Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

De CSRD gaat véél verder dan de klimaattransitie en zonnepanelen

Ulrike de Jong, Partner | TOSCA<br> Nicolette Loonen, Partner | TOSCA

Ulrike de Jong, Partner | TOSCA
Nicolette Loonen, Partner | TOSCA

Er is, in heel Europa, nogal wat aan de hand op het gebied van wet- en regelgeving: vanaf 2024 krijgen bepaalde organisaties immers te maken met de nieuwe CSRD-richtlijn. Een onderdeel daarvan is het rapporteren over non-financiële zaken, zoals de impact op mens en klimaat. In de tweedaagse training, CSRD & Sustainability Reporting Essentials, gehouden op 16 & 24 november in Amsterdam en online, leren cursisten hoe ze deze nieuwe wetgeving toe kunnen passen in hun dagelijkse praktijk. Alle belangrijke elementen van non-financiële verslaglegging in het kader van CSRD komen voorbij.

 

Dag één van deze training wordt verzorgd door Ulrike de Jong, docent bij Outvie én partner bij TOSCA, een Tribe van professionals die hun kennis, inzichten en ervaring bundelen om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame wereld. Dit doet ze samen met Nicolette Loonen, eveneens TOSCA-partner en Outvie-docent.

 

Financiering als belangrijke pilaar

Ulrike: ‘Er zijn nogal wat onderdelen waar bedrijven en organisaties aan moeten voldoen. Een belangrijke pilaar hierin is de financiering van deze transitie. Ook gaat het over het in kaart brengen van risico’s en het toekennen van verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan transparant beschrijven welke impact een bedrijf maakt, zowel positief al negatief en bovendien niet alleen op de korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn. De CSRD, kortweg het wet- en regelgevingskader van de duurzaamheidsverslaggeving, laat zien hoe je dit op de juiste manier kunt rapporteren. En dan niet alleen over wat je op dit moment doet, maar ook over je toekomstplannen.’

 

Dubbele materialiteit belangrijk uitgangspunt

Nicolette vult aan: ‘Dubbele materialiteit is een belangrijk uitgangspunt binnen deze wetgeving. Hierbij wordt uitgegaan van verschillende maatschappelijke vraagstukken, waarbij wordt gekeken naar de mate waarin ze in de omgeving van jouw organisatie een rol spelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de invloed daarvan op het succes van de organisatie, zowel vanuit kans als risico. Dit noemen we het outside-in perspectief.

 

Anderzijds gaat het uit van het perspectief waarin jij als bedrijf invloed hebt op het maatschappelijk thema, het zogenaamde inside-out perspectief. Deze impact kan zowel positief als negatief, en zowel gewenst als ongewenst én zowel nu als in de toekomst zijn. Bedrijven zijn, tot op heden, vooral gewend om over de kansen en de risico’s te rapporten. En dan vooral vanuit de positieve bijdrage die ze leveren. Dat nu ook de negatieve impact van bedrijven zichtbaar gemaakt moet worden is een behoorlijke gamechanger. Dit vernieuwde, uiterst transparante rapporteren gaat niet alleen over CO2-uitstoot, maar ook over bijvoorbeeld het verlies van biodiversiteit of de schending van mensenrechten bij je leveranciers. Kortom, deze wetgeving zien we vooral als een tool for change.’

 

Het bepalen van de ESG-duurzaamheidscriteria en KPI’s

Ulrike licht verder toe: ‘Met cursisten staan we in eerste instantie stil bij de basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive, kortweg de CSRD. Vervolgens kijken we naar de materialiteitsanalyse, de basis waarin je bepaalt welke thema’s voor jouw bedrijf relevant zijn. Daarbij beoordeel je de impact die je activiteiten maken en de risico’s en de kansen die er zijn. Hierin wordt uiteraard ook governance als belangrijk aandachtspunt meegenomen. Als je vervolgens weet welke thema’s relevant zijn, dan stel je voor elk thema een strategie op. Daar komt, kort samengevat, weer een matrix uit waar KPI’s in worden opgemaakt, die ook weer passen binnen de geldende regelgeving.’

 

Implementatie start met samenstelling team

‘En de eerste stappen van de implementatie? Die starten altijd met het samenstellen van een multidisciplinair team’, aldus Nicolette. ‘De scope van de CSRD gaat over zóveel verschillende onderwerpen dat dit allang niet meer de verantwoordelijkheid van de finance-afdeling alleen is. Een goede brainstormsessie met dit team kan een belangrijk startpunt zijn voor de op handen zijnde veranderingen. Uiteindelijk gaat dit proces je ook helpen met de strategische heroriëntatie van je organisatie. Het commitment van alle (management)lagen is hierbij overigens crúciaal.’

 

Cursisten maken eigen praktijkcasus

Nicolette: ‘We besteden veel aandacht aan de koppeling tussen theorie en praktijk tijdens de cursus. We nodigen cursisten van harte uit om hun eigen praktijkcasus mee te nemen. Deze wordt ingezet in een diepgaande invuloefening dubbele materialiteit assessment.’ Ulrike vult aan: ‘We richten ons enórm op de praktijk. Tijdens de training maken de kandidaten al een eerste gap-analyse voor hun eigen organisatie. Bovendien krijgen ze tastbare tools mee die ze direct toe kunnen passen.’

 

De boodschap: begin vandaag

‘Onze boodschap is: begin vandaag, want het kost je behoorlijk wat tijd om hetgeen gevraagd wordt allemaal goed te regelen’, vervolgt Nicolette.


‘Ik hoop écht dat de cursisten naar huis gaan met het gevoel dat ze de eerste handvatten hebben om met de nieuwe regelgeving aan de slag te gaan’, besluit Ulrike.

CSRD & Sustainability Reporting Essentials

Na het volgen van de training vertrekt u met een concreet actieplan wat u in staat stelt de eerste stappen te zetten voor de CSRD vereisten. Maak van duurzaamheid een integraal onderdeel van uw strategie en succes! Download de brochure voor meer informatie.

Download de brochure

Share

Outvie logo