgevoerd worden. En die tijd ligt echt wel achter ons.’ 

 

Over je eigen schaduw heen stappen 

‘Verder zie je ook dat adviseurs nog wel eens worstelen met hoever ze moeten gaan in hun advies wanneer ze praten over duurzaamheid. Men vraagt zich dan bijvoorbeeld af op welke manier zij het beste een rol kunnen spelen in het geheel. Gaat dat alleen over het helpen van klanten bij de financiering van verduurzaming? Of gaat dit ook over inhoudelijk adviseren van de te nemen stappen voor verduurzaming?

 

De online huisscan van de Rabobank of het Omschakelplan van Obvion kunnen hierbij behulpzaam zijn. Op die manier kan de adviseur klanten begeleiden bij het proces en is bovendien snel duidelijk welk financieringsbedrag eventueel nodig is. Binnen de Rabobank Groep (Rabobank, Obvion Hypotheken en Vista Hypotheken) zijn we hier al volop mee bezig’, aldus Marcel.

 

Investering in duurzaamheid

Verder is er ook gesproken over het maximaliseren van de keten, die initieel begint bij de aankoopmakelaar of adviseur. Die rol mag ook belangrijker worden wat ons betreft, juist omdat deze professional goed in staat is om verbouwingskosten in te schatten. En dan denkt een klant wellicht nét wat langer na voordat hij die romantische woning uit de jaren ’30 koopt. Want misschien is de investering om deze woning duurzaam te maken wel veel hoger dan vooraf bedacht of zijn de gestegen energielasten een absolute bottleneck.

 

Om echt in beweging te komen zouden verkopende partijen (woningbezitters en makelaars) verplicht moeten worden om bijvoorbeeld inzichtelijk te maken (of misschien zelfs te doen) wat er nodig is om dit huis naar label A te krijgen. Dit geeft kopende partijen een eerlijker beeld. Kortom, actief aan de slag gaan met duurzaamheid vraagt om over je eigen schaduw heen stappen en intrinsiek gemotiveerd zijn om het goed te doen. De consument zelf heeft hier een belangrijk aandeel in. Tot slot ben ik van mening dat ook de overheid hierin een belangrijke rol speelt, onder meer door een aantal zaken te gaan verplichten en mogelijk te maken. Zowel voor consumenten, bedrijven maar ook voor bijvoorbeeld verhurende partijen.’ 

Digitalisering en verduurzaming

Intrinsiek gemotiveerd of concurrentie gedreven? 

Igor Driessen, Manager Sales en Intermediaire Zaken bij Obvion, de bekende dochteronderneming van Rabobank, vult aan: ‘Ik sluit me aan bij hetgeen Marcel zojuist verwoordde en vind het daarnaast ook belangrijk om onderscheid te maken in het type motivatie wanneer je praat over duurzaamheid. Ben je als bedrijf voornamelijk intrinsiek gemotiveerd óf zie je het nemen van maatregelen vooral als commercieel voor blijven op de concurrentie? Dat maakt nogal een verschil wat mij betreft.

 

Daarnaast is het goed om op te merken dat complexe problemen nu eenmaal om complexe oplossingen vragen. Dat heeft, ter illustratie, onder meer ook te maken met tegenstrijdigheid: zo kan een geldverstrekker wel meer willen financieren om een woning te verduurzamen, maar vanuit wet- en regelgeving wordt dat complex als het niet binnen de standaard kaders past. Ook de stijgende energiekosten, of later misschien de dalende, hebben nog geen invloed op de leencapaciteit van klanten. Wat vinden we daarvan met elkaar?

 

Dit soort vraagstukken zijn alleen op te lossen door integraal het gesprek aan te gaan. En dat gaat ook over oog hebben voor alle inkomensgroepen. Zo geven we nu bijvoorbeeld een duurzaamheidskorting aan klanten die een woning met een label A+++ bezitten, terwijl de consument die in een G-label woning woont deze rentekorting misschien wel harder nodig heeft om zijn thuissituatie te verduurzamen en betaalbaar te houden. En daarmee zie je dat omdenken, ook in deze problematiek, essentieel is.’ 

 

Mooie ontwikkelingen ontstaan 

‘Als je kijkt naar wat deze twee dagen ons gebracht hebben, dan zijn er al mooie ontwikkelingen ontstaan. Zo hebben een aantal partners bijvoorbeeld aangegeven graag met ons in gesprek te willen gaan om te kijken naar wat we met elkaar kunnen doen rondom duurzaamheid en hypotheekverstrekking’, vervolgt Igor.  

 

‘Mensen die niet aan het event hebben deelgenomen, hebben echt wat gemist. Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan het kwetsbare verhaal dat Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam, met ons deelde. Hij vertelde o.m. over risico’s durven nemen en dat Ballast Nedam in 2017 als eerste overgeschakeld is op gasloos bouwen, nog voordat dit in het regeerakkoord was benoemd. Ook ontwikkelt Ballast Nedam haar portfolio van grondgebonden gebouwen al sinds 2019 volledig energieneutraal. Als je dat soort risico’s bewust durft te nemen, dan steek je wat mij betreft echt je nek wel uit. Daarnaast sprak hij mensen ook op hun eigen verantwoordelijkheid aan en dat vond ik sterk.’   

 

Jongere generatie denkt in kansen 

‘Ook volgend jaar zullen we aanwezig zijn bij dit congres, maar ik ben wel benieuwd naar hoe de wereld er dan uitziet, er gebeurt immers zoveel op dit moment! Ook de verschillende generaties in onze maatschappij spelen een rol in de manier waarop er naar duurzaamheid gekeken wordt. Zo zie je nu al dat de jongere generatie veel meer in oplossingen dan in beperkingen denkt. En daarnaast bezit, zoals bijvoorbeeld die grote vervuilende auto of dat energievretende huis, al niet meer vanzelfsprekend vindt. En ook dát is een belangrijk signaal uit de maatschappij wat mij betreft’, besluit Igor. 

Het Hypotheken Event is dé (netwerk)plek om kennis op te doen om een toekomstgerichte visie te ontwikkelen voor je functie binnen de hypotheekbranche. Het programma van het event wordt vakkundig samengesteld in samenwerking met experts uit onze adviesraad.

 

Wil je op de hoogte blijven over het Hypotheken Event 2023? Bezoek de eventpagina.

Download de brochure

Share

Outvie logo