Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Digitalisering in de hypotheeksector: Een versnelling in de digitaliseringsslag.

Picture of Marieke van Zuien , CCO | BNP Paribas cardiff

Marieke van Zuien , CCO | BNP Paribas cardiff

‘Digitaliseringsslag is versneld onder invloed van coronacrisis’, Marieke van Zuien, CCO bij BNP Paribas Cardif.

 

‘Er is, ook als gevolg van corona, steeds meer vraag naar digitale, eenvoudige verzekeringsoplossingen. Ook wij werken, als insurance partner, steeds meer samen met allerlei bestaande platforms. De procesdigitalisering die nu plaatsvindt past daar goed bij omdat we onze producten heel logisch kunnen plaatsen binnen dit model. 

 

Ook internationaal zijn we heel erg gericht op het partnershipmodel, bij voorkeur in de waardevolle combinatie met de geldverstrekkers. Aan het woord is Marieke van Zuien, CCO bij BNP Paribas Cardif België en Nederland. ‘Waarom we meewerken aan het Hypotheken event van IIR? Het staat in de markt bekend als een goed evenement, kijkend naar de sprekers én kijkend naar de deelnemers.’

 

Het Hypotheken event staat al 30 jaar bekend als hét Nederlandse kennis- en netwerkevent voor de beslissers in de hypothekenbranche. De brochure met alle info download u hier.

 

Belangrijke economische trends en hun invloed

‘Vanuit ons perspectief als verzekeraar hebben we te maken met twee belangrijke stromen: enerzijds de versnelling van de digitalisering en alles wat te maken heeft met minder papier en minder processtappen. Daarin hebben we een soort sprint gemaakt met z’n allen, je moet mee en dat kán ook gewoon als je je realiseert hoe belangrijk dit is. Dat heeft veel invloed op ons commercieel proces. Eigenlijk alles wat nog op onze roadmap voor dit jaar staat heeft te maken met digitalisering’, aldus Marieke. ‘Anderzijds zie je ook dat risico’s en de perceptie daaromtrent gestegen zijn. 

 

Onze klanten verzekeren zich bijvoorbeeld voor risico’s rondom arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid. Dat laatste risico, werkloosheid, is het meest kortcyclische risico en daarin zie je nu dus ook de snelste veranderingen ontstaan. De genoemde risico’s nemen in deze tijd van corona flink toe en manifesteren zich in een situatie waarvan iemand ooit had kunnen bedenken dat deze zou ontstaan. Het stereotype idee van ‘dit overkomt mij niet’ bestaat daarmee niet meer. In deze bijzondere tijd zien we hoe belangrijk het afdekken van risico’s is omdat het onmogelijke helaas soms toch mogelijkheid blijkt te worden.’

 

Het beste initiatief uit de markt

‘Het beste initiatief? Dat is zonder meer digitalisering en alles wat bijdraagt aan het zo soepel en drempelloos laten verlopen van het bemiddelingsproces. Als er zich iets aftekent in de markt nu dan is het wel dat transacties spreekwoordelijk zonder handen verlopen. Dat betekent tegelijkertijd ook dat je meer tijd en ruimte krijgt voor het advies richting de klant. Dat is natuurlijk niets nieuws, maar in het afgelopen jaar hebben we wel met elkaar gezien dat de ontwikkelingen nu veel sneller gaan. Datgene waar we al jaren over spreken wordt nu, zij het soms noodgedwongen, in razend tempo in werkelijkheid gebracht. 

 

Er worden veel drempels weggehaald en administratieve rompslomp wordt weggenomen’, vervolgt Marieke. ‘Daarnaast zie je ook dat er concurrentie ontstaat tussen de verschillende platformen en pakketten. Voor de klant is dat natuurlijk fantastisch, omdat het de ontwikkelingen nog steeds sneller laten gaan, terwijl er volop oog voor kwaliteit is. Natuurlijk bekijkt iedereen deze ontwikkeling door zijn eigen bril, maar ik denk dat het belangrijk is om deze enorme digitaliseringsslag te omarmen.’

 

De hypotheekmarkt in 2021

‘Wanneer ik vanuit mijn vakgebied naar de hypotheekmarkt kijk, dan verwacht ik dat het aantal transacties de komende jaren gaat dalen. Tegelijkertijd denk ik dat er meer nadruk gelegd gaat worden op beheer en daarmee dus op de bestaande klantenrelatie. Ook ben ik benieuwd hoe je daarin de invloed van technologie gaat zien. Er is immers veel geïnvesteerd in de systemen, zodat ze ingericht zijn voor diepgaand en passend beheer.

Zo ben ik bijvoorbeeld benieuwd of het intermediair en andere partijen in de markt, de klant nu ook daadwerkelijk met een hogere frequentie gaan benaderen.

Niet om iets te verkopen, maar om te beheren, te helpen en te actualiseren. We zijn in de afgelopen jaren met elkaar zo druk geweest met nieuwe financieringen, dat dit nog wel eens onder druk is komen te staan. Het gaat wat mij betreft op dit moment vooral om het verdiepen van de relatie. De systemen om dit slim en efficiënt in te regelen zijn er al. Nu moeten we het gewoon gaan doen.’

 

Enorme digitaliseringsslag in de markt

In de hypothekenwereld en andere sectoren is digitalisering een enorme slag aan het maken. Hoe speelt BNP Paribas Cardif hierop in? En hoe kan de consument hiervan profiteren? Marieke: ‘Wij steken veel tijd, geld en energie in optimaal aansluiten op bestaande systemen. We zijn als verzekeringsonderdeel van BNP Paribas actief in een specialistische markt die vooral gaat over hypotheekgerelateerde risico’s. We hebben daarbij niet per se de ambitie om de hele keten van begin tot eind te gaan besturen. Samenwerking met bestaande platforms en aansluiten bij de routes die de klant toch al loopt past beter bij onze visie. Dus we bouwen niet zelf allerlei platforms maar kijken bewust naar wat er gebruikt wordt in de markt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle producten zo goed mogelijk geïntegreerd zijn in de processen? Dáár ligt onze focus. We willen aansluiten bij deze processen zodat de klant zo goed mogelijk geholpen wordt.’

 

Het juiste aanbod, op het juiste moment, in de juiste levensfase

‘Wanneer ik naar onze tak van sport kijk dan zie je dus dat de systemen steeds beter worden. Maar onze markt kenmerkt zich door producten waar klanten ‘s morgens niet direct enthousiast hun bed voor uit komen. Dit betekent dat er nog meer doorontwikkeling zou moeten zijn op basis van analysevoorspellingen, zodat de klant op het juiste moment aangeboden krijgt wat past bij zijn of haar levensfase. Pas dan zal deze klant voor de productoplossing openstaan. Als we dat slim in gaan richten, dus vanuit de intelligence die al in de systemen aanwezig is, pas dan kun je gaan voorspellen wélke klanten op wélk moment een bepaald advies nodig hebben. De snelweg op digitaal vlak ligt er wat mij betreft, nu gaat het erom dat we op het juiste moment het persoonlijke contact maken’, besluit Marieke.

 

Deelnemen aan het Hypotheken event op 4 maart 2021? Bestel hier uw tickets.

Share

Outvie logo