Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Data voor de CDO is meestal geen product, maar de brándstof

Picture of Jeroen van Winsen, Data & Analytics Partner | About GRC

Jeroen van Winsen, Data & Analytics Partner | About GRC

‘Waar het uiteindelijk om draait, en dat zie je binnen de leergang ook terug, is de context. Dát is het belangrijkste voor een organisatie en daarmee de CDO. Er is immers geen one size fits all.’ Dat zegt Jeroen van Winsen, als nieuwe hoofddocent verbonden aan de leergang Chief Data Officer die op 21 september aanstaande van start gaat.

 

Chief data officer

Jeroen: ‘Het gaat binnen het vakgebied van werken met data, over het zo tastbaar mogelijk maken van de resultaten, zodat het daadwerkelijk binnen organisaties toegepast kan worden. Want dat is meestal één van de moeilijkste zaken binnen dit werkveld. Bovendien hangt de toepassing af van een aantal factoren. Wanneer een organisatie nog helemaal aan het begin van het proces staat dan zijn er uiteraard andere zaken nodig dan wanneer men al volop met het thema data aan de slag is. Dit gegeven alleen al maakt de functie van CDO zeer uitdagend en de leergang heel belangrijk. En tegelijkertijd flexibel, want we willen de leergang nuttig maken voor alle deelnemers en zoveel mogelijk aanpassen op hun ervaring, kennis en organisatiecultuur.

 

Daarnaast blijkt uit een onderzoek van NewVantage Partners onder Fortune 1000 bedrijven, dat 28% van de CDO’s een business-achtergrond heeft en 72% een technische of analytische achtergrond. Ook dat maakt verschil en je dient als CDO van allebei genoeg af te weten. Je moet de techniek en toepassingen immers goed begrijpen, maar aan de andere kant ook in staat zijn om hierover overtuigend te communiceren naar het management. Dus mijn focus tijdens de leergang hangt af van welke achtergrond mijn cursisten veelal hebben en waar zij zelf graag in willen ontwikkelen.’

 

CDO wordt steeds belangrijker gevonden

‘Gelukkig neemt het inzicht dat een CDO belangrijk is toe. Waar, bijvoorbeeld bestuurders, eerst vooral beseften dat men met data aan de slag moet, ziet men nu steeds meer dat het een complexe zaak is die je er niet zomaar even bij doet. Onlangs las ik in een onderzoek in Harvard Review dat bijna de helft van de CDO-initiatieven mislukt. En dat voornamelijk vanwege twee redenen. Enerzijds omdat het de CDO aan leiderschapskills ontbreekt. Daardoor krijgt de CDO moeilijk een voet tussen de deur waardoor er geen impact gemaakt kan worden. En anderzijds omdat in beginsel vaak niet duidelijk is wat er van deze rol verwacht wordt vanuit de top.

 

De grootste uitdaging voor een CDO is dan ook om de juiste balans te zoeken tussen wat je belooft vooraf en wat je tijdens het proces realistisch kunt waarmaken. Uit het eerder genoemde onderzoek van NewVantage Partners, blijkt dat zo’n 48% van de CDO’ers de meeste tijd kwijt is met het opstellen en implementeren van de datastrategie. Dit betekent dat de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn vaak nog helemaal aan het begin van het proces zit. Zij zitten nog in de fase van nadenken over hoe ze dit thema inbedden in hun organisatie. Een flinke weg te gaan nog dus. Voordat je dan op het punt komt dat je er waarde uit kunt halen en resultaat kunt zien: dát duurt nog wel even. Je bent zomaar een aantal jaren verder.’

 

Data is de brandstof

Jeroen: ‘Data is in de meeste gevallen geen product, maar de brandstof om je analytics op orde te brengen zodat je inzicht hebt in stuurinformatie of zodat je voorspellingen kunt doen. En het is de brandstof voor AI, kunstmatige intelligentie dus. Waar het in elk geval, ook tijdens de leergang, om gaat is dat je klein moet beginnen, maar groot moet denken. En precies dat gegeven kan lastig zijn voor de CDO’er. Daarom staan we hier uitgebreid bij stil tijdens de training, zodat de CDO-professional leert om dit goed en effectief over de bühne te brengen.

 

Iets wat bijvoorbeeld goed werkt is een klein, maar succesvol resultaat, dat aansprekend is voor het bestuur, zo snel mogelijk aantonen ook al is het misschien nog niet perfect. Dan ziet men, al is het nog klein in beginsel, dat de investering in een CDO-rol binnen de organisatie daadwerkelijk zin heeft. Iets wat daarbij goed werkt is te werken vanuit storytelling, waarbij je de mensen in je organisatie, liefst onderbouwd met een strategische use case, als buyer persona benadert op een manier die ze aanspreekt. Het gaat er dus om dat je andersom leert denken waarbij je op het verhaal dat je vertelt, data het antwoord laat zijn.’

 

De balans in de gouden driehoek

‘Tijdens de leergang behandel ik uiteraard de meest recente ontwikkelingen, de trends en allerlei andere zaken die een belangrijke rol spelen binnen het vakgebied. Want het gaat rázendsnel allemaal binnen het speelveld. Ik vind het overigens mooi om te merken dat CDO’ers over het algemeen een hecht netwerk vormen, waarbij bijna niemand de kaarten tegen de borst houdt. Wanneer je deelneemt aan de opleiding, dan ben je in elk geval weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En dat alleen al heb je écht nodig om het vak goed uit te oefenen. En, minstens net zo belangrijk, je bent veel bezig met sparren: met de docent, met de medecursisten. Dat is zó leerzaam, omdat je een kans krijgt om bij anderen in de keuken te kijken. Je kunt je voorstellen dat dit ook voor mij als docent inspirerende dagen zijn waar ik erg naar uit kijk.

 

Uiteindelijk gaat het om het vinden van balans, en dat vanuit een driehoek die bij wijze van model bestaat uit storytelling, datacultuur en de offensive versus de defensive playbook. Zo praat ik bijvoorbeeld ook op internationaal niveau met CDO’s, om op zoek te gaan naar de ultieme mix. Want ik geloof dat binnen deze driehoek de oplossing ligt om de grootste CDO-uitdaging te tackelen. En ik ben ervan overtuigd dat deelname aan de leergang, zowel in Amsterdam als online, daar een belangrijke bijdrage aan levert’, besluit Jeroen.  

Meer weten over de CDO-training? Download dan hier de brochure. of bekijk de website.

Download de brochure

Share

Outvie logo