Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Outvie-event geeft kansen én verantwoordelijkheden

Picture of Folkert van der Ploeg, Directeur | ING Wonen

Folkert van der Ploeg, Directeur | ING Wonen

‘Toen ik werd gevraagd om lid van de adviesraad voor het Hypotheken Event te worden, hoefde ik daar niet lang over na te denken’, aldus Folkert. ‘Ik heb ‘ja’ tegen deze rol gezegd, onder meer omdat ik vind dat dit Outvie-event de hypotheeksector dichter bij elkaar brengt.’ Aan het woord is Folkert van der Ploeg, directeur ING Wonen, main partner van het Hypotheken Event dat op 6 en 7 februari plaatsvindt in Utrecht.

 

‘Dit event brengt kansen en tegelijkertijd verantwoordelijkheden met zich mee, omdat het uitnodigt om te bekijken hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven aan de vele veranderingen in de hypotheekmarkt. Het gaat dan niet alleen over inspiratie, maar ook over commitment. En dan specifiek over het oppakken van de trends die er zijn in de woningmarkt, het waarmaken van de verwachtingen die klanten van ons hebben én naar de samenleving toe waarin we het thema wonen voor iedereen toegankelijk willen maken.

 

Dit willen we vertalen naar concrete acties en afspraken, om het voor klanten en intermediairs nóg beter te doen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het delen van data en de mogelijkheden van AI-technologie. Het event van Outvie biedt daar goede mogelijkheden voor, omdat de relevante topics uit de markt er besproken worden. Daar hoop ik vanuit mijn rol in de adviesraad een steentje aan bij te kunnen dragen. Zodat we niet alleen met elkaar constatéren wat de trends in de markt zijn, maar er, als hypotheeksector, gezámenlijk de schouders onder zetten om verandering te bewerkstelligen’, aldus Folkert. 

Duurzaamheid neemt prominente rol in  

‘Binnen ING hebben we, ook vanuit die klantgedachte, de tribe hypotheken, zoals het vorig jaar nog heette, dichter bij zowel klant als intermediair gebracht. Dit deden we door de tribe samen te voegen met onze distributiekanalen. Daarmee ben ik verantwoordelijk geworden voor een nieuwe organisatie die ING Wonen heet. Dit gaat, zoals het woord Wonen al aangeeft, over meer dan alleen hypotheken.

 

Een woningfinanciering kan het mogelijk maken voor onze klanten om hun (droom)woning aan te kopen. Al komt daar inmiddels veel meer bij kijken dan alleen het financieren ervan. Een hypotheek is vaak de opmaat naar een gesprek met een adviseur over je financiële gezondheid in de breedte, waarin alles wat kan gebeuren in een mensenleven voorbij komt. Denk alleen al aan het thema duurzaamheid dat een prominente rol in dit proces inneemt. Financiële gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand. Vanuit ING kunnen én willen we daar vanuit verschillende dimensies bij ondersteunen. Daar willen we vanuit onze rol vooruitstrevend en leidend in zijn binnen de Nederlandse markt.’

 

De uitdagingen van de hypotheeksector  

‘Onze sector kent een behoorlijk aantal uitdagingen. Als eerste uitdaging noem ik dan duurzaamheid, waarbij ik onderscheid wil maken tussen twee elementen. Ten eerste gaat dit over het verlagen van de CO2-uitstoot van de huizen in Nederland. Daar kunnen we mensen vanuit de hypotheeksector bij helpen. We zien namelijk dat klanten hun huis graag willen verduurzamen, maar vastlopen in de complexiteit daarvan. Men weet niet precies welke mogelijkheden er zijn: waar te beginnen met verduurzamen, welke keuzes te maken en hoe dit te financieren.

 

Ook daar is een rol weggelegd voor de financiële sector. Het tweede element gaat vooral over duurzaam financieel gezond blijven in de aangekochte woning. Samenvattend: vanuit onze sector kunnen we klanten faciliteren in het verduurzamen van hun huis én in het op een financieel gezonde manier blijven wonen, nu en in de toekomst. En die hele verduurzamingsreis kunnen we met elkaar nog veel eenvoudiger maken voor de consument’, vervolgt Folkert. 

 

  • Een hypotheek is vaak de opmaat naar een gesprek met een adviseur over je financiële gezondheid in de breedte.

 

‘De tweede uitdaging gaat vooral over digitalisering: daarin zorgen we ervoor dat we klanten en intermediairs met behulp van alle digitaliseringsmogelijkheden en data die beschikbaar is nog eenvoudiger kunnen ondersteunen in het proces van het afsluiten van een hypotheek. Ockto en de Inkomensbepaling Loondienst zijn hier al goede voorbeelden van. Met klanten en intermediairs willen we samen kijken naar hoe we het gebruik hiervan verder kunnen stimuleren.

 

Door de beschikbare technologie slim in te zetten en het proces te vereenvoudigen ontstaat er meer ruimte voor het persoonlijke gesprek en voor de complexe zaken in het hypotheekproces. In de ideale situatie sluiten alle onderdelen en processen van alle betrokkenen in de keten naadloos op elkaar aan, om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken bij de aankoop en financiering van een woning. In die complexiteit is, naast digitalisering, goede samenwerking cruciaal.’  

 

  • De verduurzamingsreis kunnen we met elkaar nog veel eenvoudiger maken voor de consument

De keuze voor het Outvie-Hypotheken event  

Folkert: ‘Het Hypotheken Event is een event dat bij uitstek geschikt is om bovenstaande onderwerpen op de agenda te krijgen. Niet voor niets zijn we vanuit ING als main partner betrokken. Op dit event zijn zo ongeveer alle belangrijke partijen vanuit de hypothekenwereld aanwezig. Dat geeft ons de kans invulling te geven aan trends en elkaar te inspireren hoe we de uitdagingen in de hypotheekmarkt op kunnen pakken.’

 

Digitale transformatie   

‘Vanuit de historie bevat de hypotheekketen best wel wat elementen die nogal traditioneel van aard zijn. Vanuit ING zien we volop kansen om innovatie en datagedreven oplossingen in dat proces te brengen. Zoals gezegd gaan het intermediair én de klant daar voordeel van ervaren. Daarnaast verwachten klanten méér van een hypotheekverstrekker dan alleen een hypotheek.

 

En dat is, wat ons betreft, een heel terechte verwachting. En daar kunnen we met bovengenoemde innovaties en inzet van data op inspelen. Dat betekent dat we er niet alleen zijn bij het afsluiten van de hypotheek, maar juist ook tijdens de looptijd. Dat vereist dat wij snappen hoe de financiële situatie van de klant is en dat we, indien nodig, ook signalen aan het intermediair geven op het moment dat de klant daar behoefte aan heeft.’ 

 

‘Aan de andere kant zie je dat duurzaamheid een steeds prominentere klantbehoefte wordt, waarbij ik al schetste hoe ingewikkeld het voor een consument kan zijn om die behoefte ook concreet in te vullen. Daar ligt voor ons een mooie kans om te helpen, wederom vanuit innovatie en datagedreven oplossingen.’  

‘Een thuis voor alle klanten met financiële veerkracht en oog voor de planeet is hierbij het uitgangspunt en de kern van wat ING Wonen nastreeft. En dat is één van de zaken die ik graag uit wil dragen op het Outvie-event begin februari’, besluit Folkert.  

Download de brochure

Share

Outvie logo