Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

De HOTT-methode tegen arbeidsmarktkrapte en als verbetering van uw shutdownproductiviteit

Picture of Joey Odekerken en Carlo Schildermans, PDM | Industrial Excellence

Joey Odekerken en Carlo Schildermans, PDM | Industrial Excellence

Hands on Tool Time is een methode om tot een efficiëntere organisatie én een betere voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden te komen door het meten van effectiviteit. En aangezien tijdens shutdowns relatief veel werkzaamheden worden uitgevoerd, is HoTT vooral dan waardevol om inzichtelijk te krijgen waar het verbeterpotentieel zit. 

 

Van een lage Hands On Tool Time naar een hoge HOTT 

Met HoTT kunt u objectief inzicht krijgen in de dagelijkse obstakels die technici en contractors tegenkomen bij het uitvoeren van hun werk. Door observatie wordt gemeten hoe de beschikbare tijd in de praktijk over productief, indirect productief en niet productief werk is verdeeld. Als mensen met veel obstakels worden geconfronteerd, is relatief veel tijd niet productief besteed, wat zich vertaalt in een lage Hands on Tool Time.  

 

Een lage HoTT wordt vaak veroorzaakt door lange wachttijden, omdat de benodigde materialen, gereedschappen, tekeningen en werkorders niet op tijd beschikbaar zijn. En er is niks vervelender dan een eind te moeten lopen om ontbrekende zaken alsnog naar de werkplek te brengen of om ergens een pijp af te zagen. De HoTT-methode legt de vinger op de zere plek door aan te tonen waar het werk efficiënter georganiseerd kan worden.  

 

Door adequate maatregelen kan de tijd beter wordt besteed en neemt de Hands on Tool Time toe. HoTT draagt bij aan een efficiëntere organisatie van werkzaamheden. Het werk wordt aantrekkelijker als u het zonder nodeloos wachten (in de kou) kunt uitvoeren, als u makkelijk door kunt werken, als u minder dingen telkens opnieuw moet doen, als u uw tijd juist kunt besteden. Dit maakt het werk aantrekkelijker voor de betrokken medewerkers. 

 

Actueel instrument voor de arbeidsmarktkrapte 

HoTT speelt in op ontwikkelingen in de industrie, waar technici te maken hebben met toenemende complexiteit. Dat komt onder meer door een toename van voorschriften om veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Tegelijkertijd kampt de industrie met krapte op de arbeidsmarkt: gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden.  
HOTT speelt hierop in, want het werken wordt prettiger voor mensen door HoTT. En meer arbeidsvreugde draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid, wat voortijdige uitstroom van personeel tegengaat. Tegelijkertijd kunt u dankzij HoTT met dezelfde mensen meer werk verrichten, iets wat tijdens een shutdown van groot belang is. 

 

HoTT in de praktijk 

Het bedrijf PDM, dat enkele docenten levert voor de opleiding Industrieel Shutdown Management van Outvie, voerde in een chemische fabriek HoTT-metingen uit om inzicht te krijgen in de effectiviteit van contractors. Daaruit bleek dat de Hands on Tool Time te laag was. Nadat er onderzocht was waardoor deze lage scores werden veroorzaakt, werden er verbetermaatregelen genomen. Zo is de gewenste ‘way of working’ duidelijker omschreven, zijn er normen gesteld aan de tijd die aan taken besteed mag worden, is de planningsmethodiek verbeterd, worden verantwoordelijkheden anders belegd en kunnen contractors sneller met hun werkzaamheden beginnen. 

 

Bij een andere fabriek werd de HoTT verbeterd door standaardisatie en een betere organisatie van de werkzaamheden. Nu wordt er minder heen en weer gelopen doordat de werkpakketten op tijd en compleet klaarliggen. 

Shutdown en turnaround visual

Uitdagingen bij het toepassen van HOTT 

Het is belangrijk om vooraf goed over de bühne te brengen wat de beoogde impact van HoTT is. Het observeren van zijn werkzaamheden kan door de betrokken medewerker immers als opdringerig worden ervaren. Een HoTT-meting is echter geen beoordeling van die persoon. Evenmin gaat het bij HoTT om een reductie van het aantal arbeidsplaatsen. Met HoTT valt juist winst te behalen door het verbeteren van de organisatie en voorbereiding van het werk. Zo kan het werk efficiënter en prettiger worden uitgevoerd. 

 

Door de juiste persoon uitvoeren 

Een HoTT-meting dient door een deskundige te worden verricht, iemand die kan beoordelen of de tijd al dan niet productief wordt besteed. Vooral het werk van managers en medewerkers met administratieve taken moet zorgvuldig worden beoordeeld. Intern overleg kan ten onrechte al gauw als niet productief worden gekwalificeerd. In tijden van corona is (was) de beoordeling van de effectiviteit van thuiswerken extra lastig. 

 

Tot slot 

Wie verantwoordelijk is voor een shutdown is ook verantwoordelijk voor de effectiviteit van de werkzaamheden. Een HoTT-meting is een objectieve methode om die effectiviteit te verbeteren én om ervoor te zorgen dat het werk met een lach wordt uitgevoerd. 

 

Nieuwsgierig naar meer informatie? In de volledige opleiding Industrieel Shutdown Management leert u onder andere over de HOTT-methode, die gegeven wordt door Joey Odekerken, expert consultant bij PDM. Ook andere aspecten, van inkoop tot scoping en digitalisering, komen aan bod in deze training.  

Share

Download de brochure

Outvie logo