Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Duurzaamheid is een onderdeel van de bedrijfsstrategie!

Picture of Paul Schoenmakers

Paul Schoenmakers

“Het nemen van verantwoordelijkheid begint helemaal bovenaan in het bedrijf,” zegt Paul Schoenmakers, docent bij de opleiding Certified Chief Sustainability Officer van Outvie. Zijn visie en ervaring vormen een belangrijke bijdrage aan deze opleiding, die deelnemers praktische handvatten biedt om duurzaamheid in hun organisaties te integreren. Paul benadrukt dat het management en de eigenaren van een bedrijf de noodzaak van duurzaamheid moeten inzien en dit opnemen in de bedrijfsstrategie. “Dat is echt het startpunt,” legt hij uit.

Het startpunt en de zes stappen

De zes stappen van due diligence, ontwikkeld door de OESO, bieden een theoretisch kader voor het nemen van verantwoordelijkheid in de aanvoerketens. “Ik maak heel concreet wat dit betekent voor jouw bedrijf,” vertelt Paul. “Aan de hand van voorbeelden, zoals bij Tony’s Chocolonely, waar ik bijna zeven jaar lang als Head of Impact werkzaam was, laat ik zien hoe wij dit als mkb-bedrijf deden.” De OESO-richtlijnen helpen bedrijven bij het identificeren en aanpakken van risico’s op mensenrechtenschendingen en milieuproblemen. Deze stappen zijn essentieel voor een effectieve implementatie van supply chain due dilligence in elke organisatie.

Van theorie naar praktijk

Een belangrijk aspect van de opleiding is het omzetten van theoretische kennis naar praktische stappen. “Mensen hebben vaak koudwatervrees,” zegt Paul. “Ze zien op tegen de complexiteit of weten niet waar ze moeten beginnen.” Hij legt uit dat de opleiding helpt hoe je risico’s in de aanvoerketen identificeert, van mensenrechtenschendingen tot milieuproblemen. “Het is niet zo dat de wetgever vraagt dat je aanvoerketen probleemloos is. Het gaat erom dat je een systeem hebt om problemen te ontdekken en actie te ondernemen,” benadrukt hij. Door deze aanpak krijgen deelnemers de tools en kennis om concrete veranderingen door te voeren in hun bedrijfsvoering.

Ervaringen uit de praktijk

Paul deelt zijn ervaringen uit zijn tijd bij Tony’s Chocolonely, waar hij onder meer verantwoordelijk was de sourcing van cacao. “Tony’s neemt verantwoordelijkheid over de hele cacaoketen, van de boer tot aan de reep,” vertelt hij. “Door bijvoorbeeld gesprekken met boeren konden we veel meer informatie verzamelen over illegale kinderarbeid. Samen met de cacao coöperaties, worden deze problemen bij de wortel aangepakt.” Dit voorbeeld illustreert hoe bedrijven hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en daadwerkelijk impact kunnen maken in hun aanvoerketens.

De kracht van actie

Wat deze opleiding uniek maakt, is de combinatie van theorie en praktijk. “Ik probeer altijd de vertaalslag te maken van een theoretisch kader naar concrete ideeën en suggesties,” zegt Paul. Hij benadrukt het belang van actie: “Je moet de eerste stap zetten, je mouwen opstropen en je handen vies maken. Dat is waar mijn college over gaat.” Paul gelooft sterk in de kracht van het bedrijfsleven om innovatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. “Bedrijven zijn goed in het ontwikkelen van nieuwe markten en het vinden van creatieve oplossingen,” voegt hij toe. “Deze vaardigheden heb je ook nodig bij het nemen van ketenverantwoordelijkheid.”

 

Interactie tijdens de colleges

Deelnemers kunnen rekenen op veel interactie en praktijkvoorbeelden tijdens de colleges. “Ik geef het kader en vertel verhalen, maar ik ben vooral op zoek naar vragen en casussen van deelnemers,” vertelt Paul. Deze interactieve benadering zorgt ervoor dat de opleiding aansluit bij de specifieke uitdagingen en ervaringen van de deelnemers. “Door te werken met echte casussen uit verschillende sectoren, kunnen we leren van elkaars ervaringen en samen naar oplossingen zoeken,” legt hij uit.

 

De rol van wetgeving en intrinsieke motivatie

Naast de praktische toepassingen, speelt wetgeving een belangrijke rol in het bevorderen van duurzaamheid. “De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun aanvoerketens,” zegt Paul. “Maar idealiter komt de motivatie om duurzaam te handelen ook van binnenuit, vanuit een intrinsieke motivatie om het juiste te doen.” Hij legt uit dat wetgeving kan helpen om de aandacht te vestigen op belangrijke kwesties, maar dat echte verandering vaak begint met een intrinsieke drijfveer.

 

Het belang van een systematische aanpak

Paul benadrukt dat een systematische aanpak cruciaal is voor het succes van duurzaamheidsinitiatieven. “Het is belangrijk om een duidelijk beleid te formuleren en dit goed te verankeren in de organisatie,” zegt hij. “Maar het moet verder gaan dan alleen beleid; er moeten ook concrete acties en maatregelen worden genomen.” Hij wijst erop dat bedrijven vaak al over de nodige vaardigheden en middelen beschikken om deze stappen te zetten, maar dat het een kwestie is van prioriteiten stellen en daadwerkelijk in actie komen.

 

Het overwinnen van uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven is het overwinnen van de complexiteit van aanvoerketens. “Veel bedrijven weten bijvoorbeeld niet wie de leveranciers van hun leveranciers zijn,” legt Paul uit. “Het is een enorme uitdaging om de hele keten in kaart te brengen en de risico’s te identificeren.” Hij benadrukt echter dat het mogelijk is, met de juiste aanpak en tools. “Bij Tony’s Chocolonely hebben we geleerd hoe we deze complexiteit konden overwinnen door samen te werken met alle betrokken partijen in de keten.”

Het resultaat van de opleiding

Wat kunnen deelnemers verwachten na het volgen van de opleiding? “Mijn doel is om de koudwatervrees bij mensen weg te nemen en hen de eerste stappen te laten zetten,” zegt Paul. “Door veel voorbeelden uit de praktijk te geven en te werken aan echte casussen, krijgen deelnemers de kennis en het vertrouwen om in hun eigen organisaties aan de slag te gaan.” Hij voegt toe: “Het is belangrijk om te beginnen, zelfs als het nog niet perfect is. Je leert, zoals met veel dingen in het leven, vooral door te doen.”

Opleiding Certified Chief Sustainability officer

Bent u klaar om de eerste óf een volgende stap te zetten naar een duurzamere bedrijfsvoering? Bekijk de opleiding  Chief Sustainability Officer en leer van experts zoals Paul Schoenmakers hoe je duurzaamheid in de praktijk brengt.

Download de brochure

Share

Outvie logo