Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Wat is Asset Management?

Picture of Redactie Outvie

Redactie Outvie

ISO 55000 definieert asset management als de “gecoördineerde activiteit van een organisatie om waarde te realiseren uit activa”. Het is een set van procedures en tools voor het optimaliseren van de prestaties van fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus.

 

Definitie van assets

Assets worden op hun beurt als volgt gedefinieerd: “Een asset is een item, ding of entiteit die potentiële of actuele waarde heeft voor een organisatie”. Deze definitie gaat op voor meer organisaties in veel verschillende sectoren, en is daarom bewust breder dan fysieke activa.

 

Binnen de infrastructuur en de industrie gaat het dus over het ontwerp, bouw, gebruik, onderhoud en afdanking van bijvoorbeeld openbaar vervoer, hijskranen, productielijnen en bruggen.

 

Bij management gaat het om het vinden van de juiste balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s. Hierbij moet tegelijkertijd rekening gehouden worden met wet- en regelgeving, eisen van belanghebbenden en het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Een goede implementatie van asset management draagt structureel bij aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

 

Integraal waarde creëren

Integraal management betekent dus meer dan het goed managen van fysieke assets. Het kijkt ook naar de aspecten die stakeholders belangrijk vinden en speelt in op wensen van klanten, veiligheid, milieu en bedrijfsresultaat. Maar ook interne factoren zoals tevredenheid van medewerkers spelen een rol. Met goed management waarborg je de prestaties van de bedrijfsmiddelen én de kwaliteit van aspecten die voor jouw organisatie en je stakeholders waarde hebben.

Campagnebeeld CAM

Beslissingen nemen en balans zoeken

Vertaal doelstellingen van de organisatie in asset en stakeholder gerelateerde beslissingen. Om deze beslissingen te kunnen nemen is kennis nodig gebaseerd op juiste en tijdige informatie. Bijvoorbeeld om de afweging te kunnen maken tussen repareren of vernieuwen. Maar ook om de balans te vinden tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid van assets of om de risico’s veroorzaakt door een specifiek bedrijfsmiddel op het bedrijfsresultaat in te schatten. Toepassen van informatie- en prestatiemanagement biedt mogelijkheden om de besluitvorming te verbeteren en helpt een optimale balans te vinden tussen kosten, risico’s en prestaties.

 

PAS 55, ISO 55000 & IAM

In de internationale PAS 55 en ISO 55000-normen zijn asset management-processen en best practises vastgelegd. Het Institute of Asset Management (IAM) is initiatiefnemer en verspreider van PAS 55 en heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van ISO 55000. ISO 55000 is sinds begin 2014 de internationale standaard. Het IAM is een internationale non-profit beroepsorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van de kennis en vaardigheden van fysieke assets, onder professionals over de hele wereld. In 2013 heeft deze instantie daartoe het ‘Certificate in Asset Management’ geïntroduceerd.

 

IAM Asset Management training

Bij Outvie kunt u uw expertise naar een hoger niveau tillen met de training IAM Certificate in Asset Management. Zo kunt u uw kennis verbeteren en bent u bij het behalen van het examen gecertificeerd Asset Manager naar internationale standaard.

Download de brochure IAM Certificate in Asset Management

Share

Outvie logo